Jaar: 2018

22 dec 2018

Cursus Geweldloze Communicatie

Zoek je nieuwe communicatie skills voor meer verbinding tussen jou, je partner, kinderen of collega’s?

Op 8 januari start de 8-weekse basistraining Geweldloze Communicatie. Kijk voor meer info, inschrijven en inspiratie op www.drivetolife.nl/aanbod

22 dec 2018

Tijdelijke afsluiting deel fietspad Griftdijk

Een deel van het fietspad aan de Griftdijk in Oosterhout Nijmegen is tussen 7 januari en 16 maart 2019 afgesloten ter hoogte van de nieuwbouw. Fietsers worden omgeleid via Grote Boel en Simone de Beauvoirstraat.

Er komt hier een nieuwe fietsstraat langs de Griftdijk. Het auto- en busverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

16 dec 2018

Nijmegen Stampt

De donkere dagen voor kerst zijn weer gearriveerd. Wat gaat de tijd toch snel. Het is daarom belangrijk om iedereen zich geliefd te laten voelen en ervoor zorgen dat niemand alleen is. Het evenement ‘Nijmegen Stampt’ is opgezet om iedereen de heerlijke stamppotten te laten proeven van de stadsdelen in een heuse wijkenproeverij van Nijmegen.

Nijmegen Stampt vindt plaats op 20 december van 16:00 uur t/m 20:00 uur op de Grote Markt in Nijmegen. De toegang van het evenement is uiteraard gratis. Kom gezellig naar het evenement en proef de stamppotten onder genot van live muziek en een speciale act.
Warm je aan de vuurtjes of rooster een marshmallow!

Iedereen is van harte welkom, dus stampen jullie ook mee?!

Vrolijke kerstgroet het Wij zijn Nijmegen team.

09 dec 2018

ENERGIESCAN

Nijmegen European Green Capital 2018 heeft het Groene Vrijdag initiatief ontwikkeld, dit is een dag die in het teken staat van het verder vergroenen van de stad en haar omgeving.

In de Waalsprong neemt HAN in samenwerking met Van Beek ingenieurs, studenten van de opleiding Facilitair management van de HAN en Charles Tanahatoe energiescans af bij +/-50 buurtbewoners. Een onderzoek rond energielekkage in de woonwijk d.m.v. energiescans en interviews onder bewoners van de wijk.

Wil je weten waar en hoeveel energie er vanuit jouw woning weglekt? Doe dan mee aan dit onderzoek!

Van 12.00 – 15.00 uur worden de onderzoeksresultaten gedeeld en is er een presentatie over Groenewijkstroom en een brainstorm hoe we dit duurzaam kunnen maken in onze wijk!  — bij Buitenplaats Oosterhout.

Meer informatie: Duurzaam cross-level samenwerken

29 nov 2018

Bibliotheek Oosterhout-De Klif vaker geopend

Bibliotheek Oosterhout-De Klif is per 7 januari 2019 ook op woensdagochtend geopend. Voortaan kun je op woensdag van 9.30 tot 17.00 uur en op maandag-, dinsdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur terecht voor het lenen van boeken en tijdschriften. Leden van de bibliotheek hebben de beschikking over de hele collectie van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Materialen kun je in de Oosterhoutse vestiging afhalen en weer inleveren. Kijk voor meer informatie op www.obgz.nl.

29 nov 2018

Avond van de Nijmeegse Sport

Nijmegen heeft vele topsporters en sporttalenten. Ook in 2018 hebben zij weer mooie en bijzondere prestaties geleverd. Op vrijdag 15 maart 2019 staan Nijmeegse sporthelden in de schijnwerpers tijdens de Avond van de Nijmeegse Sport.
De gemeente Nijmegen is op zoek naar sporthelden die een prijs verdienen. Iedereen mag kandidaten voordragen die in 2018 een bijzondere prestatie hebben geleverd. Dus kent u een sporter die in Nijmegen woont, of lid is van een sportvereniging in Nijmegen? Of een Nijmeegse sportploeg of sportactiviteit die het verdienen om in het zonnetje te worden gezet? 

Nomineren

U kunt uw kandidaten nomineren tot 5 januari 2019.

Stemmen

Na 5 januari beoordeelt een vakjury de nominaties en maakt per categorie 3 genomineerden bekend. Daarna mag iedereen stemmen op zijn of haar favoriete sporter(s).

U bent van harte welkom op de Avond van de Nijmeegse Sport op vrijdag 15 maart 2019 in de Jan Massinkhal. Het programma begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

28 nov 2018

Terug naar 2×1 rijstroken bij renovatie Waalbrug Nijmegen

Tijdens de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen zullen er 2×1 rijstroken beschikbaar zijn voor het verkeer. Dit is minder dan de eerdere opzet, waarbij uit werd gegaan van 2×2 rijstroken. Door de aanwezigheid van zware metalen, waaronder chroom-6, in de verf van de brug heeft de aannemer meer fysieke ruimte nodig om veilig te werken. Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat stellen de veiligheid van medewerkers, gebruikers en omgeving voorop. Daarom hebben zij gezamenlijk geconcludeerd dat de oorspronkelijk afgesproken variant van 2×1 rijstroken de beste optie is om het werk zorgvuldig en met zo min mogelijk verkeershinder uit te voeren. De aannemer maakt op dit moment een nieuwe planning op basis van dit uitgangspunt.

Het chroom-6 in de verf van de Waalbrug is op dit moment niet schadelijk voor weggebruikers en omgeving. Dit is pas het geval als de verf van de brug wordt gehaald. Daarom vereist het verwijderen van verf met dit metaal (door schuren en stralen) tijdens de renovatie extra veiligheidsmaatregelen en een aangepaste werkwijze. Rijkswaterstaat en de aannemer zijn nog in gesprek over de precieze veiligheidsmaatregelen, die genomen moeten worden. Verder zijn er nieuwe vergunningen en ontheffingen nodig. Door de verandering in werkruimte verandert ook de gehele bouwlogistiek. Dit heeft tot gevolg dat de aannemer ongeveer 140 werkplannen moet aanpassen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de renovatie van de Waalbrug start. De aannemer werkt op basis van de nieuwe situatie aan een nieuwe planning. De afronding van de renovatie in 2019, zoals eerder is gecommuniceerd, wordt in ieder geval niet gehaald.

Bereikbaarheid Nijmegen

De bereikbaarheid van de stad Nijmegen tijdens de werkzaamheden blijft een belangrijk aandachtspunt. De gemeente heeft het afgelopen jaar aanvullende maatregelen genomen voor de doorstroming van het verkeer in de stad. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een 2×1 situatie. Tijdens de renovatie kunnen OV-bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers de brug blijven gebruiken. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de gehele renovatie geen gebruik maken van de Waalbrug en zullen daardoor langer hinder ervaren. Tijdens de Vierdaagse wordt niet aan de brug gewerkt en zijn er 2×2 rijstroken beschikbaar.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug. 

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 

22 nov 2018

Ambities woningbouw Vossenpels-Noord bekend

Op dinsdag 20 november stelde het college van burgemeester en wethouders het ambitiedocument Vossenpels-Noord vast (zie punt 4.4 op de openbare besluitenlijst B&W). In deze wijk in Nijmegen-Noord komen zo’n 550 tot 650 woningen.

In het ambitiedocument  is de hoofdstructuur van de wijk vastgelegd. Er komen verschillende soorten woningen. Er is ruimte voor woningbouwprojecten en voor mensen die zelf hun woning willen bouwen. Ook zijn er plannen voor ruim 100 middel dure en sociale huurwoningen. De gemeente Nijmegen wil dat de nieuwe bebouwing goed aansluit op de bebouwing die er al staat.  In het ambitiedocument is verder aandacht voor ruimte, groen en een goede verkeersstructuur. Bestaande drukke wegen worden zoveel mogelijk ontzien en fietsers en voetgangers krijgen de ruimte.

Wie wil wonen in Vossenpels-Noord moet nog even geduld hebben. De verwachting is dat vanaf 2022 kan worden gestart met de woningbouw. De gemeente Nijmegen maakt het komende jaar een bestemmingsplan. Daarbij worden bewoners, organisaties en andere geïnteresseerden betrokken in onder andere een klankbordgroep.

22 nov 2018
Gemeente Nijmegen

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan ‘Groot Oosterhout – 10 (Griftdijk 62, 2 woningen)’, Nijmegen

n het kader van het ontwerpbestemmingsplan Groot Oosterhout – 10 (Griftdijk 62,  2 woningen) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld.

Hierin is voor 2 woningen een maximale geluidsbelasting door wegverkeer vastgelegd. In het ontwerpbesluit is aangegeven onder welke voorwaarden deze woningen kunnen worden gerealiseerd.

Inzage

Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Zienswijze

Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019,  een zienswijze indienen.

Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer E. van der Staaij, telefoonnummer 024 -329 94 46. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

15 nov 2018

Beleef Top 2000 live!

U kent het radioprogramma Top 2000 van NPO2 wellicht: De 2000 meest populaire platen worden gedraaid in de laatste dagen van het jaar. Miljoenen luisteraars leven op deze manier toe naar Oud en Nieuw.

In Oosterhout vindt op 15 en 16 december een Top2000 Concert plaats.

4 top muzikanten brengen populaire liedjes van o.a. David Bowie, Bejonce en Aretha Franklin. Zij worden hierin begeleid door de orkesten Con Amore en Wit Lof. Natascha Peeters, voorzitter van Con Amore: “Een aantal nummers is speciaal voor ons gearrangeerd. Het is erg bijzonder om een medley van Queen te spelen met ruim 45 blazers en een ritmesectie”.

Imke Heitzer en Serge Gulikers van 10 feet up

Voor de concerten zijn professionele muzikanten aangetrokken: Imke Heitzer en Serge Gulikers van de Maastrichtse feestmachine 10 feet up; de Amsterdamse jazz zangeres Anne Serierse en toetsenist Nils Davidse van de band Handsome Poets.

Opleidingsorkest Wit Lof gaat een medley van Bruno Mars spelen. Pier Borkent (dirigent) heeft speciaal voor dit Top 2000 concert het arrangement voor Wit Lof geschreven: “De nummers van Bruno Mars zijn in de stijl van Michael Jackson en Prince. Hij spreekt daarom de jeugd én de mensen uit de tijd van de genoemde artiesten aan.”

Er wordt veel publiek verwacht. Con Amore staat inmiddels bekend om haar geweldige winterconcerten. Artiesten als Cor Bakker en Thijs van Leer waren al eerder te gast in Oosterhout en zorgden voor een uitverkochte Leonarduskerk. Peeters: “Ook dit jaar verwachten wij weer dat het publiek met de benen buiten hangt. Daarom zullen wij het concert twee keer geven: zowel op zaterdagavond 15 als op zondagmiddag16 december.”

Na het concert op zaterdag is er een afterparty bij zaal Merkus (gratis toegang, exl. consumptie).
Kaartverkoop loopt via info@conamore-oosterhout.nl

X