Thuis 2.0

18Dec20:1521:30Wijkraadvergadering

19Feb20:1521:30Wijkraadvergadering

Enquete opvoedingsondersteuning

Beste ouders, Wij zijn vijf studenten die studeren aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit, aan de opleidingen Social work, Verpleegkunde en Voeding, Diëtiek en Pedagogische Wetenschappen. In opdracht van van de Stip, Bindkracht10, GGD, Gemeente Nijmegen...

Wintermarkt in de Schakel

Wintermarkt in de Schakel In de Schakel in Oosterhout wordt op zaterdagavond 30 november de Wintermarkt gehouden. Het moment om nog even wat cadeautjes te kopen of een nieuwe hobby of winkel te ontdekken. Op de markt staan ondernemers en hobbyisten...

Inloopbijeenkomst over parkeren van de auto en fiets

Inloopbijeenkomst over parkeren van de auto en fiets Het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. De afgelopen jaren is de mobiliteitswereld verandert. Ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit en vaststelling van...

Waar kan ik terecht met mijn opvoedvragen?

Opvoeden houdt in dat ouders hun kind begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling tot een zelfstandig persoon. Een persoon die kan meedoen aan de samenleving. Als ouder/opvoeder van een baby, kind of puber heb je vast wel eens een opvoedvraag....

Notulen wijkraadvergadering 23 oktober 2019

1) Welkom 2) Korte kennismakingsronde Aanwezigen allen bekend bij de wijkraad. Ten behoeve van de aanwezigheid van de nieuwe voorzitter wordt een uitgebreide kennismakingsronde gedaan. ● Ben - voorzitter wijkraad, advocaat arbeidsrecht en bestuursrecht ● Hans - Ben er weer. Samenwerking wijkraad, BEN...

X