Thuis 2.0

28Okt20:1521:15Wijkraadvergadering

Notulen wijkraadvergadering 24 juni 2020

Aanwezig: Ben Bloemendal, Oscar Papenhoven, Lisette, Arjan Afwezig: Geurt van Renselaar, Anja Lucassen, Martin, Imogen 1) Welkom 2) Korte voorstelronde (indien nodig) Ben, Oscar, Arjan, Lisette 3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda • Lisette: verkeershinder doodlopend paaltje Grote Boel, staat niet in navigatie, veel verkeer...

Wijkraadvergadering 24 juni 2020 – AGENDA

AGENDA De vergadering start om 20.00 uur, eindigt om 21:15 uur en is openbaar. De vergadering wordt fysiek gehouden bij de voorzitter thuis (buiten). Wilt u deelnemen dan graag uiterlijk reageren vóór woensdag 12.00 uur. Wij sturen dan het adres aan...

Notulen wijkraadvergadering 22 april 2020

1. Welkom 20.15 opening door Geurt. Aanwezig: Geurt van Renselaar (penningmeester), Imogen van Koperen (bestuurslid) Oscar Papenhoven (bestuurslid), Arjan Olsder (aankomend bestuurslid), Marike Elmendorp (BEN er weer), Epco Suermondt (wijkbewoner), Renée Bücken (wijkbewoner), Ed van Dael (gemeente), Paul Reuling (Bindkracht10) Afmeldingen: Ben...

Wijkraadvergadering 22 april 2020 – Agenda

AGENDA De vergadering start online om 20.15 uur, eindigt om 21:30 uur en is openbaar. UPDATE: wanneer u digitaal aanwezig wilt zijn bij de vergadering, stuurt u dan uiterlijk om 19.00 uur voor de vergadering een mail naar penningmeester@wijkraad-oosterhout.nl. Dan ontvangt...

X