Maand: januari 2023

18 jan 2023

NOTULEN wijkraadvergadering 23 November 2022

Aanwezig: Ben, Oscar, Anja, Henry (allen wijkraad), Desiree en Koen (wijkagenten), Marike (Ben Er Weer)

1. Welkom
2. Korte voorstelronde
3. Inkomende stukken
4. Verslag vorige vergadering
– Rotonde Italiëstraat ligt verschoven in de as. Ook de bocht ligt voor fietsers ligt erg scherp.
Meenemen in de fietsrotonde met de Wethouder.
Politie:
– Vuurwerkoverlast, steekt boven de rest van Nijmegen uit, heeft ook te maken met vaker meldingen vanuit Noord. (Voornamelijk Do-Zo, 8-10u). Bij minderjarigen altijd gesprek met ouders, reacties heel verschillend. Vaak Cat.1 vuurwerk.
– Drugshandel rond park, bij dependance, is in onderzoek. Het is op dit moment zeer toegankelijk, de 18-jarigen zijn zeer ontvankelijk ervoor.
– Prostitutie bij carpoolplek, windmolens. Was nog niet bekend.
– Inbraken, vooral auto inbraken. Woning wat minder. Het valt wel vaak op binnen de wijk.
– Snelheidsovertredingen, vaak Griftdijk, maar geen structurele controle.
– Druk met de jeugd uit de wijk. Met wapens in het stadscentrum, drugsgebruik.
– Ook stijging van verwarde mensen.

Gemeente is bezig met plekken voor jeugd, binnen drie jaar 3000 pubers in Nijmegen-Noord. Er is gisteren een rondje door de wijk geweest met jeugd voor onder andere “kletsplekken”.

5. Status actiepunten:
Ontwikkeling Griftdijk:
o Bijeenkomst van de gemeente geweest waar bewoners hun mening konden geven. Er is een verslag van gemaakt met de opsomming. In december wordt met de wijkraad verder gesproken. Advies volgt later.
o De Oude Groenestraat, knoop 38 en Park 15 wordt vanuit de Wijkraad meegenomen.

Status AED:
o AED bij Brass is geleverd
o AED bij de tandarts is actief.

Ontwikkeling Park Waaijenstein:
o Er is veel onenigheid over de ontsluiting. De wijkraad neemt hier in geen standpunt in vanwege tegenstrijdige belangen.

Annabellastraat:
o Logische fietsroute is door het park, maar er wordt hard gereden, mensen worden soms omvergereden. Het is een logische route ook omdat de aansluiting op de fietspad busbaan vanuit de Weefgewichtstraat niet logisch is. Er zijn geen vervolgstappen gedaan, alleen één bord “Voetganger” is verplaatst.

Website “Indewaalsprong”:
o  Vanuit de gemeente de vraag of we samen met Lent met een plan kunnen komen. Nu is Nijmegennoordonline in gebruik voor Nijmegen-Oosterhout.

6. Rondvraag
7. Sluiting

12 jan 2023

AGENDA wijkraadvergadering WPO-WijkPlatformOverleg 18 januari 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling Griftdijk, tijdelijke verkeerslichten t.p.v. Terracottastraat
– Ontwikkeling De Grift
– Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat
– Voortgang diversen Park Waaienstein: moestuin De Pompoen, participatie speelgelegenheid, beplanting en inrichting, toegang tot landgoed en dijk (korte toelichting)
– Voortgang voetpad park Annabellastraat-Weefgewichtstraat en hondenlosloopgebied
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

X