Verschijningsdata BEN er Weer

Verspreidingsdata BEN er Weer

Nr: Stukken aanleveren vóór: Verspreidingsdata:
6 – 2019 17 november 2019 weekend van 14 december 2019
1 – 2020 12 januari 2020 weekend van 8 februari 2020
2 – 2020 22 maart 2020 weekend van 18 april 2020
3 – 2020 31 mei 2020 weekend van 27 juni 2020
4 – 2020 30 augustus 2020 weekend van 26 september 2020
5 – 2020 11 oktober 2020 weekend van 7 november 2020
6 – 2020 22 november 2020 weekend van 19 december 2020

Berichten, brieven en artikelen inbrengen?

Ingezonden brieven, berichten en artikelen zijn welkom (foto’s met hoge resolutie, min. 180 dpi) op het e-mailadres van de redactie: communicatie@wijkraad-oosterhout.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of plaatsing te weigeren. Op verzoek kan er anoniem gepubliceerd worden. Plaatsing betekent niet dat de wijkraad of de redactie het standpunt delen.

X