Verspreidingsdata BEN er weer

Verspreidingsdata BEN er weer

Nr: Stukken aanleveren vóór: Verspreiding vanaf:
1 – 2021 10 januari 2021 vrijdag 5 februari 2021
2 – 2021 21 maart 2021 vrijdag 16 april 2021
3 – 2021 30 mei 2021 vrijdag 25 juni 2021
4 – 2021 5 september 2021 vrijdag 24 september 2021
5 – 2021 10 oktober 2021 vrijdag 5 november 2021
6 – 2021 21 november 2021 vrijdag 17 december 2021

Berichten, brieven en artikelen inbrengen?

Ingezonden brieven, berichten en artikelen zijn welkom (foto’s met hoge resolutie, min. 180 dpi) op het e-mailadres van de redactie: communicatie@wijkraad-oosterhout.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of plaatsing te weigeren. Op verzoek kan er anoniem gepubliceerd worden. Plaatsing betekent niet dat de wijkraad of de redactie het standpunt delen.

X