Maand: maart 2022

09 mrt 2022

AGENDA wijkraadvergadering 9 maart 2022 >> VERVALLEN <<

ATTENTIE

VANWEGE DE AFWEZIGHEID VAN HET DAGELIJKS BESTUUR DOOR ZIEKTE GAAT DE VERGADERING VAN 9 MAART 2022 NIET DOOR!

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
• Status AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
• Ontwikkeling Griftdijk
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
• Afghaanse vluchtelingen
6) Rondvraag, mededelingen
7) Sluiting

X