Maand: december 2019

18 dec 2019

Buurtactie verkeersveiligheid

Op zaterdag 21 december wordt er actie gevoerd in Nijmegen-Noord om de snelheid in 30-km-straten omlaag te krijgen.

Een van de meest gehoorde klachten in het Nijmeegse Oosterhout gaat over snelheid. Met name uit de Volsellastraat, Grote Boel, Kruidenstraat en Heinrich Böllstraat komen signalen over te hoge snelheid. De Wijkraad Oosterhout, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en enkele betrokken bewoners hebben nagedacht over oplossingen om de snelheid te verlagen. Als iedereen zich aan de 30-km snelheid houdt, kunnen kinderen veiliger naar school en naar de speelplek, is er meer ruimte voor fietsers en voelen oudere mensen zich veiliger op straat.

Om iedereen te informeren en bewustwording te kweken, vindt er op zaterdag 21 december a.s. een 30-km-actie-ochtend plaats. Om 10.00 uur wordt op ludieke wijze in de Volsellastraat de eerste 30km-sticker op een kliko geplakt. Buurtbewoners kunnen aan de actie meehelpen door die dag ook een 30km-sticker op hun kliko te plakken. Als op elke ophaaldag alle kliko’s in de straat buiten staan, is het telkens overduidelijk dat bewoners en passanten in een 30-km zone rijden. Vanzelfsprekend helpt iedere automobilist vooral door zich te houden aan de snelheidslimiet in de wijk.

U bent van harte uitgenodigd bij het startschot!

Wanneer: zaterdag 21 december a.s. van 10.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur
Waar: Volsellastraat Nijmegen, ter hoogte van de kruising met de Terralaan
Wat: startschot 30 km stickeractie

Let op: plak de 30 km/u-stickers alleen op kliko’s in een 30 km/u zone.

U kunt de 30 km stickers vanaf 13 december a.s. verkrijgen bij:
– Albert Heijn, Jonagoldstraat
– OBGZ Bibliotheek, locatie De Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen
– GGD, locatie De Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen
– Kindcentrum Jump in de Dependance van OBS de Oversteek
– Kindcentrum Ondersteboven, De Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen

Om de attentiewaarde van de stickers hoog te houden, raden we aan maximaal op 1 container een sticker te plakken en niet op elke container een sticker. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling stickers te plakken op voorwerpen in de openbare ruimte, zoals op lantaarnpalen. Juist door de sticker op de kliko te plakken – die eenmaal per 2 weken buiten staat – valt de actie op.

18 dec 2019

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Nijmegen

De nieuwjaarsreceptie is een mooi moment om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2020. Dit doen we graag samen met u!

We nodigen u uit voor onze nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 2020 in Concertgebouw De Vereeniging. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.

19.00 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Opening podiumprogramma
20.15 uur Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bruls
20.40 uur Wie wordt de Nijmegenaar van het Jaar?
20.50 uur Hapjes & drankjes
22.00 uur Einde programma

Klik hier om aan te melden!

 

11 dec 2019

Vrijwilligers en deelnemers gezocht

In de vorige editie van de Ben er Weer kon je lezen dat we een overzicht maken tussen informele wijkinitatieven die op zoek zijn naar vrijwilligers en/of deelnemers.

Tot nu toe hebben de volgende organisaties laten weten op zoek zijn naar vrijwilligers of deelnemers:

  • Scouting Lent,
  • De Avond 4-daagse Nijmegen-Noord,
  • Ouderensoos “Wat heet oud”,
  • Maatjesproject Jij&Ik,
  • HomeStart,
  • De Meidenclubs in Noord,
  • Het Repaircafe Nijmegen-noord en
  • Het Handwerk-cafe.

 

Wil je meer info over deze initiatieven, loop eens binnen bij de Stip-Noord of neem contact op met Paul.

Ben je ook op zoek naar vrijwilligers of deelnemers voor een informeel wijkinitiatief, neem dan contact op met Paul via paul.reuling@bindkracht10.nl , zodat jouw activiteit aan het overzicht toegevoegd kan worden.

11 dec 2019

Enquête opvoedondersteuning Nijmegen-Noord

Wij zijn vijf studenten die studeren aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit, aan de opleidingen Social work, Verpleegkunde en Voeding, Diëtiek en Pedagogische Wetenschappen. Samen met Stip, Bindkracht10, GGD, Gemeente Nijmegen en het Sociaal Wijkteam werken wij aan een project opvoedondersteuning.

In deze enquête willen wij uw ervaringen onderzoeken rondom het thema opvoeden. Verder willen wij erachter komen of u verder nog vragen of behoeften heeft rondom dit thema. De enquête is anoniem en de resultaten zullen alleen intern gebruikt worden. Wij (de vijf studenten van de HAN en de RU) zullen deze resultaten gebruiken om een beeld te krijgen van de behoeften van de wijk en deze terugkoppelen naar de instanties waar wij mee samenwerken (Stip, Bindkracht10, GGD, Gemeente Nijmegen en het sociaal wijkteam).

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__av7JVFUN00yWjVRTTlDNk1BTEVTSTZIV09LVzVNRS4u

Als u wilt meedenken of een bijdrage wil leveren rondom dit thema, dan kunt u op het einde uw mailadres vermelden. Het invullen van de enquête duurt niet meer dan 5 minuten.

Mocht u nog verdere vragen hebben over deze enquête, dan kunt u contact opnemen met onze begeleider Paul Reuling via 0653329025 of paul.reuling@bindkracht10.nl

 

 

10 dec 2019

Wijkraadvergadering 18 december 2019 – agenda

AGENDA

1. Welkom

2. Korte kennismakingsronde (indien nodig)

3. Vaststellen agenda

4. Verslag vorige vergadering

5. Sociale thema’s, verslag inwonersavond en vervolg

6. Groen schoolplein – De Klif

7. Veilig verkeer in de wijk
a) Actiedagen
b) oversteekplaats Griftdijk

8. Engie terrein – Groene Delta

9. Rondvraag, mededelingen

10. Sluiting

 

De vergadering start om 20.15 uur, eindigt om 21:30 (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

Locatie: Voorzieningenhart De Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap (zaal A.14)

 

Het verslag van de vorige vergadering vindt u hier: https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-23-oktober-2019/

10 dec 2019

Rijstroken op A12 IJsselbruggen vanaf begin 2020 anders ingedeeld

Al het verkeer op de A12 IJsselbruggen krijgt vanaf begin 2020 in beide richtingen te maken met verschoven rijstroken en een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur. De verwachting is dat dit beperkte verkeershinder oplevert. Rijkswaterstaat kan hierdoor afwisselend twee stalen bruggen afsluiten zodat deze minder zwaar belast worden. De stalen bruggen zijn na tientallen jaren zeer intensief gebruik, toe aan een renovatie. Het verkeer kan met beperkte verkeershinder in afwachting van de geplande renovatie in 2022 hiermee veilig gebruik blijven maken van de bruggen. Alle bestaande op- en afritten blijven in gebruik.

Het verkeer in de richting van Duitsland krijgt net als nu vier rijstroken beschikbaar en rijdt met twee rijstroken over de betonnen brug en met twee rijstroken afwisselend over één van de stalen bruggen (zie afbeelding). Hierdoor worden de stalen bruggen om-en-om ontzien in de periode tot deze bruggen gerenoveerd worden. Het verkeer in de richting Arnhem/Utrecht krijgt nu drie in plaats van vier rijstroken en rijdt over de betonnen bruggen.

Voorbereidende werkzaamheden

De komende weken worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zodat het verkeer met 90 km/h veilig van de ene naar de andere brug geleid kan worden. Hiervoor moet o.a. de geleiderail aangepast worden en plaatselijk nieuw asfalt en markering worden aangebracht. Deze werkzaamheden worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd als er minder verkeer is. Dit veroorzaakt beperkte verkeershinder. Er blijft altijd minimaal één rijstrook in iedere rijrichting beschikbaar.

Renovatie stalen IJsselbruggen

De stalen IJsselbruggen staan in de planning om gerenoveerd te worden vanaf 2022. Deze renovatie wordt op dit moment voorbereid. Renovatie van deze bruggen is nodig zodat de constructie de toegenomen verkeersdruk de komende jaren aan kan. De bruggen zijn na uitvoering van de renovatie 30 jaar vrij van groot onderhoud. Vooruitlopend hierop inspecteert Rijkswaterstaat sinds april 2017 de brug regelmatig en voert zo nodig onderhouds- en versterkingsmaatregelen uit. Rijkswaterstaat neemt passende maatregelen wanneer inspecties daartoe aanleiding geven. Daarbij staat veiligheid voorop. Dit kan betekenen dat rijstroken op de stalen IJsselbruggen in de A12 richting Duitsland tijdelijk worden afgesloten. De betonnen brug, waarover verkeer vanuit Duitsland en De Liemers richting Arnhem en Utrecht rijdt, verkeert in goede staat en wordt niet gerenoveerd.

Meer weten?

Meer informatie inclusief een animatie over de nieuwe situatie is te vinden op www.rws.nl/a12renovatieijsselbruggen.

 

Situatie vanaf eerste kwartaal 2020

Huidige situatie (november 2019)

10 dec 2019

Skaeve Huse – update december 2019

De gemeente Nijmegen wil Skaeve Huse realiseren aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord en de
Stadbroekseweg in Dukenburg. Skaeve Huse (afkomstig uit Denemarken) zijn eenvoudige huisjes
met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van Skaeve Huse zijn mensen met een
psychiatrische aandoening die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van
onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg
(instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen).
De ambitie is om de zorgwoningen eind 2020 op beide locaties te plaatsen.

Zie onderstaand pdf-bericht voor meer informatie:

Skaeve Huse stand van zaken december 2019

10 dec 2019

Zaterdag 14 december a.s. grootste kerstfair van Arnhem-Zuid op winkelcentrum Schuytgraaf

Op zaterdagmiddag 14 december 2019 vindt een sfeervolle kerstfair voor jong en oud plaats. Ook dit jaar heeft wijkvereniging inSchuytgraaf deze georganiseerd op winkelcentrum Schuytgraaf. Er zijn ruim 80 kramen en allerlei activiteiten. Het wordt de grootste en beste kerstfair tot nu toe!

In de winkelstraat en op de pleinen
Tijdens deze achtste kerstfair wordt de winkelstraat omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt met ruim 300 meter aan kramen, waar mooie en leuke kerst- en cadeauartikelen te koop worden aangeboden. Daarnaast zijn er op de pleinen en in de winkelstraat verschillende optredens en kerstactiviteiten en er zijn diverse eet- en drinkgelegenheden. Natuurlijk zijn alle winkels geopend, waarvan een aantal ook speciale kerstaanbiedingen hebben.

Programma
De hele middag zijn er doorlopend live optredens van diverse muzikanten. Artiesten in Dickensstijl, met draaiorgel, en ook een blaasensemble en koren, waaronder een gospelkoor. Er zijn verschillende activiteiten zoals een levende kerststal, een arrenslee waarin kinderen ritjes kunnen maken en een zweefmolen. Elsa & Anna van Frozen komen op bezoek en kinderen kunnen broodjes roosteren boven een vuur. Vanzelfsprekend is de kerstman ook aanwezig. Er zijn ook heerlijke hapjes te koop bij de poffertjeskraam en de churroswagen en bij de diverse eetgelegenheden. Bij de kraam van wijkvereniging inSchuytgraaf wordt tegen een geringe vergoeding warme chocomel en glühwein aangeboden.

Deze fantastische kerstfair vindt plaats van 12.00 tot 17.00 uur op het winkelcentrum Schuytgraaf op de Fortunastraat.

Meer weten?
Voor meer informatie zie www.inSchuytgraaf.nl, de Facebook pagina van inSchuytgraaf, of neem contact op met de organisatie via kerstfair@inSchuytgraaf.nl.

Deze geweldige kerstfair mag je gewoon niet missen! Kom je daarom ook gezellig kerstsfeer proeven, kerstinkopen doen en genieten van een warm drankje?

X