Wijkblad BEN er weer: algemene informatie

BEN er weer
“BEN er weer” is het wijkblad van de wijk Oosterhout in Nijmegen, uitgegeven door de Stichting Wijkraad Oosterhout .“BEN er weer” verschijnt 6 keer per jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oosterhout Nijmegen. Het betreft de wijken Boomgaard, Elten, Nijland, Grote Boel, Zuiderveld en Park Waaijenstein.Wil je een artikel plaatsen?
Berichten, artikelen en ingezonden brieven zijn welkom op het redactieadres (liefst per e-mail: communicatie.benerweeronline.nl) Vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Een goede, scherpe foto of andere illustratie (min. 180 dpi) trekt altijd meer aandacht in de wijkkrant. Stuur die dus vooral mee. Op verzoek kunnen we anoniem publiceren. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten of plaatsing ervan te weigeren. Plaatsing betekent niet dat de wijkraad of de redactie het standpunt deelt.Belangrijk! Als u tekst overneemt of een foto meestuurt, zorg er dan voor dat ze rechtenvrij zijn.

Wil je adverteren?
In één keer 2900 huishoudens in de wijk bereiken? Adverteer dan in de “BEN er weer”! Voordelig en effectief. De oplage blijft bovendien stijgen door de nieuwe woningen die gebouwd worden de komende jaren. Je kunt kiezen voor een éénmalige advertentie (vanaf € 35) of een jaarabonnement (6x, vanaf € 190).

Onze vormgever kan eventueel een ontwerp voor je advertentie maken.

Verschijningsdata
Klik hier voor een overzicht van de verschijningsdata van de “BEN er weer”.

“BEN JA”-sticker
De “BEN er weer” wordt niet bezorgd bij huizen met een “nee-nee”-sticker op de brievenbus. Wil je de “BEN er weer” toch graag ontvangen, plak dan een “BEN JA”-sticker op je brievenbus. Deze kun je aanvragen via: communicatie@benerweeronline.nl

 

Correspondentieadres redactie:
communicatie@benerweeronline.nl

Advertentieacquisitie:
Wim Buil
Spinklosstraat 26
6515 GD Nijmegen
Tel: 024-8457584
Mail: advertenties@benerweeronline.nl

 

Correspondentieadres wijkraad:
Wijkraad Oosterhout
Pijlpuntstraat 1
6515 DJ Nijmegen
Mail: mail@nijmegennoordonline.nl

Grafische realisatie:
Editoo, Arnhem

X