Maand: september 2017

30 sep 2017

Gemeente breekt belofte smalle Van Boetzelaerstraat

De gemeente wil de belofte breken dat de karakteristieke Van Boetzelaerstraat in Nijmegen Oosterhout een smal landweggetje blijft. Ook is Nijmegen van plan om 800 auto’s extra per dag door de onoverzichtelijke Volsellastraat te sturen. Bewoners hebben een veiliger alternatief bedacht.

De gemeente Nijmegen maakt plannen voor nieuwbouw ten zuiden van de wijk Oosterhout: in de akker naast het landgoed. Er zijn 14 vrije kavels te koop. Later komen daar maximaal 85 luxe appartementen bij. Deze nieuwbouw van bijna 100 woningen met minimaal 217 parkeerplaatsen in Park Waaijenstein leidt tot zo’n 800 extra auto’s per dag door de wijk Oosterhout. Tegen de zin van omwonenden wil de gemeente de rustieke Van Boetzelaerstraat verbreden tot bijna 6,00 meter en de Volsellastraat nog drukker maken. In die gekromde en daardoor onoverzichtelijke woonstraat fietsen en spelen veel kinderen.

Omwonenden noemen de plannen van de gemeente dom. De Van Boetzelaerstraat is nu een smal landweggetje, waar mensen rustig fietsen en wandelen. Verbreding is in strijd met eerdere beloften aan de bewoners. Want volgens het Beeldkwaliteitsplan Landschapszone van de gemeente behoudt de Van Boetzelaerstraat “het kenmerk van een doodlopend landweggetje, met een smal profiel (3,5 meter)”.

Op een informatiebijeenkomst van de gemeente in juni over Park Waaijenstein bleek er nul draagvlak voor het wilde plan van de gemeente. Van de ruim 50 bewoners uit de omgeving van de Volsellastraat zag niemand het zitten. De bewoners zijn bang voor meer verkeer en gevaarlijke situaties.

Voor de 85 appartementen hebben de bewoners een alternatieve route aangedragen: van de Griftdijk Noord via de Italiëstraat (nu busbaan, straks voor alle verkeer) en de ‘zandweg’ (nu voor zandwagens, straks niet meer) naar Park Waaijenstein. Deze zuidelijke route buiten de wijk om is korter, sneller én veiliger. SP-wethouder Bert Velthuis (stedelijke ontwikkeling) weigert dit alternatief vooralsnog te onderzoeken. Een nog betere oplossing is volgens de bewoners het schrappen van de appartementen in Park Waaijenstein. Want het is de vraag of zo’n massaal complex wel thuishoort in een groene omgeving.

26 sep 2017

Ontwerp partiële herziening Landschapszone – 6 (Kavels Park Waaijenstein)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerp partiële herziening Landschapszone – 6 (Kavels Park Waaijenstein) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

De aanleiding voor de partiële herziening vormt de wens om voor bouwpercelen voor grondgebonden woningen (van 500m2 tot 1500m2) gelegen in Park Waaijenstein het bebouwingspercentage te verlagen, het aantal toegestane m2 voor bijgebouwen te verhogen en het aantal m2 voor aan- en uitbouwen en overkappingen te begrenzen. Hiervoor moet het geldende bestemmingsplan Landschapszone – 2 (Kavels Park Waaijenstein) worden aangepast.

Inzage
Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 21 september 2017 tot en met woensdag 1 november 2017) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.PH24006-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.PH24006-/NL.IMRO.0268.PH24006-ON01 

Zienswijze
In de periode van donderdag 21 september 2017 tot en met woensdag 1 november 2017 kan eenieder conform artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl onder ‘Digitaal Loket’, ‘Zienswijze indienen’. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met Eherkenning is hierbij verplicht. 

Onderstaand treft u alle relevante stukken aan. Het bestemmingsplan Landschapszone – 2 is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

 • Collegevoorstel en -besluit (1.478 kb)
 • Ontwerp partiële herziening Landschapszone – 6, toelichting en regels (61 kb)
 • Verbeelding (272 kb)
18 sep 2017

Herdenkingen 2e Wereld Oorlog

In 2017, 70 jaar na de hulpactie van het Amerikaanse Albany voor Nijmegen, herdenkt de stad als altijd haar bevrijding en herstel. Vanaf 16 en 17 september organiseert de stichting FAN (Friendschip Albany & Nijmegen) activiteiten die herinneren aan de hulpactie van Albany aan Nijmegen. 

Op 20 september is de jaarlijkse herdenking van de Waaloversteek, onderdeel van de geallieerde operatie Market Garden. 

Vieren van hulp van Albany aan Nijmegen
In 1947 kwam er een schip met hulpgoederen aan vanuit de Amerikaanse stad Albany om Nijmegen te helpen. Belangrijke spil in de steun voor Nijmegen was Generaal J.M Gavin, die samen met zijn 82e Airborne divisie een essentiële rol speelde in de bevrijding van Nijmegen tijdens operatie Market Garden. Het wederopbouwproject dat volgde werd een soort voorloper van de later breed ingezette Amerikaanse Marshallhulp. Meer informatie over de geschiedenis van de band tussen Albany en Nijmegen is te vinden op de website van Stichting Friendship Albany & Nijmegen (Stichting FAN): http://www.stichtingfan.nl/historie/

Programma van Stichting FAN

 • Jubileumviering in de St. Stevenskerk op zondag 17 september van 14.00 -16.00 uur. Aanmelden: viering@stichtingfan.nl (mogelijk tot donderdag 14 september)
 • Expositie in het Huis van de Nijmeegse geschiedenis: 18 september 2017 – 6 oktober 2017. Meer informatie: http://www.stichtingfan.nl/
 • Numaga-lezing door voorzitter Stichting FAN Anja Adriaans op 19 september, 20.00 uur in De Lindenberg. Meer informatie en aanmelden bij Numaga: http://www.numaga.nl/nieuws/agenda

Op woensdag 20 september 2017: herdenking Waaloversteek 
Zoals alle jaren is groep 7 van Basisschool de Oversteek actief betrokken bij de herdenking van de Waaloversteek op de Oosterhoutsedijk. De herdenking is openbaar en vrij toegankelijk. 

Programma

 • 13.30 uur aankomst op de dijk
 • 13.45 uur welkomstwoord door OBS De Oversteek
 • 13.55 uur enkele kinderen van groep 7 dragen zelfgeschreven gedichten voor
 • 14.05 uur toespraak burgemeester Bruls
 • 14.15 uur The Last Post, gevolgd door een minuut stilte
 • 14.20 uur toespraak chargé d’Affaires Amerikaanse ambassade
 • 14.25 uur enkele genodigden hijsen samen met de schoolkinderen de nationale vlaggen
 • 14.35 uur kranslegging bij het monument
 • 14.45 uur slotgebed
18 sep 2017

Opening kunstroute Hof van HolLandArt!

Op zaterdag 23 september vanaf 15.00 uur is het zover: de opening van de kunstroute Hof van HolLandArt! Een prachtige route langs gevarieerde kunstwerken verspreid over het mooie landschap van de toekomstige woonwijk Hof van Holland in de Waalsprong. U bent van harte uitgenodigd!

Naast de officiële openingshandeling door wethouder Bert Velthuis is er een bijzondere openingsact door kunstenaar Bram Kuypers. Hij zal zijn kunstwerk ‘Atlas’ tijdens de bijeenkomst voltooien. Kinderen kunnen er, net als de kunstenaar, in de weer met zand en (speelgoed) graafmachines.

Het officiële programma duurt tot ongeveer 15.45 uur. Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid de kunstroute bewandelen. De opening vindt plaats op de hoek Zaligestraat / Graaf Alardsingel en is voor iedereen vrij toegankelijk.

09 sep 2017

Voorstelling “De kwetsbaarheid van Geluk” 22 September in de Klif

Theatergroep Bint – bekend van “Indiaan in huis” en “Off Road”- geeft een theatervoorstelling in de Klif met als thema “De kwetsbaarheid van Geluk”. Het belooft een leuke, mooie avond uit te worden met humor, maar ook met diepgang.

De voorstelling nodigt uit tot stilstaan en het stellen van vragen aan jezelf en aan anderen: Hoe ga ik eigenlijk om met stress en drukte? Hoe komt het dat ik soms niet zo lekker in mijn vel zit? Hoe gaan anderen om met de drukte van alle dag? Na de voorstelling is er gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De theatervoorstelling is voor iedereen in de wijk die geïnteresseerd is in het onderwerp/ herkenning heeft met het onderwerp bij zichzelf of anderen en zin heeft in een avondje uit. Dus ook als je geen klachten ervaart, word je op een leuke manier verrijkt.

Info en kaartjes (á €5,-) kan je vinden via https://theaterdeklif.nl/portfolio/22sep17-bint-kwetsbaarheid-geluk

Deze theateravond is een onderdeel van een groter programma dat de komende maanden gaat lopen. Veel mensen in onze wijk hebben een druk leven en kampen met stress, overbelasting en/of burn-out klachten. Door middel van een divers programma willen we dit onderwerp bespreekbaar maken in de wijk en activiteiten aanbieden waardoor het gesprek en activering op een laagdrempelige manier op gang kan komen.

Er zullen in het kader van het project diverse activiteiten worden aangeboden in de wijk:

 • een tweetal theatervoorstellingen voor een breed publiek (inwoners uit de wijk, maar ook mensen die beroepsmatig met het onderwerp te maken hebben zijn welkom) 22 september en 17 november (dit is een andere voorstelling over hetzelfde thema).
 • Een activiteiten programma voor mensen die klachten ervaren en weer in beweging willen komen.
 • Een cursus over het omgaan met de klachten.

Het programma wordt de komende maanden verder ontwikkeld. Houdt de facebooksite (https://www.facebook.com/onsgezondheidserf ) van ONS Gezondheidserf en www.onsgezondheidserf.nl in de gaten voor meer nieuws.

06 sep 2017

Theater de Klif vernieuwd

‘Belangrijk om theater te behouden voor de wijk’

Vijftien jaar geleden was er nog geen Nijmegen-Noord, alleen grasland. Maar waar toen de koeien graasden, is nu een wijk verrezen met alles wat daarbij hoort, zoals winkels, scholen en ziekenhuis. Maar er is nog iets in Nijmegen-Noord dat maar weinig mensen weten: een theater, dat bovendien is vernieuwd. Het vernieuwde De Klif trapt 30 september af met een voorstelling van Enge Buren. 

Toegegeven, het is niet heel makkelijk te vinden: er zijn geen borden die de weg wijzen naar de ruime parkeerplaats en zelfs als je die gevonden hebt, dan moet je weer zoeken naar de ingang. Maar als je de theaterzaal van De Klif hebt gevonden, dan lijkt het of je binnenstapt in het best bewaarde geheim van Nijmegen-Noord: het theater blijkt een mooie, intieme zaal te zijn die zich kan meten met de betere podia.

Programmering voor het eerst door vrijwilligers

Theater De Klif wordt dit jaar voor het eerst geleid door een enthousiaste groep vrijwilligers uit de wijk. Ze doen de programmering, communicatie en alles wat er verder bij het besturen van een theater komt kijken. Op de vernieuwde website kunnen onlinekaartjes worden gekocht en via facebook kan iedereen op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Deze vrijwilligers hebben een mooi programma gemaakt voor het nieuwe seizoen, met een mooie mix van nieuwkomers zoals Fabian Fransiscus en oudgedienden als Loes Luca. Inge Nuijten, een van de initiatiefneemsters, zegt: “We hebben met vier buurtbewoners de programmering van de gemeente overgenomen, omdat we het belangrijk vonden dat de theaterfunctie voor de wijk behouden bleef. De theateravonden zijn altijd verrassend. En door het intieme karakter van de zaal vervaagt de grens tussen artiest en publiek. Heel bijzonder!”

Enge Buren trappen af

Zaterdag 30 september is de kick off van seizoen 2017/2018 met de Enge Buren. In ‘Muzikale Rollercoaster’ verweven ze op anarchistische wijze acts, sketches en muzikale stijlen tot een zinderend show. Na het optreden is er gelegenheid voor napraten in het – ook al vernieuwde – café van De Klif. Het café heeft in de zomervakantie een make-over gekregen en is prachtig geworden met een heerlijk relaxte sfeer.

Vragen? Kijk op www.theaterdeklif.nl of mail naar contact@theaterdeklif.nl.

04 sep 2017

Open Monumentendag 2017

‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ is het thema van de 31e editie van de Open Monumentendag. Op zaterdag 9 en zondag 19 september biedt Nijmegen dit jaar maar liefst 58 gratis geopende monumenten en gevarieerde programma’s voor volwassenen en kinderen.

Met de kreet ‘Boeren, burgers en buitenlui’ verbond de stadsomroeper de mensen binnen en buiten de stadsmuren van Nijmegen met elkaar: de stadsbewoners, de plattelandsbewoners en de mensen met een rondtrekkend bestaan. Zij onderhielden economische en culturele relaties met elkaar. Het raadhuis, waaggebouw, molens, tuinderscomplexen, stadsboerderijen en buitenhuizen zijn hiervan het bewijs. Kom ze bezoeken!

Nieuwe locaties 2017

 • Wooncomplex De Sterreschans: za 13.30-16.30 uur
 • Vm. Woonatelier Ted Felen (alleen tuin is geopend): zo 11-17 uur
 • Begraafplaats Rustoord: za + zo 11-16 uur
 • Proeftuin Radboud Universiteit: za 12-16 uur
 • Landgoed Doornik: za + zo rondleiding 13,14.30 en 16 uur (kaarten ophalen 12.30 uur)

Rondleidingen

Er zijn diverse rondleidingen;

 • Langs (voormalige) stadsboerderijen in het centrum van Nijmegen
 • Langs diverse panden in de wijk Hees & Schependom
 • In Landgoed Grootstal, Buitenplaats Oosterhout, Landgoed Doornik, het stadhuis, de stad, Huize Heyendaal en nog veel meer!

Kinderactiviteiten

Op heel veel plaatsen zijn er kinderactiviteiten met o.a.;

 • Zelf je graan malen met een Romeinse handmolen bij de Witte molen
 • Speciale rondleidingen in het stadhuis voor kinderen
 • Ambachtenmarkt en zelf appelsap maken (zaterdag) in Warmoes Historische Tuinderij Lent
 • Ga aan de slag als stadsarcheoloog in het archeologisch depot Nijmegen

Actuele programma-informatie staat op www.nijmegen.nl/openmonumentendag Tijdens de Open Monumentendag krijgt u alle informatie bij het informatiepunt  in de Stevenskerk.

01 sep 2017
Uitgelicht_skaeve huse noord_concept

inloopavond Skaeve Huse Noord 29 augustus 2017

Op dinsdag 29 augustus vond de tweede inloopavond  plaats. Door de aanwezigen werden vragen gesteld als:

 • Hoe gaan we het terrein inrichten en ontsluiten?
 • Hoe worden de bewoners begeleid?
 • Hoe te handelen bij overlast?

 

De gemeente, zorgpartijen, politie en woningcorporatie hebben de vragen beantwoord en opmerkingen genoteerd.

Waar is men nu mee bezig?

Maken inrichtingsschets en voorbereiden aanvragen omgevingsvergunning:

 • Ruimtelijke inpassing
 • Verrichten diverse onderzoeken (denk aan o.a. archeologie, bodem)
 • Rekening houdend met diverse regelgevingen
 • Rekening houdend met wooneisen bewoners Skaeve Huse
 • Keuze leverancier woningen en begeleidersunit

Wat gaan men verder nu doen?

Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning (naar verwachting oktober 2017):

 • Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan:
  • ruimtelijke onderbouwing
 • Bouwen van bouwwerken en realiseren in- en uitrit:
  • bouwkundige en civiel technische tekeningen

 

De proceduretijd is max. 8 weken, 6 weken bezwaarperiode

Vóór de aanvraag omgevingsvergunning wordt wederom een inloopavond georganiseerd

VOORSTEL INRICHTINGSPLAN SKAEVE HUSE NOORD

Omgevingsplan_skaeve huse noord_conceptContext_skaeve huse noord_concept

 

Hebt u meer vragen en/of suggesties:

U kunt mailen naar skaevehusenoord@nijmegen.nl of j.debie@nijmegen.nl.

X