Maand: februari 2020

20 feb 2020

Inventarisatie behoefte naar activiteiten Nijmegen-Noord

Beste bewoner van Nijmegen-Noord,

Ben je een vrouw wonend in Lent of Oosterhout, heb je zin om andere vrouwen te ontmoeten, samen dingen te ondernemen. Of ben je een inwoner van Nijmegen-Noord die graag anderen in de wijk wil ontmoeten en leuke activiteiten met anderen wil ondernemen?

Wij, Bindkracht10 (voorheen welzijnsorganisatie Tandem en Inter-lokaal) zijn op zoek naar vrouwen en bewoners die elkaar willen ontmoeten of die het leuk vinden om dit mee te organiseren. Is dit iets voor jou? Vul dan de vragenlijst in die je middels deze link kan bereiken We houden je dan op de hoogte van aankomende activiteiten. Ben je nieuwsgierig en wil je meer info? Voor meer info of vragen kunt u contact opnemen met de Stip-Noord noord@stipnijmegen.nl of opbouwwerker Paul Reuling 06-53329025 of paul.reuling@bindkracht10.nl Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

17 feb 2020

Wijkraadvergadering 19 februari 2020 – agenda

AGENDA

1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Terugkoppeling voortgang
a) Sociale thema’s
b) Groen schoolplein
c) Wijkmedia overleg
d) Veilig verkeer
6. De Buurt Beslist
7. Rondvraag, mededelingen
8. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur, eindigt om ca. 21:30 (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

Locatie: Voorzieningenhart De Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap, zaal A.14 (wijzigingen onder voorbehoud)

 

Het verslag van de vorige vergadering vindt u hier: https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-18-december-2019/

09 feb 2020

Ontwikkelingen Zuiderveld

De woningbouw in Zuiderveld is in volle gang. Binnenkort wordt ook gestart met het definitief inrichten van de wijk. De bijgevoegde nieuwsbrief bevat de laatste ontwikkelingen in de directe woonomgeving.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

X