Thuis 2.0

30Jun20:1521:15Wijkraadvergadering

Wijkraadvergadering WPO 12 mei 2021 – AGENDA

De vergadering start om 20.15 uur ONLINE, eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar. U kunt deelnemen via Teams: klik hier 1) Welkom 2) Korte voorstelronde (indien nodig) 3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda 4) Verslag vorige vergadering 5) Status actiepunten a) Verkeersveiligheid en ruimtelijke...

NOTULEN wijkraadvergadering 10 maart 2021

Aanwezig: Wijkraadsleden: Ben Bloemendal, Geurt van Renselaar, Oscar Papenhoven, Arjan Olsder, Imogen van Koperen Verder: Henry de Bruijn-van Limmen (wijkbewoner), Monique Peters (wijkbewoner) Afwezig: Anja Lucassen, Martin Ruivenkamp, Hans Radenborg (Ben er weer), Marike Elmendorp (Ben er weer) 1) Welkom 2) Korte voorstelronde (indien...

Wijkraadvergadering 10 maart 2021 – agenda

De vergadering start om 20.15 uur ONLINE, eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar. U kunt deelnemen via Teams: klik hier 1) Welkom 2) Korte voorstelronde (indien nodig) 3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda 4) Verslag vorige vergadering 5) Status actiepunten a) Groene schoolplein De...

Noord aan het Woord: aflevering 1

Samen werken aan zorg en welzijn in Lent en Oosterhout Alle Nijmeegse wijken hebben hun eigen, specifieke uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn. Ook Lent, Ressen en Oosterhout. Daarom werken gemeente, woningcorporaties, sociaal-maatschappelijke organisaties, scholen, politie, ondernemers én...

NOTULEN wijkraadvergadering (WPO) 13 januari 2021

Aanwezig: Wijkraadsleden: Ben Bloemendal, Geurt van Renselaar, Arjan Olsder, Oscar Papenhoven Verder: Ed van Dael (wijkmanager), Jeffrey Leeuwenhaag (wijkregisseur), Paul Reuling (opbouwwerker Bindkracht10), Harrie Berntzen (wijkbewoner), Henry de Bruijn-van Limmen (wijkbewoner), Irene Halsema (coördinator Rijke Ontwikkelomgeving Bindkracht10) Afwezig: Anja Lucassen, Imogen van...

BEN er weer 2020-06

Met deze keer in onze wijkblad o.a.: • 20 jaar BEN er weer • Testlocatie XL Transferium P+R Noord • Meer verkeer door drukke Volsellastraat • Een “penvriend” kaartje verbindt • Kunstroute in Nijmegen-Noord Lees de BEN er weer online: klik hier

BEN er weer 2020-05

Met deze keer in onze wijkblad o.a.: • Oplichting door nepbankmedewerkers • Geef jij scholieren een steuntje in de rug? • De hort op met Waalstappers • Subsidie voor buurtprojecten • Dijkversterking Wolferen Sprok: stand van zaken Lees de BEN er weer online: klik hier

X