Columns Hans Garritsen en Loes Gielen (BEN 6, 2022)

                                                                                   

(Bijna geen) Kunst op straat?                                                                                    Door: Hans Garritsen                     
Ik ben een liefhebber van kunst. Als ik iemand de weg moet wijzen, doe ik dat aan de hand van kunstwerken: “bij dat standbeeld rechtsaf, dan loop je door tot dat gebouw met die mooie voorgevel…”enzovoort. Mijn vrouw oriënteert zich aan de hand van kledingzaken: “je weet toch wel waar dat is, naast Hennes & Mauritz (of een willekeurige andere zaak, HG)!” Nee, ik weet dus niet waar dat is. Weer anderen hebben cafés als herkenningspunten. Ieder het zijne. In een stad als Rotterdam, Den Haag, Nijmegen zijn er genoeg kunstwerken voor mij om iemand de weg te wijzen. Maar in onze wijk heb ik daar grote moeite mee. Zie de foto die hierbij staat: rode pijltjes waar kunst op straat te vinden is. Openbare kunst is er in Nijmegen – Oosterhout en omstreken nauwelijks. Ja, je hebt de triomfpoort die op het plein voor De Klif staat. Die poort heet trouwens: De Ark (zie kadertje). Ik vind het een leuk ding. Er valt van alles aan te zien. Je kunt er in staan, je verstoppen, naar de details kijken, er ballen doorheen schoppen. Niets lelijks daarover. Maar verder is het op dit gebied nogal saai. Bij de dijk is er nog het herdenkingsmonument, en het boerderijtje langs de Snelbinder. Maar dat valt buiten onze wijk. In Lent waren ze iets alerter; kijk maar eens op de site nijmegen.nl onder de zoekterm ‘kunst op straat’.Nou zullen een aantal mensen denken: nou en? Het is toch prima zo, mooie, gevarieerde woningbouw, veel speeltuintjes en groen, de geneugten van de stad en toch dicht bij de natuur; waar is dan die kunst voor nodig? Nou, die kunst is nodig om (de bewoners van) een wijk zelfbewust te maken (trots op je eigen wijk: dit is mijn wijk!) én om mensen even op het verkeerde been te zetten; een soort ironische spiegel van het dagelijks bestaan. Een vraag die ik veel gehoord heb over De Ark is: wat doet dat ding hier? Nou, je haalt een klein beetje de grote wereld (de Arc de Triomphe in Parijs) hier binnen en daar maak je een kinderparadijsje van; zoals we hopen dat De Klif dat ook is voor kinderen. Dat is de pretentie van kunst op straat. Maar buiten De Ark is er specifiek in onze wijk niets te vinden. Kennelijk zijn de opdrachtgevers voor kunstprojecten, meestal de overheid of bouwbedrijven, toch besmet met het idee dat kunst een luxe zou zijn die we ons niet of maar beperkt kunnen veroorloven. Nou, dat is een raar idee! Ik pleit voor meer kunst op straat. Kunstenaars zijn er genoeg in de wijk; volgend jaar krijgen we weer een kunstroute. Maar nu de straat op, gemeente, bouwers, (nieuwe) bewoners!

Snelfietspaden door onze wijk  – wie mag het zeggen?                            Door: Marloes Gielen

 

Ik voel me de laatste tijd een soort boer. Er bekruipt me het gevoel dat er niet met, maar óver ons als bewoners van deze wijk wordt gepraat. Woensdag 12 oktober stond er een artikel in De Gelderlander over twee nieuwe snelfietspaden door Noord, één aan de oostkant en één aan de westkant. Nu beschouw ik mezelf als redelijk betrokken bewoner, maar snelfietspaden dwars door de wijk, daar had ik nog niets over gehoord. Bij bestudering van het bijgevoegde kaartje bleek ik zelfs aan één van de routes te wonen. Dezelfde avond was er een inloopavond in De Klif over de inrichting van de Griftdijk. De aanleiding: de Griftdijk loopt vol en het wordt alleen maar drukker. Om de weg enigszins te ontlasten worden er nu allerlei plannen bedacht. Van het sluiten van afrit 38 vanaf de A15 tot alternatieve fietspaden. Op de inloopavond mochten bewoners vragen stellen en wensen, ideeën en voorkeuren delen. Dat klonk goed. Ik was vrij laat, dus ik liep meteen naar de ambtenaar bij een flipover met de trajecten van de snelfietspaden. Hij vertelde dat het klopte dat ik van niks wist, dat het jammer was dat de Gelderlander al had gecommuniceerd over de snelfietspaden en dat bewoners worden betrokken ‘als het concreet wordt’. Hoeveel concreter het moest worden met een helder doel (ontlasten Griftdijk) en een route die zo goed als af was? Nou, het traject stond helemaal nog niet vast. Het stukje door mijn straat, nu een doorgetrokken streep (= staat vast),  ‘had net zo goed een stippellijntje kunnen zijn’ (= nog te bepalen). Rood asfalt of andere aanpassingen, zoals het weghalen van parkeerplaatsen om een breed fietspad te maken, zover was het nog helemaal niet. ‘Het kan nog alle kanten op’. Op mijn vraag hoe de gemeente een veilig tweerichtingensnelfietspad langs een basisschool precies voor zich ziet, volgde een discussie met andere aanwezigen over wie er wel/geen gebruik van een snelfietspad mag maken. Ik verwacht niet direct boa’s langs de route, dus de vraag is wie scheurende maaltijdbezorgers of haastende forenzen op hun speedpedelec gaat tegenhouden.

Het zat me niet lekker. Ik ben echt voor fietsen, maar een tweerichtingensnelfietspad over uitvalswegen en langs De Klif… Hoe dat veilig kon was mij volstrekt onduidelijk. En ook wat het moest toevoegen aan de bestaande fietspaden door de wijk. Maar misschien had ik het mis en werd het een grote verbetering. Hoe zou het eruit komen te zien? Online kon ik er helemaal niets over vinden, geen collegebesluit of commissiestuk. Via de wijkregisseur en de omgevingsmanager kwam ik bij ambtenaar nummer twee. De naam snelfietsroute bleek niet meer actueel. ‘Het gaat namelijk niet om het faciliteren van snelle fietsers, het gaat om het faciliteren van goede verbindingen tussen locaties.’ Nou, daar kunnen we als bewoners prima over meedenken toch? Maar de aanpak van de gemeente bleek als volgt: er komt eerst een onderzoek naar de potentie van de fietsroutes (hoeveel fietsers gaan er gebruikmaken van de route, en om ervoor te zorgen dat dit toeneemt, langs welke locaties moet de route dan moet lopen); vervolgens gaat de gemeente kijken hoe het gefinancierd kan worden. Het werd niet zo benoemd, maar ik neem aan dat het traject en eventuele aanpassingen (rood asfalt, oversteekplaatsen etc.) dan bekend zijn, anders kun je niet berekenen wat het gaat kosten. Als de financiering rond is, wordt het een project. ‘Pas daarna wordt het proces van participatie en communicatie gestart.’

In het coalitieakkoord 2022-2026, ‘Ons Nijmegen’, staat: ‘we zijn op zoek naar een nieuwe manier van werken, waarbij inwoners beter betrokken worden bij de besluitvormingsprocessen bij de gemeente. Zo willen we werken aan democratische vernieuwing. We werken namens onze inwoners aan (een?) Nijmegen op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en nabijheid.’

Ik heb nu twee ambtenaren geraadpleegd en geen idee wat de status is van de (snel)fietspaden. Of we er als bewoners nog van iets mogen vinden, mogen meedenken over de route of aanpassingen op de route vóór de financiering is geregeld en alles is afgetikt, ik betwijfel het.  Hoe mooi zou het zijn als de woorden uit het coalitieakkoord in de praktijk worden gebracht en ambtenaren bewoners gaan zien als bron van nuttige informatie waarmee goede plannen voor de wijk kunnen worden gemaakt, in plaats van het verplichte sluitstuk van beleid dat in het gemeentehuis is bedacht.

Wijkblad BEN er weer: algemene informatie

BEN er weer
“BEN er weer” is het wijkblad van de wijk Oosterhout in Nijmegen, uitgegeven door de Stichting Wijkraad Oosterhout .“BEN er weer” verschijnt 6 keer per jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oosterhout Nijmegen. Het betreft de wijken Boomgaard, Elten, Nijland, Grote Boel, Zuiderveld en Park Waaijenstein.

Wil je een artikel plaatsen?
Berichten, artikelen en ingezonden brieven zijn welkom op het redactieadres (liefst per e-mail: communicatie.wijkraadooosterhout@gmail.com). Vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Een goede, scherpe foto of andere illustratie (min. 180 dpi) trekt altijd meer aandacht in de wijkkrant. Stuur die dus vooral mee. Op verzoek kunnen we anoniem publiceren. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten of plaatsing ervan te weigeren. Plaatsing betekent niet dat de wijkraad of de redactie het standpunt deelt.

Belangrijk! Als u tekst overneemt of een foto meestuurt, zorg er dan voor dat ze rechtenvrij zijn.

Wil je adverteren?
In één keer 2900 huishoudens in de wijk bereiken? Adverteer dan in de “BEN er weer”! Voordelig en effectief. De oplage blijft bovendien stijgen door de nieuwe woningen die gebouwd worden de komende jaren. Je kunt kiezen voor een éénmalige advertentie (vanaf € 35) of een jaarabonnement (6x, vanaf € 190).

Onze vormgever kan eventueel een ontwerp voor je advertentie maken.

Verschijningsdata
Klik hier voor een overzicht van de verschijningsdata van de “BEN er weer”.

“BEN JA”-sticker
De “BEN er weer” wordt niet bezorgd bij huizen met een “nee-nee”-sticker op de brievenbus. Wil je de “BEN er weer” toch graag ontvangen, plak dan een “BEN JA”-sticker op je brievenbus. Deze kun je aanvragen via: communicatie.wijkraadoosterhout@gmail.com

Correspondentieadres redactie:
communicatie.wijkraadoosterhout@gmail.com

Advertentieacquisitie:
Wim Buil
Spinklosstraat 26
6515 GD Nijmegen
Tel: 024-8457584
Mail: advertenties.benerweer@gmail.com

Correspondentieadres wijkraad:
Wijkraad Oosterhout
Pijlpuntstraat 1
6515 DJ Nijmegen
Mail: mail@nijmegennoordonline.nl

Grafische realisatie:
Drukkerij Van der Weerd b.v. Oosterhout (Gld.)

X