Thuis 2.0

01Sep20:1521:15Wijkraadvergadering (WPO)

18Sepallday19alldayKunstroute 2021

27Okt20:1521:15Wijkraadvergadering

12Jan20:1521:15Wijkraadvergadering (WPO)

NOTULEN wijkraadvergadering 30 juni 2021

Aanwezig: Ben Bloemendal (voorzitter), Oscar Papenhoven (secretaris), Arjan Olsder (bestuurslid), Ed van Dael (wijkmanager gemeente Nijmegen), Jeffrey Leeuwenhaag (wijkregisseur gemeente Nijmegen), Paul Reuling (opbouwmedewerker Bindkracht10), Marike Elmendorp (redactie wijkkrant Ben er weer), Henry Bruijn-Van Limmen (bewoner), Nasibeh Charbgoo (bewoner),...

Wijkraadvergadering 30 juni 2021 – AGENDA

De vergadering start om 20.15 uur ONLINE, eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar. U kunt deelnemen via Teams: Klik hier om aan de vergadering deel te nemen 1) Welkom 2) Korte voorstelronde (indien nodig) 3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda 4) Verslag...

NOTULEN wijkraadvergadering (WPO) 12 mei 2021

Aanwezig: Ben Bloemendal, Oscar Papenhoven, Geurt van Renselaar, Arjan Oldsder , Ed van Dael, Paul Reuling, Henry de Bruijn-van Limmen Afwezig: Anja Lucassen, Imogen van Koperen 1) Welkom De voorzitter heet iedereen welkom. 2) Korte voorstelronde (indien nodig) Iedereen is bekend met elkaar. 3) Ingekomen...

Wijkraadvergadering WPO 12 mei 2021 – AGENDA

De vergadering start om 20.15 uur ONLINE, eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar. U kunt deelnemen via Teams: klik hier 1) Welkom 2) Korte voorstelronde (indien nodig) 3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda 4) Verslag vorige vergadering 5) Status actiepunten a) Verkeersveiligheid en ruimtelijke...

NOTULEN wijkraadvergadering 10 maart 2021

Aanwezig: Wijkraadsleden: Ben Bloemendal, Geurt van Renselaar, Oscar Papenhoven, Arjan Olsder, Imogen van Koperen Verder: Henry de Bruijn-van Limmen (wijkbewoner), Monique Peters (wijkbewoner) Afwezig: Anja Lucassen, Martin Ruivenkamp, Hans Radenborg (Ben er weer), Marike Elmendorp (Ben er weer) 1) Welkom 2) Korte voorstelronde (indien...

Wijkraadvergadering 10 maart 2021 – agenda

De vergadering start om 20.15 uur ONLINE, eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar. U kunt deelnemen via Teams: klik hier 1) Welkom 2) Korte voorstelronde (indien nodig) 3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda 4) Verslag vorige vergadering 5) Status actiepunten a) Groene schoolplein De...

X