Verspreidingsdata BEN er weer 2023

Verspreidingsdata BEN er weer 2023:

Nr: Stukken aanleveren vóór: Verspreiding vanaf:
1 – 2023 15 januari 2023 vrijdag 10 februari 2023
2 – 2023 5 maart 2023 vrijdag 31 maart 2023
3 – 2023 16 april 2023 vrijdag 12 mei 2023
4 – 2023 11 juni 2023 vrijdag 7 juli 2023
5 – 2023 10 september 2023 vrijdag 6 oktober 2023
6 – 2023 19 november 2023 vrijdag 15 december 2023

Berichten, brieven en artikelen inbrengen?

Ingezonden brieven, berichten en artikelen zijn welkom (foto’s met hoge resolutie, min. 180 dpi) op het e-mailadres van de redactie: communicatie.wijkraadoosterhout@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of plaatsing te weigeren. Op verzoek kan er anoniem gepubliceerd worden. Plaatsing betekent niet dat de wijkraad of de redactie het standpunt delen.

X