Maand: november 2023

23 nov 2023

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 28 Sep 2023

Aanwezig:

Marike – Ben er Weer

Geurt – Ben er Weer

Anja – Wijkraad

Imogen – Wijkraad

Paul – Bindkracht 10

Jeffrey – Wijkregisseur

Ben – Wijkraad

Oscar – Wijkraad

Henry – Wijkraad

Arjan – Webbeheerder

Eric – Stadspartij

 

Ingekomen stukken

Geen

Verslag vorige vergadering

Fietsroute

Griftdijk

Rapport HOV in 30km zone niet altijd slechter via de klankbordgroep.

 

Wijziging boekhouding van de stichting

Onze penningmeester is gestopt.

Hoe verder?

De penningmeester doet werkzaamheden voor BenErWeer, Wijkraad, Theater, Koningsdag, Wijkfeest.

Met alle belanghebbende in samenwerking met de wijkregisseur sociaal, Juliet, wordt dit verder opgepakt.

Datum van overgang moet in overleg bepaald worden, streefdatum het boekjaar.

Goede afspraak maken over het afronden van het boekjaar 2022.

Kascommissie instellen voor afsluiting/decharge.

 

Fietsers Park de Rietgraaf

Er is veel heen en weer gemaild en gebeld. Aangesproken mensen reageren van onverschillig tot agressief. De route wordt gebruikt als doorgang. Maar het gebied is ook een losloopgebied, dit wordt met lage paaltjes aangegeven. Het is ook een park. Het gebied is te klein om het aan te passen. Fietssluizen worden geplaatst, moeten op maat gemaakt worden.

Er wordt nog gekeken met verkeerskundigen hoe de route voor fietsers logischer kan worden. Tijdens de fietsroute met de wethouder is het ook bekeken dat de fietsroute niet logisch is. Fietsergedrag is veel veranderd in de loop van de jaren. Het park is nog niet klaar, nog bezig met bewustwording, bebording wordt nog naar gekeken. Het is vaak het onbegrip naar elkaar.

Verkeerssituatie Imbrexstraat

 

Status actiepunten

Status AED

Vraag om mensen te informeren over de voortgang.

Ontwikkeling Griftdijk

 

Ontwikkeling De Grift

Bestemmingsplan vastgesteld voor bestaande bedrijven. Kantoorhouden is niet mogelijk in de nieuwe panden.

 

Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat

Bewonersbijeenkomst, manja buijen, volgende week een uitnodiging voor paricipatie, enquete via qr-code. In wk 44 eerste terugkoppeling. Daarna bijeenkomst. Dit jaar nog de eerste drie punten.

 

Rondvraag, mededelingen

Nieuwe website, indewaalsprong.nl.

Arjan heeft 6 oktober een gesprek met de gemeente over de cybersecurity, mogelijk zitten hier gelijk de juiste contactpersoon voor de website. Wens is om dit samen met Lent te doen. De nieuwe website zit op een nieuwer platform en is ook mogelijk voor visuele beperking aanpassingen te doen.

Wellicht moet de naam van de wijkraad ook veranderd worden omdat dit niet meer de lading dekt.

Anja: bijeenkomst preventie bijeenkomst weerbaarheid 0-12 in de Boog.

7-oktober 9:30 is er opening bedrijfsunits aan de Griftdijk. De ontwikkelaar Vastadis is dan aanwezig om vragen te beantwoorden.

Dag van Noord is geweest, vanwege de ruimte is het in de Ster gehouden (27 kramen). Wens is om het in Hof van Holland te organiseren en dan in Mei-Juni, meer ruimte.

Nieuwe infokaarten zijn klaar.

Bij “Op de Set” wordt in November een nieuwe speeltuin geopend in November.

Raad van State doet binnen 6 weken een uitspraak over de Railterminal, dit heeft gevolg voor knoop 38.

 

Sluiting

 

 

21 nov 2023

AGENDA wijkraadvergadering 23 november 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen.
De vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.19.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten:
a. AED
b. Ontwikkeling Griftdijk
c. Ontwikkeling De Grift
d. Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

X