Maand: mei 2018

31 mei 2018

Herineringen ophalen aan Nimco, Robinson, Swift of Wellen

In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is tot en met 31 juli de tentoonstelling over de Geschiedenis van de Schoenenindustrie van Nijmegen en Omgeving.

De tentoonstelling is natuurlijk niet compleet zonder de verhalen van de mensen die in de schoenindustrie hebben gewerkt!

Daarom organiseert Stieneo in het Huis van de Geschiedenis ( Mariënburg) vier middagen voor oud-werknemers uit de schoenindustrie. Per middag hebben we het over een (1) van de belangrijke Nijmeegse schoenfabrieken. De eerste middag gaat over Robinson, de tweede over Nimco. De derde middag hebben we het over Swift en de vierde middag gaat over Wellen.

Geïnteresseerden zijn op alle middagen welkom.

 Dinsdag 19 juni          14.00-16.00u              Herinneringen aan Robinson

Woensdag 20 juni      14.00-16.00u              Herinneringen aan Nimco

Dinsdag 26 juni          14.00-16.00u              Herinneringen aan Swift

Woensdag 27 juni      14.00-16.00u              Herinneringen aan Wellen

Programma van de middag:

14.00 – 14.10 Ontvangst met koffie/thee (gratis)

14.10 – 14.30 Korte inleiding over de geschiedenis van het bedrijf

14.30 – 16.00  We vertellen elkaar onze verhalen over ‘onze’ schoenfabriek .

 Graag opgeven via de mail: info@stieneo.nl

Heeft u geen mail: tel 024-3568145 of 0624133875 van Piet Hieltjes

Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving

30 mei 2018

Griftdijk wegafsluiting 4 juni – 14 juli

Op de kruising Griftdijk Noord – Terralaan wordt een rotonde aangelegd voor het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. De rotonde sluit ook een deel van het verkeer van de nieuwe wijk Grote Boel aan op de Griftdijk. Vanwege de werkzaamheden wordt de Griftdijk van maandag 4 juni tot zaterdag 14 juli ter hoogte van de Terralaan afgesloten voor verkeer en is er een omleidingsroute. Tijdens de afsluiting rijdt de bus de eerste 4 weken nog langs de werkzaamheden, daarna volgt de bus ook de omleidingsroute.  

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart met o.a. het verleggen van kabels en leidingen. De omleiding loopt van 4 juni tot (naar  verwachting) 14 juli vanaf de Graaf Alardsingel via de Margaretha van Mechelenweg, Keizer Hendrik VI-singel naar de Griftdijk en andersom.   

Fietsers en voetgangers   

Fietsers worden omgeleid via de van Boetzelaerstraat en de Volsellastraat en andersom. Voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid.   

Bus   

Tijdens de afsluiting kan de bus de eerste vier weken nog langs de werkzaamheden. Van maandag 2 juli tot zaterdag 14 juli gaat de bus gebruikmaken van dezelfde omleiding als de rest van het verkeer. Busmaatschappij Breng zal de reizigers hierover informeren op de haltes en op hun website.   

De aanleg van de rotonde is een onderdeel van het raadsbesluit uit 2016 over het verkeer op de Griftdijk. Meer informatie over het besluit vindt u hier: https://nijmegennoordonline.nl/verkeersmaatregelen-griftdijk/

30 mei 2018

Oproep gezinnen Oosterhout

Hoi gezinnen van Oosterhout,

Als eerste zal ik mijzelf kort introduceren, mijn naam is Rutger Schottert en volg de pre-master Sociale Geografie aan het Radboud. Op dit moment ben ik druk bezig met mijn onderzoek met als doel: inzicht te krijgen in de invloed van gezinnen op de wijken Oosterhout en Neerbosch-oost in Nijmegen.

Voor mijn onderzoek zou ik graag in contact komen met een aantal gezinnen uit Oosterhout om ze een paar vragen te stellen over het gezinsleven in Oosterhout. Zijn jullie een gezin dat graag wat willen vertellen over het leven in Oosterhout en een bijdrage willen leveren aan mijn onderzoek? Dan zou ik het waarderen als jullie contact met mij opnemen. Dit kan via mail (r.schottert@student.ru.nl) of door een appje te sturen naar 0652279326. Ik kijk uit naar jullie reacties.

 

Met vriendelijke groet,

Rutger Schottert

30 mei 2018

Start Parklopen in gebied Doornik (Nijmegen-Noord/Bemmel)

Begin de zondagochtend sportief met een uitdagende 3km door Park Lingezegen. Deelname is gratis en iedereen kan mee doen, van snelle hardloper tot creatieve wandelaar. Samen lopen is leuker!

Parklopen is een manier om vrijblijvend samen te lopen (hardlopen en wandelen) door gebruik te maken van de mogelijkheden van de openbare ruimte. Het is een totaalconcept met als doel inwoners op laagdrempelige wijze te stimuleren om in beweging te komen en te blijven. Dit gebeurt door middel van gemarkeerde routes, de organisatie van maandelijkse events (de Parklopen) en een online en offline community.

Sinds 6 mei start elke 1e zondag van de maand om 9:30 uur de Parkloop bij Restaurant Zijdewinde in Bemmel. Er is een ronde van 3 km en een ronde van 1 km voor kids. De organisatie ligt in handen van twee hardloopclubs;  b.o.d. de Sprinters uit Bemmel en Loopvereniging Nijmegen Noord. Een mooie samenwerking tussen twee clubs die het hogere doel voor ogen hebben: zoveel mogelijk mensen laten genieten van (hard)lopen in het groen.

Parklopen is gratis en voor iedereen. Jong & oud, van snelle hardloper tot recreatieve wandelaar. Het is puur voor de fun, er zijn geen prijzen voor de winnaars. Bij Parklopen is iedereen een winnaar. Voor elke deelnemer staat er na afloop een certificaat met een persoonlijke score online.

Bij de organisatie van Park Doornik krijgen de twee clubs ondersteuning van gemeente Nijmegen (Sportbedrijf), gemeente Lingewaard, de Atletiekunie, Stichting Welzijn Lingewaard en Park Lingezegen. De Parklopen worden dusdanig georganiseerd dat er een kleine belasting is voor vrijwilligers. De Parklopers printen zelf hun startnummer uit, de route is al uitgezet door markeringen en de tijdregistratie gaat aan de hand van een unieke QR code scanner via een app. 

Doen jullie ook mee?  Neem snel een kijkje op http://www.parklopen.nl/parkdoornik

TEAM PARKLOPEN

26 mei 2018

Zomercadeautje van jouw bieb

Deze zomer kun je met tablet of smartphone gebruik maken van de VakantieBieb, een zomercadeautje van de Bibliotheek Gelderland Zuid voor leden én niet-leden. Een app met meer dan 60 e-books voor het hele gezin.

Met de VakantieBieb-app heeft iedereen de hele zomer toegang tot een leuke selectie Nederlandstalige e-books. De VakantieBieb opent 1 juli en sluit op 31 augustus. Het is een initiatief van de bibliotheek om mensen kennis te laten maken met e-books en kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen. Kijk op www.vakantiebieb.nl voor meer informatie. Naast de VakantieBieb-app heeft de bibliotheek ook een LuisterBieb-app die het hele jaar door gratis te downloaden is. Voor het luisteren naar boeken tijdens het reizen, tijdens het hardlopen of gewoon, omdat je je lekker wil laten voorlezen.

Kijk voor boekentips en voor de zomeropeningstijden van Bibliotheek Oosterhout op www.obgz.nl.

26 mei 2018

Nijmeegs windpark start fonds voor buurtprojecten

Windpark Nijmegen-Betuwe wil een goede buur zijn. Al enkele jaren geleden is het plan ontwikkeld voor een Omgevingsfonds. Eind vorig jaar was de officiële oprichting van het fonds een feit. De komende maanden voert het bestuur een campagne om omwonenden te informeren en te stimuleren om goede projectvoorstellen in te dienen.

De vier windmolens langs de A15 in Nijmegen-noord zijn met een tiphoogte van 150 meter prominent aanwezig. De molens zijn via de coöperatie WindpowerNijmegen gezamenlijk eigendom van meer dan 1000 burgers uit de regio. Prachtig, maar de omwonenden kijken er tegenaan en ervaren soms overlast van geluid en slagschaduw. Het omgevingsfonds is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de woongebieden rondom het windpark. Het betreft het buurtschap Reeth, het dorp Oosterhout, de wijk Nijmegen-Oosterhout en het grondgebied Ressen.

Het bestuur van het omgevingsfonds bestaat uit vijf leden waarvan er vier elk een van deze woongebieden vertegenwoordigen. Odilia Kortsmit, vertegenwoordiger vanuit Nijmegen-Oosterhout en voorzitter van het bestuur: “De weerstand tegen het windpark valt reuze mee in onze wijk, we hebben eigenlijk geen overlast, maar dichterbij de molens kan dat natuurlijk anders zijn. Bij ons zijn veel mensen lid van de coöperatie, maar het is geweldig als straks álle mensen kunnen meeprofiteren.”

Zo’n € 24.000 per jaar

De vier windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe draaien sinds november 2016. Afgesproken is dat voor elke megawattuur (MWh) die het windpark opwekt 1 euro beschikbaar komt voor het fonds: twee keer zoveel als bij de meeste andere windparken! Per jaar levert dat naar verwachting gemiddeld zo’n € 24.000 op. Het omgevingsfonds kan hieruit volgens zijn statuten subsidies verstrekken voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen.

Omdat Reeth en Ressen dichter bij het windpark liggen, maar in Nijmegen-Oosterhout en Oosterhout veel meer mensen wonen, is in het reglement vastgelegd dat elk van deze woongebieden over twintig jaar gerekend in aanmerking komt voor ¼ deel van de fondsgelden.

Projecten indienen

Het plan is om elke twee jaar uit te keren aan projecten. De eerste keer in januari 2019, vanuit de opbrengst van 2016 t/m 2018. Odilia: “Nog voor de zomer starten we een campagne om bekendheid te geven aan het fonds. Daarin laten we met voorbeelden zien dat je zelf kunt helpen om je buurt sterker te maken. Ikzelf ben ervan overtuigd dat iedereen iets kan bijdragen in zijn eigen omgeving, iedereen mag meedoen. Dit fonds nodigt daartoe uit.”

Mensen kunnen zich nu al melden met projectideeën, een adviesgesprek is dan mogelijk. De formele inschrijving voor projecten loopt van 15 september t/m 15 oktober. Elke inwoner, groep inwoners of organisatie met een goed idee kan zich dan melden. Het omgevingsfonds laat veel ruimte voor maatwerk. Er is géén financiële onder- of bovengrens gesteld voor de in te dienen projecten. Zo kunnen vele kleine projecten worden gefinancierd, maar ook een of enkele grote projecten. Zelfs zou in overleg besloten kunnen worden om voor een breed gesteund plan een subsidie voor méér dan 2 jaar of een voorschot te verstrekken. Het reglement houdt de opties open van het instellen van een jury en het betrekken van het publiek d.m.v. een stemming.

Deze flexibele invulling van het omgevingsfonds past bij de nieuwe tijd, met ruimte voor experimenten en zeggenschap van bewoners over het voor hun omgeving beschikbare budget. We zullen dit najaar zien hoe een en ander uitpakt. Na de eerste subsidieronde zal het bestuur evalueren of alles goed werkt en of de regels wat moeten worden aangepast.

omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl

www.windparknijmegenbetuwe.nl/omgevingsfonds

26 mei 2018

Oosterhout doet mee aan Zomer in Gelderland!

De kop is eraf! In een leuke uitzending van “Op weg naar Zomer in Gelderland” hebben we Oosterhout voorgesteld aan de rest van Gelderland. Ook hebben we onze eerste wervingsbijeenkomst gehad en zijn we plannen aan het maken voor de uitzending van vrijdag 24 augustus.

Wij zijn de hekke-sluiter van het seizoen. Tijdens deze dag vinden er tal van activiteiten plaats waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. Samen met u mogen wij een parade verzorgen, bouwwerken maken, historische verhalen vertellen en spellen spelen. Kortom een schitterend verhaal maken van alles wat zich in en rond Oosterhout afspeelt en heeft afgespeeld.  Ook de jeugd van SamSam zal een steentje bijdragen door te helpen met knutselen. Een fantastische mogelijkheid om ons dorp op de kaart te zetten en misschien wel met de hoofdprijs er vandoor te gaan. Dit is een geldbedrag dat we kunnen winnen van maximaal € 1000,00. Het bedrag dat wij winnen gaat naar een door ons gekozen goed doel. Wij hebben gekozen om het te delen tussen de Dorpsgeluiden en Stichting Kindervakantiedorp. Van beide doelen maken veel mensen gebruik en zo heeft heel Oosterhout er profijt van.

De opdrachten worden overdag uitgevoerd door een vast kernteam van tien personen. Ons team bestaat uit Edwin van Wissen, Walter Janssen, Gé Berns, Hielke Spaan, Melvin van Wissen, Hans van Elk, Inge Janssen, Joyce van Kempen, Kim Broenland en Eline van Kempen. Dit kernteam kan niet zonder hulp van u om opdrachten voltooien. Ook voor het aanwezige publiek is het mogelijk om te helpen bij de opdrachten.

Om zo’n hoog mogelijk bedrag voor onze goede doelen te winnen hebben we veel hulp nodig. U kunt nu al helpen door te stemmen.

Wekelijks zijn  op zondag om 17.35 uur de uitzendingen van “Op weg naar Zomer in Gelderland” en worden alle deelnemende dorpen aan u voorgesteld. Door op uw favoriete dorp te stemmen vergaren wij punten die op 24 augustus meetellen voor het te winnen bedrag. Er kan gestemd gaan worden via de Omroep Gelderland app. Hoe werkt het?

Download de app van Omroep Gelderland in de playstore, dit is gratis! Iedere zondag tussen 17.00 uur en 0.00 uur kan er gestemd worden. Tik op het zonnetje bovenaan de pagina. Er staat “zomer” bij. U komt op een volgende pagina. Tik op „druk hier en kies” om je favoriete plaats te selecteren. Oosterhout natuurlijk! Vul je telefoonnummer in en tik op de oranje „stem” knop om op deze plaats te stemmen. Vraag ook uw huisgenoten te stemmen! We kunnen nog heel veel stemmen gebruiken!

Wat kunt u verder doen?

– Houd 24 augustus vrij in uw agenda, activiteiten zijn vanaf 9.00 uur tot 19.00 uur op de  parkeerplaats bij Dorpshuis de Schakel
– Volg alle activiteiten op www.facebook.com/Zomer-in-Gelderland-Oosterhout-352796815241512/
– Geef u op als u het leuk vindt om te helpen, alle hulp is welkom. Welke wijze ook!  Wij zoeken    bouwers, schilders, naaisters, tekenaars, knutselaars, bedenkers enz. Dit kan via onze facebookpagina, via  info@dewielewoalers of spreek een van onze teamleden aan!
– Trommel vrienden en familie op om te helpen of om langs te komen. Om 18.00 uur worden alle  aanwezigen geteld, ook daar krijgen we punten voor. Wij willen proberen het bezoekersrecord te halen. Het zou leuk zijn als er veel kinderen van Samsam zijn zodat zij hun knutsels ook kunnen  tonen in de uitzending.
–  Na afloop van de uitzending is er een dorpsfeest met muziek van “het gebroken hartje”.

Wij hopen samen met u Oosterhout goed op de kaart te zetten en een mooi bedrag voor onze goede doelen binnen te halen.
Zomerse groet van team Oosterhout

20 mei 2018

Onderzoek haalbaarheid drijvende woningen

Lentse Plas

Het college van burgemeester en wethouders sluit een overeenkomst met Balance D’ Eau om te onderzoeken of het haalbaar is om ongeveer 30 drijvende woningen te bouwen op de Lentse Plas. De overeenkomst is de eerste fase in de realisatie van drijvende woningen op de Lentse en Oosterhoutse Plas. De resultaten van de onderzoeken leiden bij goede uitkomsten tot het sluiten van een koop- en realisatieovereenkomst met Balance D’Eau.

In januari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan Landschapszone vastgesteld. Volgens dit bestemmingsplan kunnen op de Lentse Plas maximaal 45 woningen op het water komen. Op basis van de onderzoeken tot nu toe en de keuze in planopzet denken we nu circa 30 drijvende woningen op de Lentse Plas te bouwen.

Een belangrijke reden om een overeenkomst te sluiten met Balance D’Eau is dat dit bedrijf in staat is gebleken om voor dit type woningen financiers te vinden die bereid zijn om hypotheken te verstrekken. Niet alle banken verlenen hypotheken op drijvende woningen.

Oosterhoutse Plas

Volgens het bestemmingsplan dat in 2010 is vastgesteld, kunnen er  ook 45 drijvende woningen op de Oosterhoutse Plas mogelijk worden gemaakt. Hiervoor zijn nog geen onderzoeken of overeenkomsten in de planning. 

Om drijvend wonen daadwerkelijk mogelijk te maken moet voor beide plassen nog een planologische procedure worden doorlopen (uitwerking wijzigingsbevoegdheid).Lees het collegebesluit in de besluitenlijst van 15 mei, agendapunt 3.13

20 mei 2018

Agenda Wijkraadsvergadering 30 mei 2018

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Terugkoppeling andere overleggen van leden van wijkraadsleden
  4. Omgevingsfonds van de windmolens
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

Agendapunten dienen uiterlijk twee weken van tevoren te worden aangeleverd 

via mail@wijkraad-oosterhout.nl.  

20 mei 2018

Nieuw Limespad voert door Park Lingezegen

Het nieuwe Romeinse Limespad voert door Park Lingezegen. Het pad wordt op 23 mei officieel geopend. Dit langeafstandswandelpad volgt de grenzen van het voormalige Romeinse Rijk. In Nederland loopt het van Katwijk naar Berg en Dal.

Een langeafstandswandelpad of LAW is een pad dat is aangegeven met roodwitte stickers, soms in de vorm van een pijl. De bekendste LAW is het Pieterpad. Dat voert van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht.

Het nieuwe Limespad of LAW-16 komt in Arnhem-Zuid de regio binnen. Bij de wijk Schuytgraaf gaat het Park Lingezegen in. Na Elst volgt de route het RijnWaalpad onder de Betuweroute en autosnelweg A15 door. In Bemmel loopt de route via het Zeegsepad, een lokaal klompenpad. Na Landgoed Doornik verlaat het Limespad Park Lingezegen weer. Via het eiland Veurlent gaat de route via De Oversteek naar Nijmegen. Je kunt het Limespad in twee richtingen wandelen en zelf kiezen waar je begint en eindigt.

Limes is het Romeinse woord voor grens. Die verbond tientallen forten en wachttorens waarmee de Romeinen zich wilden beschermen tegen invallen van de barbaren uit het noorden: de Germanen. In Nederland is het wandelpad 275 kilometer lang. Deze LAW-16 is opgedeeld in 45 afwisselende etappes van ongeveer 5 kilometer. Kaartjes, routebeschrijvingen en GPS-tracks zijn gratis te downloaden op www.wandelnet.nl/limespad.

X