Maand: december 2017

26 dec 2017

Notulen Wijkraad Oosterhout 20 december 2017

Aanwezig:

Wijkraad: Robert, Peter, Gerry en Vanessa

2 wijkbewoners;

voor presentatie Pump Track: Robbert Crommetuyn en Dzintra Cibulska

Afwezig:

Wijkraad: Anja en Marlous

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Terugkoppeling overige overleggen:

Het vervolg overleg over de Oversteekplaats Oude Groenestraat zal na 10 januari 2018 worden ingepland, zodra er terugkoppeling is vanuit de afdeling mobiliteit van de gemeente die ook naar de mogelijke verbetervoorstellen willen kijken. Verder geen updates over de andere overleggen.  

4 Presentatie Pump Track

Robbert en Dzintra geven een presentatie over de pump track die waarschijnlijk op de BMX baan naast OSC zal worden gerealiseerd. Verwachte opleverdatum is medio 2018. Wellicht zal de baan nadat de Grote Boel voltooid is, worden verplaatst of een tweede baan daar worden gerealiseerd. De baan zal openbaar toegankelijk worden voor de buurt. Naast BMX fietsen kan er met loop- en gewone fietsen over worden gereden en ook met skateborden. Kinderen kunnen hun skills oefenen op de baan. Qua bescherming is een helm verplicht, maar worden arm- en been beschermers aanbevolen. Dat zal via borden onder de aandacht van de gebruikers worden gebracht. Robbert en Dzintra zijn nu bezig met de subsidieaanvraag via de provincie en de Oversteek, de kinderopvang KION en het OSC hebben al toegezegd dat zij als partij mee willen doen. De gemeente zal de grond gaan egaliseren. De baan zal 10×20 meter groot worden, afhankelijk van het eindontwerp. De kosten bedragen zo’n € 45.000,-. Het ontwerp is modern en duurzaam.

Gevraagd wordt of de Wijkraad steun wil geven aan het project, niet financieel, en of via de Wijkraad communicatie kan worden gedaan. Dat kan via de website nijmegennoordonline.nl en via de BEN er weer. De Wijkraad zegt de gevraagde steun toe.

5 Rondvraag:

Een bewoner van de Grote Boel geeft aan dat het daar een grote modderpoel is en dat het steeds erger lijkt te worden. Ook zitten er grote gaten in de weg die leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. De bewoner vraagt of de gemeente vaker kan borstelen, liefst op vrijdag na 16.00u als de vrachtwagens weer zijn vertrokken zodat in het weekend de weg begaanbaar is. Probleem is dat er nu zowel in de Grote Boel als op Zuiderveld wordt gewerkt. De secretaris van de Wijkraad zal contact opnemen met de wijkbeheerder en het contact terugkoppelen aan de bewoner.

Ook vertelt de bewoner over de inrichting van de speeltuin in de Grote Boel. Het overleg met de gemeente verloopt goed. Brink is aangewezen als locatie voor bewonersinitiatieven. Peter licht het beleid van de gemeente hieromtrent toe. Subsidie zit in de voorzieningen en niet in eten/drinken. Eenmalige initiatieven ontvangen € 200 subsidie (aanvraag bij de gemeente), voor grotere initiatieven kan meer subsidie worden verkregen maar dat gaat het om substantieel grotere aantallen en niet om een buurtBBQ. Om hiervoor aandacht te krijgen, kan de bewoner met de BEN contact opnemen. Ook met Paul Reuling van Tandem welzijn (binnenkort Bindkracht10). De secretaris van de Wijkraad zal zijn contactgegevens aan de bewoner doorgeven.

6 Sluiting. 

08 dec 2017

Van Boetzelaerstraat blijft landweggetje

De Van Boetzelaerstraat in Nijmegen-Noord blijft tijdens de bebouwing van Park Waaijenstein een smal landweggetje. En deze straat wordt voor auto’s voorlopig ook niet aangesloten op de Volsellastraat. Dat hebben de bewoners kunnen afspreken met de gemeente Nijmegen.

Als het aan de gemeente ligt, krijgt het toekomstige appartementencomplex in Park Waaijenstein een aparte route naar de Italiëstraat (nu nog een busbaan). De bewoners van Oosterhout hadden zich sterk gemaakt voor een kortere en veiligere route buiten hun wijk om. Zij willen geen honderden extra auto’s per dag over de karakteristieke Van Boetzelaerstraat en onoverzichtelijke Volsellastraat.

De raadscommissie Waalsprong heeft wethouder Velthuis (stedelijke ontwikkeling) groen licht gegeven voor een serieus onderzoek naar de zuidelijke ontsluiting van Park Waaijenstein. Dit gebied naast het landgoed ten zuiden van de wijk Oosterhout wordt nu bouwrijp gemaakt. Volgend jaar komen daar 14 vrijstaande woningen. Later verrijst er een groot complex met maximaal 85 appartementen.

Wethouder Velthuis meldde aan de raadscommissie dat er een bedrijf is geselecteerd om dat appartementencomplex te ontwikkelen. Het bedrijf betaalt daarvoor drie miljoen euro aan de gemeente. Er is al gesproken over de zuidelijke ontsluiting en het bedrijf is daar positief over, vertelde de wethouder. GroenLinks en PvdA willen nog wel van de wethouder horen welke alternatieve plekken de gemeente heeft onderzocht. Want het nieuwe complex in Park Waaijenstein wordt ongeveer drie keer zo omvangrijk als het bestaande appartementencomplex langs de Griftdijk. Niet iedereen vindt zo’n kolossaal gebouw goed passen in een park.

Nu er waarschijnlijk een aparte (fiets)straat naar Park Waaijenstein komt, kan de Van Boetzelaerstraat z’n beperkte breedte van 3,80 meter de komende jaren houden. De gemeente wilde dit landweggetje verbreden tot vijf of zes meter, maar moest toegeven dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Ook hoeft de Van Boetzelaerstraat voorlopig niet te worden aangesloten op de Volsellastraat, een onoverzichtelijke straat waar veel kinderen fietsen en spelen.

Tegen het kappen van bijna een kwart van de knotwilgen (7 van de 32) langs de Van Boetzelaerstraat loopt nog een bezwaar van de omwonenden. De bezwaarcommissie van de gemeente doet daarover begin 2018 een uitspraak. Wethouder Velthuis, die zelf poolshoogte is komen nemen in de Van Boetzelaerstraat, wil zoveel mogelijk knotwilgen laten staan. Bijvoorbeeld door zes losse inritten naar de vrije kavels te combineren tot drie brede inritten. Die oplossing spaart weer drie knotwilgen extra. De nieuwe eigenaren van de vrije kavels zijn verplicht om goed voor de knotwilgen op hun terrein te zorgen. De bomen zijn in 1988 aangeplant door baron Chris van Boetzelaer, eigenaar van het landgoed Oosterhout.

Voor het bouwverkeer naar de 14 vrije kavels en 85 appartementen heeft de gemeente een tijdelijke bouwweg laten aanleggen. Die loopt van de Griftdijk Noord naar Park Waaijenstein. Daardoor hoeft er geen bouwverkeer door de wijk te rijden, wat veiliger is. De bouwweg mag maximaal vijf jaar blijven liggen, dus tot november 2022. Op de bouwweg, de nieuwe Notensteinstraat langs de vrije kavels en de Van Boetzelaerstraat gaat een maximumsnelheid gelden van 30 kilometer per uur, hebben de bewoners afgesproken met de gemeente. Nu geldt op de bouwweg en de Van Boetzelaerstraat nog een maximum van 50 kilometer per uur. Verder komt er een parkeerverbod op de Van Boetzelaerstraat.

De gemeente heeft bovendien beloofd om informatie over de tijdelijke verkeerssituatie op de website www.waalsprong.nl/bewoners/werk-in-uitvoering te zetten. De tijdelijke verkeerssituatie rond Park Waaijenstein duurt enkele jaren. Met bewoners gaat de gemeente zich vanaf begin volgend jaar nog buigen over de definitieve inrichting en ontsluiting van Park Waaijenstein.

08 dec 2017

Vergadering Wijkraad woensdag 20 december 2017

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap

 

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Terugkoppeling andere overleggen (knoop38, wijkplan, Griftdijk, e.d.) van leden van wijkraadsleden
  4. Presentatie aanleg BMX-baan (Pump Track)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

Agendapunten dienen uiterlijk twee weken van tevoren te worden aangeleverd 

via mail@wijkraad-oosterhout.nl.  

08 dec 2017

Per 10 december stopt lijn 3 vanwege te weinig passagiers.

Dat betekent dat er vanaf 10 december geen bus meer in Oosterhout Dorp rijdt. Inwoners van Oosterhout Dorp kunnen gebruik maken van de halte Jonagoldstraat. Hier is een extra fietsenstalling gerealiseerd. Ook kunt u gebruik maken van de halte Oosterhout, Stationsstraat als vervangende halte.

Breng flex

Woont u in Oosterhout Dorp en maakte u gebruik van lijn 3? Dan kunt u 34% korting aanvragen op Breng flex. Breng flex is een halte-naar-halte vervoerservice die u kunt boeken per app of telefoon. Normaal kost een rit € 3,50. Voor inwoners van Oosterhout Dorp die gebruik maakten van lijn 3, wordt dit met de korting € 2,31 per rit. De huidige bushaltes blijven bestaan in Oosterhout Dorp. Dit worden Breng flex haltes.

Heeft u interesse en wilt u de korting aanvragen?

  • Download de gratis Breng flex app, en maak een account aan;
  • Mail dan naar info@brengflex.nl met als onderwerp Oosterhout Dorp.
  • Vermeld daarbij uw naam, uw Breng flex accountnaam, uw postcode en uw huisnummer.

Meer informatie over Breng flex vindt u via brengflex.nl

08 dec 2017

Notulen Wijkplatformoverleg Oosterhout 15 november 2017

Aanwezig:

Wijkraad: Robert, Peter, Gerry, Anja, Vanessa en Marlous

Ed van Dael (wijkmanager), Paul Reuling (sociaal wijkteam) en Babette Smit (wijkagent)

9 wijkbewoners

Afwezig:   Annette (wijkraad)

1 Opening

De voorzitter opent om 20.15u de vergadering.

2 Vaststellen agenda

Een toekomstige bewoner van Park Waaijenstein wordt de gelegenheid geboden bij de rondvraag zijn verhaal te doen. De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.

3 Terugkoppeling overige overleggen

Anja meldt dat binnenkort gesprek volgt met het Waterschap Rivierenland over hun geplande groene inventarisatie in Nijmegen Noord.

4 Terugkoppeling autobranden

Enkele aanwezige bewoners uiten opnieuw hun bezorgdheid naar aanleiding van de autobranden in augustus jl. Babette meldt dat het politieonderzoek is afgerond en de rechtszitting in jan/feb 2018 verwacht wordt. Zij geeft aan dat zij het gevoel van onveiligheid niet weg kan nemen bij de bewoners, omdat dit een persoonlijk gevoel betreft. Wel adviseert Babette om bij ongeregeldheden altijd melding te (blijven) doen via: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of bij www.vooreenveiligthuis. Benadrukt wordt vooral te blijven melden en niet zelf het recht in eigen hand te nemen, omdat niemand daarbij gebaat is.  

5 Terugkoppeling week van de eenzaamheid

Paul meldt dat in deze week samen met Stip Noord op de markt in Lent en bij de Klif soep uitgedeeld is en gesprekken met bewoners zijn gevoerd.  Enkele door bewoners genoemde items  waren: omgaan met sociale media en peutergedrag.  

6 Rol wijkmanager/wijkbeheerder

Ed van Dael meldt: de wijkmanager is vooral procesmanager op het terrein van sociale veiligheid, bewonersinitiatieven , voorzieningen, subsidies enz. De wijkbeheerder is vooral regisseur op het terrein openbare ruimte.

Naschrift na afloop van de vergadering: zie het interview met Ed van Dael in de BENerweer, november 2017.

7 Wijkgericht werken Nijmegen Noord

Ed van Dael meldt: gemeente, politie, bureau toezicht, sociaal wijkteam, jongerenwerk, Stip, dit zijn allemaal instanties die voor en met de bewoners samenwerken voor een veilig en leefbaar Nijmegen Noord.

8 Terugkoppeling fietstocht gemeente door de wijk

 Ed van Dael meldt: samen met andere beroepskrachten is er een wijkschouw per fiets gehouden: verkeerspleintje Aquilastraat verhuist i.v.m. de aanleg van de rotonde naar sportpark OSC – Jop: jongeren willen graag weer een prullenbak: deze wordt geplaatst op voorwaarde dat zij zelf de plek schoonhouden – komst stadsnomaden in de Broodkorf is zonder problemen verlopen. – Aandachtspunt blijft de oversteekplaats naar het sportpark/dependance basisschool: bewoners zijn in gesprek met gemeente (Naschrift na afloop van de vergadering: zie website Nijmegennoordonline.nl en verslag BENerweer , november 2017). Politie gaat weer meer controleren op correcte fietsverlichting.

9 Wijkbudget 2017/2018

Ed van Dael meldtvoor Nijmegen Noord is € 30.000,- voor bewonersactiviteiten beschikbaar. Aanvraagformulier op de website van de gemeente  en via Stip.

10 www.nijmegen.mijnwijkplan.nl/

Dit is een digitaal platform van de gemeente voor wijkinformatie, bewonerswensen en initiatieven alsmede projecten in uitvoering.

11 Rondvraag

Een toekomstige bewoner van Park Waaijenstein schetst de ontstane situatie n.a.v. de nieuwbouw aan de Van Boetzelaerstaat. Ed van Dael meldt dat het college B& W de gemeenteraad heeft medegedeeld dat de door de bewoners voorgestelde alternatieve verkeersontsluitingsroute zal worden onderzocht. Op 30 november a.s. is hier een gesprek over tussen bewoners en gemeente.

Bewoners vragen naar de stavaza aanpassing Griftdijk. Met name  het fietspad wordt als gevaarlijk ervaren. Ook de ontsluiting van de Grote Boel  en het schoonhouden van de straten door de bouwaannemers vormen een probleem. Ed van Dael neemt dit mee.

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20u.

04 dec 2017

Moedercafé Nijmegen draagt over aan SAAM!

Vrijdag 8 december is een speciale dag voor Moedercafé Nijmegen en SAAM. Dan dragen Heidi en Monique, huidige initiatiefnemers van Moedercafé Nijmegen de activiteiten over aan Jiske en JoAnn van SAAM.

Moedercafé bestaat ruim 5 jaar en is de plek waar aanstaande en jonge ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar maandelijks ruimte hebben om elkaar te ontmoeten en te kletsen. Over de kindjes, opvoeding en gewoon, dagelijkse zaken. SAAM is een initiatief wat sinds een half jaar op wisselende locaties in Nijmegen ruimte biedt voor jonge ouders met hun kindjes om te ontmoeten en spelen. Er worden met regelmaat ook leuke activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere aanbieders.

Na vijf jaar met plezier Moedercafé georganiseerd te hebben is het voor Monique en Heidi tijd om het stokje door te geven. JoAnn, zelf woonachtig in de wijk in Nijmegen Noord en moeder van een peuter en een kleuter, is al eens bij het Moedercafé geweest om mee te draaien. Op vrijdag 8 december wordt het jaar voor Moedercafé afgesloten en nemen we afscheid van Monique en Heidi. Vanaf dat moment zal SAAM de activiteiten overnemen.

Zin om mee te vieren? Of kom je afscheid nemen van Heidi en Monique en kennis maken met andere ouders èn JoAnn en Jiske? Dan ben je welkom: vrijdag 8 december in De Klif aan de Pijlpuntstraat in Nijmegen. Vanaf 10:00 uur zitten we voor je klaar, tot 11:30 uur. Koffie en thee is voor eigen consumptie, gezelligheid en speelgoed is aanwezig. Welkom!

Meer weten? Bezoek ons op Facebook: Hier worden ook data en activiteiten aangekondigd. Handig: ben je altijd op de hoogte van wat en waar.

facebook.com/moedercafenijmegen

www.facebook.com/saamnijmegen.nl 

02 dec 2017

Lokaal Compliment 2017

Het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen

Ook dit jaar organiseert de Vrijwilligerscentrale Nijmegen weer het Lokaal Compliment, het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen! Op 14 december zijn alle vrijwilligers in Nijmegen welkom in het NEC-Goffertstadion. Met muziek, optredens, activiteiten, workshops, hapjes en drankjes belooft het weer een mooie avond te worden. 

Vrijwilligers maken het verschil voor burgerinitiatieven, sport-/zang en toneelverenigingen, stadstuinen, zorginstellingen, buurtbussen en allerlei andere organisaties… Zoveel tijd, enthousiasme en inzet worden gewaardeerd! Het is dan ook weer tijd voor een compliment: het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen.

De Vrijwilligerscentrale en de gemeente Nijmegen heten iedere vrijwilliger van harte welkom op deze avond. Of je nu één keer per jaar een handje helpt op de basisschool, of je wekelijks inzet voor je sportclub: dit feest is voor iedereen die vrijwillig een steentje bijdraagt aan onze mooie stad Nijmegen.

Thema ‘Talent’

Met muziek, activiteiten, hapjes en drankjes wordt het een inspirerende en gezellige avond met als thema: ‘Talent’. Ontdek of show je talent in de Talentenhoek; pik wat mee bij de Workshop-proeverij; ontsnap uit de escaperoom. Maar ook: een kijkje achter de schermen van het stadion. En natuurlijk is er lekkere muziek op de dansvloer.

Wethouder Bert Frings en het team van de  Vrijwilligerscentrale Nijmegen heten je van harte welkom op 14 december. Graag tot ziens op het Lokaal Compliment 2017!  

 

Aanmelden via www.vwc-nijmegen.nl

Donderdagavond 14 december 2017

19:30 tot 23:00 uur

Plaats: NEC Goffertstadion, Stadionplein 1, Nijmegen

Entree: Gratis

X