Maand: mei 2023

13 mei 2023

Ben er Weer 2023-03

 • Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
  • van de voorzitter: nieuws uit de wijkraad
  • leefbaarheid in Nijmegen-Noord
  • nieuwe graffity op skatepark
  • ontbrekende stukjes: van de huisarts
  • de BEN-redactie stelt zich voor: Toon de Vos en Marloes Gielen

Lees de BEN er weer online: klik hier

13 mei 2023

Ben er Weer 2023-02

 • Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
  • dingen waar ik niets van snap: column
  • programma lentekriebels 2023
  • stadsecoloog Joep van Belkom
  • Maud Oudemans op weg naar de wielertop
  • uitkomst verkiezingen Provinciale Staten in onze wijk

Lees de BEN er weer online: klik hier

06 mei 2023

AGENDA wijkraadvergadering WPO 10 mei 2023

Wijkraadvergadering WPO 10 mei 2023 – agenda

 

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.16/2.17.

AGENDA

 • Welkom
 • Korte voorstelronde (indien nodig)
 • Ingekomen stukken en vaststellen agenda
 • Verslag vorige vergadering
 • Stadsecoloog Joep van Belkom komt vertellen over de natuur in Nijmegen-Noord.
  • Vragen die leven in de wijk:
   Beplanting, bomen en struiken in Park Waaijenstein en andere parken en groenstroken
   Groen bij Fort Lent
   Natuur inclusief bouwen
   Maaibeleid gemeente
   Groen rond bedrijven
   Water in de wijk
   Toegang tot dijk, landgoed en uiterwaarden
   Versteende of groene tuinen
   Dieren in de wijk en directe omgeving

 • Status actiepunten
  • Status AED
  • Ontwikkeling park Waaijenstein
  • Ontwikkeling Griftdijk
  • Ontwikkeling De Grift
  • Verkeersveiligheid
 • Rondvraag, mededelingen
 • Sluiting

X