Maand: oktober 2017

25 okt 2017

Gratis proefabonnement bus Waalsprong

Twee maanden gratis reizen met de bus naar werk of school in Nijmegen. Dat bieden de gemeente Nijmegen en vervoersmaatschappij Breng de nieuwe bewoners van de Waalsprong in Lent en Oosterhout aan.

Zo’n 2500 huishoudens in de Waalsprong krijgen deze week een brief en folder in de brievenbus. Hiermee kunnen de nieuwe bewoners van de Waalsprong kennis maken met het gemak van de bus. Twee maanden kunnen ze gratis reizen tijdens de spits. Ook kunnen de bewoners kennismaken met Breng Flex. Deze bussen rijden op bestelling van halte naar halte binnen Nijmegen. 10 ritten zijn gratis. Met een speciale actiecode komt het proefabonnement op een persoonlijke OV-chipkaart. 
De actie is bedoeld om meer mensen met de bus te laten reizen in plaats van met de auto. Het abonnement is bestemd voor woon-werkreizen en woon-studiereizen. De gemeente en Breng vragen deelnemers om hun ervaringen, ideeën en suggesties over het reizen met de bus door te geven, om het vervoer te verbeteren.

SLIMopweg Nijmegen
De campagne is onderdeel van het project SLIMopweg. Daarbij is de inzet om in de regio Arnhem-Nijmegen de ochtend- en avondspits te verkleinen. Samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en bewoners werkt SLIMopweg Nijmegen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Nijmegen. SLIMopweg draagt ook bij aan het ontlasten van het verkeer rondom de Waalbrug. Dit is belangrijk omdat de brug in 2018 wordt gerenoveerd.

www.slimopweg.info 

25 okt 2017

Roeien met de Romeinen

Komend weekend vaart een replica, oftewel een nauwkeurige kopie, van een Romeins Galeischip op de Spiegelwaal. Zin om mee te roeien op de Victoria? Dat kan! 

Samen met de gemeente Nijmegen heeft de stichting RomeinenNU een replica van een Romeins Galeischip uit Duitsland gehaald om de Traianus Regatta extra feestelijk te maken. Roeivereniging NSRV Phocus organiseert deze wedstrijd.

Een galei 
De galei is een replica van een schip dat in de 1e eeuw van onze jaartelling op de Rijn, de Lippe en alle andere rivieren in Germania Minor voer. Het diende als patrouilleschip om de grenzen van het Romeinse Rijk te bewaken. De Rijn en de Donau vormden de noordgrens van het Romeinse Rijk. Vanuit deze rivieren en vooral vanuit de Rijn ondernamen de Romeinen grote tochten om Germanica Major te ontdekken, maar met name te veroveren en toe te voegen aan het grote Romeinse Rijk. Nijmegen was de belangrijkste stad in Nederland aan de Romeinse Limes (grens). En nu de oudste stad van Nederland.

De eerste reis
Op zaterdag 28 oktober kondigt wethouder Ben van Hees de ‘maiden voyage’ (de eerste reis) van de Victoria in Nederland aan. Onder zijn leiding maakt de Victoria rond 12.00 uur op de Spiegelwaal zijn eerste vaart tijdens het pauzeprogramma van de Traianus Regatta. Een vaart duurt zo’n 20 minuten en elke keer kunnen 12 mensen meevaren en ook zelf mee roeien. Om 14.00 uur beginnen de wedstrijden van de Traianus Regatta weer en kunt u de Victoria bezichtigen op de Spiegelwaal.

Meevaren op zondag 
Ook op zondag 29 oktober kunt u van 11.00 tot 16.00 uur op de Victoria mee roeien. Zo kruipt u in de huid van de Romeinen die hier bijna 2000 jaar geleden op de Waal en de Rijn hebben gevaren. 

Opgeven
Wilt u mee doen, geef u dan op via www.romeinen.nu 

19 okt 2017

Werk Keizer Traianusplein 23 – 27 okt.

19 okt 2017

Jan Linders weer open

Vorige week ging de vernieuwde Jan Linders supermarkt in Lent weer open. Direct na de brand eind 2016 zorgde Linders eerst voor vervoer naar andere filialen en daarna voor een tijdelijke winkel .

Rond de afgelopen jaarwisseling ging de supermarkt van Jan Linders in vlammen op. In eerste instantie regelde de supermarkt busjes om bewoners naar andere winkels van Linders te brengen. Binnen enkele weken stond er een noodwinkel. Zo konden de bewoners van Lent hun boodschappen in de buurt blijven doen. 

Nu, binnen 10 maanden is herbouw van de winkel op dezelfde plek klaar.
Wethouder Ben van Hees opende samen met Leo Linders de nieuwe winkel op woensdag 11 oktober.

19 okt 2017

Ouders doe mee aan de Kindermonitor!

In opdracht van gemeenten in de regio voert GGD Gelderland-Zuid een onderzoek uit naar het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0-12 jaar. 

Ouders krijgen een vragenlijst via de school van hun kind of via een brief van de GGD. Heeft u een uitnodiging ontvangen om mee te doen? Meedoen kan nog tot 28 november 2017. Wij vinden het heel fijn als u mee doet! 

Uw antwoorden helpen uw gemeente om gezonde activiteiten en voorzieningen te organiseren voor kinderen en hun ouders. Denk bijvoorbeeld aan speelplaatsen en goede zorg. Per gezin hoeft u maar 1 vragenlijst in te vullen. 

Meer info: kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl | 0800 – 0200823

19 okt 2017

Nieuwe Meld & Herstel app

Iets kapot, vuil of niet in orde in de wijk? Terugkerende overlast van foutparkeren, geluid, stank of gedrag van anderen? Vanaf nu kunnen Nijmegenaren in de verbeterde Meld&Herstel app bij de gemeente melden wat er mis is in hun omgeving. 

De vernieuwde app maakt melden eenvoudiger en sneller. Wethouder Renske Helmer-Englebert (openbare ruimte): “Onze medewerkers komen overal in de stad, maar bewoners zijn natuurlijk de eersten die zien wat er beter kan in hun wijk. Met de vernieuwde app kun je 24 uur per dag snel en simpel doorgeven wat er mis is. Wij houden de melder dan op de hoogte van de afhandeling.” Binnen 5 werkdagen ontvangt de melder een reactie en in de app is de voortgang te volgen. 

Melden 
Melden kan in de vernieuwde Meld&Herstel app heel eenvoudig in drie stappen: 

 1. Maak een foto (maximaal 3, bij voorkeur terplekke gemaakt zodat de GPS-locatie direct kan worden opgeslagen)
 2. Kies de categorie waarover de melding gaat
 3. Beschrijf wat er aan de hand is

De app vraagt eenmalig om naam en mailadres (of telefoonnummer). Daarmee houdt de gemeente de melder op de hoogte van de afhandeling, eventueel via e-mailnotificatie of pushberichten. 
Wie geen smartphone heeft, kan ook het meldingsformulier invullen op www.nijmegen.nl/meld&herstel. De app is de opvolger van de Bel & Herstel app. De voormalige Bel & Herstellijn (een telefoonnummer) is een tijd terug al opgegaan in het centrale telefoonnummer van het klantencontactcentrum van de gemeente, 14 024. 

Welke meldingen? 

In de Meld&Herstel app kunnen onder meer de volgende zaken worden gemeld: 

 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Niet werkende verkeerslichten of straatverlichting
 • Rondslingerend afval, graffiti, volle containers, vervuiling of hondenpoep
 • Kapot verkeersbord, vernieling van straatmeubilair of scheefstaand paaltje
 • Onkruid, wildgroei, uitstekende wortels of problemen met struiken, gras of bomen
 • Kapotte speeltoestellen
 • Verzakte putdeksels of verstopt riool in de grond van de gemeente
 • Fiets- en autowrakken, overlast van geparkeerde aanhangers of grote voertuigen
 • Terugkerende overlast door bedrijven of personen (bijvoorbeeld lawaai, stank of gedrag)
 • Hindernissen op straat bij een lichamelijke beperking

Meldingen over situaties die direct gevaar opleveren, verneemt de gemeente graag telefonisch via tel. 14 024. 
In het najaar volgt nog een publiekscampagne om de app breder onder de aandacht te brengen in de stad. 
De app is in de afgelopen periode door inwoners getest. Achter de schermen is het afhandelproces ook onder de loep genomen en gestroomlijnd. Ook met externe partners zoals Dar en Ziut (openbare verlichting) zijn nieuwe werkafspraken gemaakt over afhandeling en terugkoppeling.

Linkjes op apps te downloaden

19 okt 2017

Jonge helden gezocht

Alle kinderen in Nijmegen tussen de 4 en 12 jaar die zich belangeloos inzetten voor Nijmegen of voor Nijmegenaren, verdienen eigenlijk een kinderlintje. U kunt ze daarvoor aanmelden. 

Helden zijn er in allerlei soorten en maten. Redders in nood komen op televisie, die kent iedereen. 
Sommige volwassenen krijgen een onderscheiding van de koning. Maar er zijn ook jonge helden die niet in de schijnwerpers staan, terwijl ze zich wel op een heel bijzondere manier inzetten voor anderen of voor de stad. 

Nijmegen is erg trots op heldhaftige kinderen. De gemeente vindt dan ook dat zulke kinderen een lintje verdienen. Bekijk wie de afgelopen jaren een kinderlintje kregen. 

Kent u een held? Aanmelden kan nog tot 27 oktober.

19 okt 2017

Verkeersmaatregelen De Stelt

In en rond Plantjevlag en De Stelt in Nijmegen-Noord worden in deze maand enkele verkeersmaatregelen uitgevoerd. Het betreft tijdelijke snelheidsremmende maatregelen op de Laauwikstraat en Vossenpelssestraat, nabij Plantjevlag. Deze maatregelen moeten hinder van doorgaand verkeer op de route alvast beperken voordat er op langere termijn aanpassingen gedaan worden in de wegenstructuur van de oostzijde van de Waalsprong. Tevens sluit de gemeente Nijmegen de tijdelijke weg door De Stelt Zuid af en wordt de (verlengde) Turennesingel door De Stelt opengesteld voor verkeer. 

De gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen willen dat er nog dit jaar een definitieve oplossing komt voor het reguleren van het verkeer in de oostflank van de Waalsprong. Over het eerdere plan voor een aanleg van een Dorpensingel en vervolgens enkele varianten hierop, is nog geen consensus. De situatie vraagt inmiddels al wel om een aantal maatregelen op korte termijn. 

Het Nijmeegse college van B&W heeft daarom besloten om busvriendelijke, tijdelijke drempels te plaatsen op het wegvak Laauwikstraat – Vossenpelssestraat, ter hoogte van Bekkersland. Hiermee wordt dit stuk een 30 km-zone. Dit gebeurt eind oktober, mits het weer het toelaat. De drempels moeten verkeershinder voor bewoners beperken. Het is een tijdelijke maatregel die een toekomstige definitieve oplossing niet in de weg staat en dus het proces van beide raden niet frustreert. Hiermee komt de gemeente Nijmegen tegemoet aan de zorgen van bewoners en maakt zij de toezegging waar om op korte termijn maatregelen te treffen. 

De gewenste woningbouw in De Stelt Zuid kan niet meer wachten en dat heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie. Vanwege de bouw is het noodzakelijk de tijdelijke verbindingsweg door De Stelt Zuid af te sluiten. Tegelijk wordt dan de (verlengde) Turennesingel door De Stelt opengesteld om te voorkomen dat het verkeer, dat nu nog van de tijdelijke weg gebruik maakt, de Laauwikstraat overbelast. De Turennesingel kan het verwachte verkeer op een veilige manier verwerken.

X