Verspreidingsdata BEN er weer 2022

Verspreidingsdata BEN er weer 2022:

Nr: Stukken aanleveren vóór: Verspreiding vanaf:
1 – 2022 16 januari 2022 vrijdag 11 februari 2022
2 – 2022 20 maart 2022 vrijdag 15 april 2022
3 – 2022 29 mei 2022 vrijdag 24 juni 2022
4 – 2022 28 augustus 2022 vrijdag 23 september 2022
5 – 2022 9 oktober 2022 vrijdag 4 november 2022
6 – 2022 20 november 2021 vrijdag 16 december 2022

Berichten, brieven en artikelen inbrengen?

Ingezonden brieven, berichten en artikelen zijn welkom (foto’s met hoge resolutie, min. 180 dpi) op het e-mailadres van de redactie: communicatie@nijmegennoordonline.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of plaatsing te weigeren. Op verzoek kan er anoniem gepubliceerd worden. Plaatsing betekent niet dat de wijkraad of de redactie het standpunt delen.

X