Maand: september 2022

30 sep 2022

BURENDAG bij ENGIE: 1 oktober a.s.

Uit de nieuwsbrief van ENGIE:

 

Op de koffie bij ENGIE

Op zaterdag 1 oktober organiseert ENGIE een open ‘huis’ voor onze naaste buren (bewoners, ondernemers en bedrijven). Goede kans dat u als lezer van onze nieuwsbrief een naaste buur bent, u bent dan van harte welkom. Ook als u geen directe buur bent, maar simpelweg belangstellend en betrokken, heten we u natuurlijk van harte welkom. Na een lange tijd van relatieve ‘radiostilte’ vinden we het belangrijk om u opnieuw te ontmoeten. We horen graag wat u wilt weten en we vertellen over wat u van ENGIE kan verwachten in de realisatie van de herontwikkeling van de locatie.

 

Windturbines en sloop

Daarnaast willen we u meenemen naar de nieuwe windturbines en bijpraten over de afronding van de sloop. Een team van ENGIE is aanwezig, samen met vertegenwoordigers van het sloopbedrijf en ook enkele leden van de klankbordgroep van Centrale Gelderland zullen aanwezig zijn.

 

Gemeente Nijmegen

We bieden tijdens de Burendag ook plaats aan de gemeente Nijmegen, die gelijktijdig een informatie bijeenkomst organiseert over de ter inzage legging van het ontwerp Bestemmingsplan en bijbehorende stukken.

Er is geen plenair programma, u kunt vrij inlopen tussen 11 en 14 uur. Wij zorgen voor drankjes en een versnapering, een kleine activiteit voor de kinderen en zeer zeker ook voor gezelligheid!

 

Mis het dus niet en kom naar de Burendag bij ENGIE!

Datum: zaterdag 1 oktober tussen 11 en 14 uur.

Aanmelden is niet nodig, vrije inloop.

(Adres: Hollandiaweg 11A, 6541 BL Nijmegen)

26 sep 2022

NOTULEN wijkraadvergadering 29 juni 2022

Aanwezig: Paul (Bindkracht10), Norbert (wijkbewoner, bezig met mobiliteit NS inclusief fietsen, interesse aan Griftdijk), Edward (wijkbewoner, bezig met mobiliteit NS inclusief fietsen), Anja (Bestuurslid wijkraad), Henry (Bestuurslid wijkraad), Martin (Penningmeester wijkraad), Oscar (Secretaris wijkraad), Ben (Voorzitter wijkraad)

Niet aanwezig: Imogen (Bestuurslid wijkraad)

1. Welkom

2. Korte voorstelronde

3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
Ingekomen stukken: volgt later

Doel wijkraad:
– Leefbaarheid van de wijk te bevorderen. Proces begeleiden, Escaleren indien nodig.
– Niet lobbyen voor bepaalde groepen, maar neutraliteit.

Volgorde agenda
– Griftdijk
– Waaijenstein
– Waaldijk
– Aed
– Centrale Gelderland
– Verkeersregel bekendheid jeugd

4. Verslag vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen.

5. Status actiepunten
Griftdijk:
Gesprek met de gemeente over indeling Griftdijk, valt buiten alle bestemmingsplannen, behalve „De Grift“. Eerste bestemmingsplan goedgekeurd, huidige bedrijven „legaliseren“.
In Augustus, September het tweede deel voor de uitbreiding. Alles van lichte tot zware industrie, zoals metaalbedrijven. Ontsluitingen via de stationsstraat. Behalve toename van verkeer zal er weinig invloed zal zijn op de bewoning.

Na de zomer komt de Gemeente met een startnotitie over de Griftdijk. Wens is om de Griftdijk meer een wijkweg te maken en hoe de twee wijkdelen aan elkaar gezet kunnen worden. Er zijn alternatieven zoals de Margaretha van Mechelenweg en de Mauritssingel. Op ambtelijk niveau wordt het nu geschreven. Gemeente kijkt naar signalen. Deze moet wel breed gedragen worden.

Park Waaijenstein ontsluiting:
– Ambtelijke voorkeur is ontsluiting via de Volsellastraat.
– 2e voorkeur is via de Busbaan
– 3e voorkeur is via de van Boetzelaarstraat.

Waaldijk:
Gaat open voor de vierdaagse, definitief.
Hoogwater bescherming die loopt van Gorinchem tot Pannerden, doel is dat de uitstraling overall ongeveer hetzelfde is.
Nijmegen is verantwoordelijk voor links van de oude Groenestraat. Het blijft hetzelfde voor Nijmegen, afsluiting in de zomer weekenden. Aan de zijkanten grasbeton stroken. 4.6m zonder de stroken.
Er komen geen aansluitingen op de dijk van de nieuwe woningen. Er komen trapaansluitingen op de oversteek. Wellicht een idee zoals bij brug Molenhoek-Cuijk om een fiets baan te maken.
Er is een afsluiting voor motoren bij de oude Groenestraat.

AED:
Brass en de Tandarts schaffen een AED aan.

Centrale Gelderland:
– Windmolens doen het weer.
– Geld van het project wordt door de klankbordgroep geadviseerd om naar het omgevingsfonds te doen.
– Het geheel wordt netjes aangekleed.

Verkeersregelbekendheid Jeugd:
– Veel verkeersonderwijs is wegbezuinigd;
– Verminderen van snelheid helpt ook;
– Wellicht ook automobilisten meer bekend maken met onoplettende jeugd;
– Het park bij de Anabellastraat.

Mededelingen van Paul:
In de wijken Hof van Holland en Woenderskamp gaat Bindkracht een onderzoek doen naar de behoeftes van de mensen. Hoe verder integreren in de sociale omgeving.
Fietsclub is actief, loopt goed.
Stadsdeel programmeren voor volwassenen voor de stadsdeel agenda. Praten met de bewoners. Pilot in Lindenholt. Stadsdeel programmeren voor jongeren is wel al in Noord uitgerold.

6. Rondvraag
Oscar: nieuwe ronde van vergaderingen, laten om 20:15 laten staan.

Ben: van de wijkagent: prostitutie in de wijk, opgepikt bij de dependance (school) en afwerkplek bij de windmolens.
Meldingen aan de politie bij diefstal vernielingen etc..

Norbert en Edward: positief over wat er gebeurt bij de wijkraad, ook dingen geleerd.

Anja: brug bij de Imbrexstraat, veel bijna aanrijdingen. Anja meldt het vanuit de wijkraad bij Jeffrey.

Sidenoot: Boek: „Het recht van de snelste“ is een eyeopener.

7. Sluiting

26 sep 2022

AGENDA wijkraadvergadering WPO 28 september 2022

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.16/2.17.

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
• Status AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
• Ontwikkeling Griftdijk
• Ontwikkeling De Grift
• Verkeersveiligheid
6) Rondvraag, mededelingen
7) Sluiting

X