Maand: juni 2018

21 jun 2018

‘Green legacy’ duurzame voorbeeldprojecten

‘Green legacy’ staat symbool voor voorbeeldprojecten waarmee Green Capital ook echt iets wil nalaten aan Nijmegen en haar omgeving. Denk bijvoorbeeld aan zonnevelden, EcoSchools en de uitbreiding van het Warmtenet Nijmegen. Maar ook Operatie Steenbreek – voor meer groene tuinen – en bezoekerscentrum De Bastei dragen hier hun steentje aan bij. Kleine initiatieven van bewoners krijgen ook aandacht. Zoals een initiatief van bewoners die met regenwater de was gaan doen.

Circulaire economie belangrijk thema

Bijna halverwege het Green Capital jaar merken we al dat er veel mooie initiatieven zijn. Circulaire economie is daarbij een belangrijk thema. Steeds meer bedrijven ontdekken dat duurzaam ondernemen ook geld kan opleveren. Met gft-afval is bijvoorbeeld meer mogelijk dan composteren. De ARN haalt er biogas uit waaruit groen gas voor de bussen van Breng wordt gemaakt. Een ander voorbeeld ziet u binnenkort ook in Nijmegen verschijnen: stadsmeubilair gemaakt van E-waste (waaronder oude pc’s).

We willen Nijmegen Green Capital gebruiken om steeds meer bestaande netwerken aan elkaar te koppelen. Zo groeit de circulaire economie. Daarbij laten we ons graag inspireren door andere voorbeelden binnen en buiten de regio’s: hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar?

Dus lijkt het je wat? Sluit je aan met een eigen actie! Dan kunnen we de stad nóg groener inrichten.

Meer info: https://greencapital2018.nl/green-legacy/

20 jun 2018

Green Capital bezoekerscentrum zoekt vrijwilligers

Nijmegen is dit jaar Green Capital, dé groene hoofdstad van Europa. Om mensen hierover te informeren is er op het Kelfkensbos een bezoekerscentrum gebouwd. Hier krijgen bezoekers informatie over Green Capital en tips om groener en duurzamer te leven.

Het centrum zoekt nieuwe vrijwilligers. Vindt u het leuk om 1 á 2 dagen in de week als gastheer of –vrouw de bezoekers te informeren? Of weet u iemand die dit leuk zou vinden? Neem dan contact met ons op.

Wat houdt het in?

 • Het bezoekerscentrum is 7 dagen in de week geopend tussen 12.00 en 17.00 uur
 • U werkt samen met een collega
 • Voor uw werkzaamheden krijgt u een vergoeding van € 15,- per dag
 • Als vrijwilliger krijgt u workshops, trainingen en rondleidingen ter ondersteuning van uw werkzaamheden. U wordt ook uitgenodigd voor belangrijke Green Capital momenten en bijzondere evenementen in de stad

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten?

Stuur een mail naar r.van.der.boor@acbn.nl of bel naar 06 – 51 46 09 66.

19 jun 2018

Uitnodiging Startmoment bouw Kindcentrum De Uitdaging

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het officiële moment van de start van de bouw van ons nieuwe pand!

Start Nieuwbouw:
Tevens kennismaken met de partners van de Projectgroep ‘Rijke Ontwikkelomgeving De Grote Boel’. Wij willen bewoners vragen waar zij behoefte aan hebben in de wijk. Hierbij nodigen wij u uit 

 

19 jun 2018

Atlas voor gemeenten

Elk jaar komt de Atlas voor gemeenten uit. Dit is een onderzoek waarin de 50 grootste gemeenten van Nederland op allerlei punten vergeleken worden. De Atlas wordt gemaakt op basis van gegevens van 1 januari 2017. Lees meer op www.atlasvoorgemeenten.nl.

Aantrekkelijk wonen

Nijmegen staat op plaats 7 van de 50 als het gaat om aantrekkelijk wonen. Vorig jaar stonden we nog op de 11e plek. Om te bepalen hoe aantrekkelijk een stad is kijken de onderzoekers naar 8 punten: bereikbaarheid van banen per auto en OV, cultureel aanbod, veiligheid, % koopwoningen, culinair aanbod, nabijheid natuurgebieden, aanwezigheid universiteit, % vooroorlogse woningen).

Sociaal-economisch

Hier is Nijmegen gestegen van plaats 33 naar plaats 29. We doen het dus ook beter op het gebied van bijstand, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, armoede, percentage laagopgeleiden, participatie vrouwen, banen, percentage zakelijke diensten.

Cultuur

In deze editie van de Atlas is er speciale aandacht voor cultuur: podiumkunsten (inclusief festivals), erfgoed (monumenten, musea), beeldende kunst (musea voor kunst, galeries), letteren (o.a. bibliotheken en boekwinkels) en film (filmhuizen, bioscopen). Nijmegen staat op plaats 8 van de 50.

Stads- en Wijkmonitor

Bij de Atlas voor gemeenten komt een aantal thema’s niet aan bod. Zoals zorg en welzijn, duurzaamheid, de woningmarkt en het onderwijs en sport en mobiliteit.

Wilt u meer weten over (strategische) thema’s, programma’s (de onderwerpen binnen de beleidsprogramma’s) en wijkinformatie? Bekijk onze Stads- en Wijkmonitor https://swm.nijmegen.nl.

Nijmeegse versie stedenvergelijking

Bij de stedenvergelijkingen in de Stads- en Wijkmonitor vergelijken we Nijmegen met een vaste groep van steden: Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg. Hier scoort Nijmegen het hoogst van de 8 steden op aantrekkelijk wonen. Wat betreft de sociaal economische situatie scoren we gemiddeld en bij cultuur iets beter dan gemiddeld.

18 jun 2018

Mantelzorgcompliment

Krijgt u veel hulp van een familielid of bekende? U kunt uw mantelzorger bedanken met het Mantelzorgcompliment van de gemeente Nijmegen: een bedrag van € 200,-. Aanvragen kan nog tot 1 juli 2018.

Wie vraagt het aan?

Degene die de zorg ontvangt vraagt het Mantelzorgcompliment aan en krijgt het bedrag van de gemeente op zijn rekening gestort. Hij/zij moet in Nijmegen wonen. De mantelzorger mag ook ergens anders wonen.

Voor wie?

Het Mantelzorgcompliment is bedoeld voor mensen die:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • meer dan 8 uur per week intensief en langdurig zorgen voor iemand anders; dus méér dan wat huisgenoten normaal gesproken voor elkaar doen
 • dit niet als vrijwilligerswerk doen, maar omdat zij partner, kind, familie, buur of vriend van de zorgvrager zijn.

Voorbeelden van mantelzorgers zijn bijvoorbeeld ouders die zorgen voor een thuiswonend kind met beperkingen, of mensen die zorgen voor een ernstig zieke of dementerende partner, vader of moeder.

Informatie en aanvraagformulier

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.nijmegen.nl (zoek op mantelzorgcompliment). Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Vraag uw mantelzorger of de Stip in uw buurt om u te helpen (zie www.stipnijmegen.nl).

Heeft u vragen over het Mantelzorgcompliment? Bel 14024.

17 jun 2018

Programma Theater de Klif 2018-2019

14 september 2018: Matroesjka – Brainwash (try-out)

5 oktober 2018: Mirjam van de Bos – Vleugelconcert

2 november 2018: Kirsten van Teijn – Nobel (try-out)

25 november 2018: Troef – Het mysterie van de verdwenen verlanglijstjes (kindervoorstelling)

30 november 2018: Lonneke van Dort & Maarten van de Berg– Dubbelcabaret

12 januari 2019: Benjamin van de Velden – Ik Ben

20 januari 2019: Kleintje Kaf – De Snoepfabriek (try-out) kindervoorstelling

8 februari 2019: Christel de Laat – Zijn daar nog vragen over?

16 maart 2019: Enge Buren – Vreemde Vogels

5 april 2019: Angela Groothuizen – Lueke Binge

10 mei 2019: Oeloek – Droeftoetsers

Voor meer informatie zie de website van Theater de Klif: https://theaterdeklif.nl/

17 jun 2018

Agenda Wijkraadsvergadering WPO 27 juni 2018

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap (zaal A.14)

Agenda:

1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda
3. Terugkoppeling andere overleggen van leden van wijkraadsleden
4. Bindkracht10: fusie Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal (Bindkracht10)
5. Kennismaking nieuwe wijkregisseur openbare ruimte voor Noord (gemeente)
6. Stand van zaken rotonde Griftdijk (gemeente)
7. Afsluiting/omleiding Griftdijk en klachten omwonenden (politie)
8. Stand van zaken oversteek Oude Groenestraat (gemeente)
9. Rondvraag
10. Afscheid Robert ’t Hoen als voorzitter
11. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

11 jun 2018

Notulen vergadering Wijkraad 30 mei 2018

Aanwezig: Robert, Peter, Anja en Vanessa (notulist) (Wijkraad) en Alex de Meijer. 
Afwezig: Gerrie en Marlous 

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Terugkoppeling andere overleggen van leden van wijkraadsleden
 4. Omgevingsfonds van de windmolens
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

De voorzitter opent de vergadering om 20.15u en heet Alex de Meijer welkom. Vanwege het warme weer zijn er waarschijnlijk geen bewoners deze keer. Agendapunt 4 schuift voor agendapunt 3. 

Omgevingsfonds van de windmolens

Initiatiefnemer Alex de Meijer komt vertellen. Drie jaar geleden was het reglement al klaar. Het bestuur is gevormd, de statuten zijn er. September 2018 eerste inschrijvingen mogelijk voor projecten – voor de wijk 25k subsidie beschikbaar. Oosterhout, Grote Boel en Nijmegen-Ressen vallen eronder. Kaartje op website plaatsen om onduidelijkheid te voorkomen? Bekendmaking wijk? Bijeenkomst inplannen voor de wijk, waarschijnlijk begin september. Informatie staat al op wijkwebsite nijmegennoordonline. Op mijnwijkplan.nl hebben bewoners voor projecten 29k per jaar. Combi mogelijk of co-financiering? Ben er weer/flyer op diverse locaties zoals huisarts, AH etc. voor verdere bekendmaking binnen de wijk. 

Terugkoppeling andere overleggen van leden van wijkraadsleden

Bijeenkomst ontsluiting Waaijenstein (Anja): De gemeente heeft alle belangen onderzocht en toegelicht. Stand van zaken wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 15 huizen via Volsellastraat, bij komst appartementencomplex zuidelijke ontsluiting.

26 juni Klankbordgroep landschapszone: Anja gaat, Gerrie misschien ook.

All inclusive wijk (Peter): Knelpunt sociale cohesie. Vanuit voorzieningen mogelijkheden voor huur locaties. Genoeg mogelijkheden die van een locatie onafhankelijk zijn, zoals park etc. Bij die zoektocht kunnen we wel iets betekenen. Een apart platform is niet handig. Uitbreiding via website NijmegenNoordOnline en evt. via Lentse Lucht. Niet iets voor Stip vraagt Robert zich af? Wijkbewoner Arjan is erbij betrokken (website en privacy waarborg). Wijkbewoner Kim maakt een communicatieplan. Er zijn in totaal 8 personen vanuit de wijk betrokken.

Peter geeft aan dat het penningmeester overleg over 2 weken plaatsvindt.

AED bijeenkomst (Vanessa): Initiatiefnemers Petro en Odette van de AED bij de AH hebben een oproep via Nextdoor gedaan voor beheer. Stichting Hartslag heeft veel verteld over het opzetten van een eigen stichting voor de wijk. Van alle aanwezigen was er 1 geïnteresseerde voor het bestuur, de rest kwam voor beheer. Vanessa blijft vanuit wijkraad betrokken maar niet als beheerder. 

11 juni gebruikersoverleg De Klif. Anja is verhinderd. Vanessa gaat waarschijnlijk.

Nagekomen punt. Wijkraad Lent bestuur heeft een nieuwe samenstelling. Wellicht een kennismaking inplannen?

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15u. 

10 jun 2018

VakantieXperience van 6 tm 10 augustus

Van 6 tm 10 augustus activiteitenweek voor alle jongeren op het voortgezet onderwijs
Elke dag van 10 tot 4 uur
Elke dag iets anders
Workshops/virtual reality/ sport/koken/ gezelligheid/enz
Schoolgebouw bij de Goffert
Kijk op zomercampus.nl of http://bit.ly/vakantieexperience

Geef je op. De week is gratis.
Je geeft je wel op voor de hele week

Bekijk de FlyerVakantieXperience

06 jun 2018

Werken met de elektronische overheid – gratis cursus

De overheid doet steeds meer via internet en u kunt daar gebruik van maken. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, werk zoeken of het doorgeven van een verhuizing. Veel mensen weten dat niet of vinden het moeilijk.

Daarom organiseert de Bibliotheek Gelderland-Zuid een speciale cursus ‘Digisterker: Werken met de elektronische overheid’. De cursus duurt 5 of 6 dagdelen. U krijgt les van 3 geschoolde vrijwilligers in een kleine groep van maximaal 10 deelnemers. U gebruikt computers van de bibliotheek.

U leert

 • een DigiD aanvragen en gebruiken. Nodig voor veel overheidswebsites
 • zoeken en vinden van informatie op websites van de gemeente (bijvoorbeeld over uw uitkering) en de overheid (bijvoorbeeld over uw AOW)
 • inloggen op websites als Mijn overheid, Mijn toeslagen
 • online regelen (verhuizing doorgeven, toeslagen aanvragen, een afspraak maken met bijvoorbeeld de gemeente)

Voor wie?

De cursus is voor inwoners van Nijmegen die al wel een beetje met internet kunnen omgaan. U kunt werken met een toetsenbord en een muis, heeft een emailadres en thuis internet. Heeft u nog maar weinig ervaring met computers en internet? Volg dan de gratis cursus: ‘Klik en Tik: kennismaken met internet’.

Wanneer en waar

 • donderdagochtend vanaf begin september
 • 10.00 – 12.00 uur                                                                                               
 • Bibliotheek Gelderland-Zuid, Mariënburg 29, 6511 PS, Nijmegen

Informatie en aanmelden

Via www.obgz.nl/digitaalvaardig

Tel.: 024  – 327 49 87

X