Categorie: Wijknieuws

22 jan 2024

AGENDA wijkraadvergadering WPO 25 januari 2024

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen.
De vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.19.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Invoering 24-uursknip Griftdijk
6. Fietsroutes door de wijk
7. Nieuw onderzoek auto’s op busbaan tussen Volsellastraat en rotonde
8. Straatverlichting algemeen
9. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
– Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat
– Ontwikkeling railterminal
9. Rondvraag, mededelingen
10. Sluiting

Dit betreft een WijkPlatformOverleg waarin ook organisaties als de gemeente Nijmegen, Bindkracht 10 en soms ook de wijkagent bij aansluiten.

14 jan 2024

NOTULEN wijkraadvergadering 23 Nov 2023

Aanwezig:

Marc – Buurtbewoner

Michelle – Koningsdag

Nathalie – Koningsdag

Oscar – Wijkraad

Henry – Wijkraad

Arjan – Webbeheerder

Afgemeld:

Anja, Ben, Julietee, Jeffrey

Ingekomen stukken

Wijkbewoner Ernie met zorgen over het fietspad vanuit Waaijenstein richting Imbrexstraat. Vanuit de fietsersbond is er een voorstel om langs de Margaretha van Mechelen laan een fietspad aan te leggen. ⇒ Fietspaden als agendapunt met de Gemeente. (ism Lent)

Gerard: Melding over de slechte verlichting Griftdijk, Meld en Herstellijn helpt niet. Bij het project Griftdijk staat op de planning om er een éénheid van te maken. griftdijk@nijmegen.nl

Een aantal mensen die net in Lent wonen willen de BenErWeer ontvangen.

Mail over fietsen door het park.

Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

Status actiepunten

Koningsdag

Voorgaande jaren onder de vlag van de wijkraad. Nu de bedoeling dat de werkgroep het nu zelf zoveel mogelijk oppakt. Correspondentie gaat via de wijkraad. Kleedjesmarkt en spelen organiseren. Zijn nu met 5 mensen. Verzekering (WA) voor een dag, mogelijk via de Rabobank. ⇒ Vragen aan Juliette.

AED

11-13-15-18 dec Cursussen

Ontwikkeling Griftdijk

Gemeente heeft op mijnwijkplan, verslag gemaakt en op de site gezet. Gesproken met het Citadel college, er kwamen dezelfde punten uit als uit de bewoners participatie. Nu is het doorgaande route van Elst naar Nijmegen. VVN heeft samen met buurtbewoners een voorstel gemaakt: vanaf de afslag A15 50km zone, vanaf bebouwing 30km, vanaf Italiëstraat fietsstraat.

De knip moet permanent worden, bij de Gemeente harder aankaarten.

Ze zijn bezig met een plan.

Ontwikkeling De Grift

Bestemmingsplan goedgekeurd, het wordt wel een dozen park, groot langs de A15 en steeds kleiner richting Nijmegen. Verkeersontsluiting is nog erg gericht op auto’s. Fietsers krijgen met extra verkeerslichten en langere route.

Ontsluiting Park Waaijenstein

Park inrichting voorstel is overwegend positief. Alleen hondenuitlaat is een discussiepunt.

Gemeente wil een andere ontsluiting, omleiden via Volsellastraat. Er is bezwaar gemaakt, wachten op uitspraak Gemeente.

Volsellastraat

Niet veilig, gemeente geeft dit nu toe. 160 reacties op de enquete. Aansluiting met de Griftdijk is het slechtst. Oversteek met de Busbaan als één na slechtste. Staat op de website. In december komt de Gemeente met een voorstel. Daarna komt een bijeenkomst. Bewoners park Waaijenstein mochten niet meedoen met de enquete.

Collegebezoek 10 oktober

Voornemen van het College om alle wijken te bezoeken. Op 10 oktober was dit voor Noord. Begon met ruimtelijke ontwikkeling. Geen wijk achter de dijk, maar een stad achter de rivier. Achter Zuiderveld wordt binnenkort ontgonnen. STOP principe is belangrijk ook voor de Wethouder. Marc heeft geadviseerd om voetpaden plan te maken. Er is een bureau ingehuurd, voor 5 plannen waarvan er één in Noord.

Verder teruggekoppeld dat er dingen te lang duren.

Verkeersveiligheid is een groter thema. Meer handhaving nodig.

Gesproken met Jongerenwerkers. Jongeren willen graag naar buiten. Er is een kaart van de Gemeente waar meer plekken moeten komen. Jongeren melden dat er al een lage tolerantie is, zelfs als ze weinig geluid maken. Er is wat budget om een aantal plekken te realiseren. Klacht is dat op bestaande plekken veel hondenpoep ligt, bijvoorbeeld Woenderskamp. Rietgraaf gaat binnenkort opgeknapt worden.

Er staat een verslag in Lentse Lucht. (Link: Lentse Lucht)

Rondvraag, mededelingen

Oosterhoutse plas wordt ook gebruikt voor recreatie. Wat moet het worden? Het loopt steil af. ⇒ Op de agenda zetten.

Ons gezondheidserf is vandaag afgesloten. Als de wijkraad het ook niet meer gebruikt, kan de kosten gedrukt worden.

Nieuwe flats, Hof van Holland, kunnen niet bewoond worden, particulieren moeten aangesloten worden maar Centrale voorzieningen vallen daar niet onder, zoals liften. Dus van de brandweer geeft geen toestemming om er te gaan wonen.

De drie bedrijfsgebouwen mogen niet kantoorgehouden worden. Alleen een sportschool heeft een bestemmingsplan wijziging kunnen krijgen.

BasicFit is op zoek naar een locatie in Noord.

 

Sluiting

 

 

20 dec 2023

Ben er weer 2023-06

 • Met deze keer in ons wijkblad o.a.:
  • Alles moet digitaal. Of toch niet? Column huisarts Han Beekwilder
  • Bijzondere hobby’s: winterzwemmen. Interview met Masja Gromova
  • De leesclub. Column Hans Garritsen
  • Herfstkleuren 2023. Ons Gezondheidserf
  • Verkiezingen november: resultaten omgezet naar onze wijk

Lees de BEN er weer online: klik hier

23 nov 2023

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 28 Sep 2023

Aanwezig:

Marike – Ben er Weer

Geurt – Ben er Weer

Anja – Wijkraad

Imogen – Wijkraad

Paul – Bindkracht 10

Jeffrey – Wijkregisseur

Ben – Wijkraad

Oscar – Wijkraad

Henry – Wijkraad

Arjan – Webbeheerder

Eric – Stadspartij

 

Ingekomen stukken

Geen

Verslag vorige vergadering

Fietsroute

Griftdijk

Rapport HOV in 30km zone niet altijd slechter via de klankbordgroep.

 

Wijziging boekhouding van de stichting

Onze penningmeester is gestopt.

Hoe verder?

De penningmeester doet werkzaamheden voor BenErWeer, Wijkraad, Theater, Koningsdag, Wijkfeest.

Met alle belanghebbende in samenwerking met de wijkregisseur sociaal, Juliet, wordt dit verder opgepakt.

Datum van overgang moet in overleg bepaald worden, streefdatum het boekjaar.

Goede afspraak maken over het afronden van het boekjaar 2022.

Kascommissie instellen voor afsluiting/decharge.

 

Fietsers Park de Rietgraaf

Er is veel heen en weer gemaild en gebeld. Aangesproken mensen reageren van onverschillig tot agressief. De route wordt gebruikt als doorgang. Maar het gebied is ook een losloopgebied, dit wordt met lage paaltjes aangegeven. Het is ook een park. Het gebied is te klein om het aan te passen. Fietssluizen worden geplaatst, moeten op maat gemaakt worden.

Er wordt nog gekeken met verkeerskundigen hoe de route voor fietsers logischer kan worden. Tijdens de fietsroute met de wethouder is het ook bekeken dat de fietsroute niet logisch is. Fietsergedrag is veel veranderd in de loop van de jaren. Het park is nog niet klaar, nog bezig met bewustwording, bebording wordt nog naar gekeken. Het is vaak het onbegrip naar elkaar.

Verkeerssituatie Imbrexstraat

 

Status actiepunten

Status AED

Vraag om mensen te informeren over de voortgang.

Ontwikkeling Griftdijk

 

Ontwikkeling De Grift

Bestemmingsplan vastgesteld voor bestaande bedrijven. Kantoorhouden is niet mogelijk in de nieuwe panden.

 

Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat

Bewonersbijeenkomst, manja buijen, volgende week een uitnodiging voor paricipatie, enquete via qr-code. In wk 44 eerste terugkoppeling. Daarna bijeenkomst. Dit jaar nog de eerste drie punten.

 

Rondvraag, mededelingen

Nieuwe website, indewaalsprong.nl.

Arjan heeft 6 oktober een gesprek met de gemeente over de cybersecurity, mogelijk zitten hier gelijk de juiste contactpersoon voor de website. Wens is om dit samen met Lent te doen. De nieuwe website zit op een nieuwer platform en is ook mogelijk voor visuele beperking aanpassingen te doen.

Wellicht moet de naam van de wijkraad ook veranderd worden omdat dit niet meer de lading dekt.

Anja: bijeenkomst preventie bijeenkomst weerbaarheid 0-12 in de Boog.

7-oktober 9:30 is er opening bedrijfsunits aan de Griftdijk. De ontwikkelaar Vastadis is dan aanwezig om vragen te beantwoorden.

Dag van Noord is geweest, vanwege de ruimte is het in de Ster gehouden (27 kramen). Wens is om het in Hof van Holland te organiseren en dan in Mei-Juni, meer ruimte.

Nieuwe infokaarten zijn klaar.

Bij “Op de Set” wordt in November een nieuwe speeltuin geopend in November.

Raad van State doet binnen 6 weken een uitspraak over de Railterminal, dit heeft gevolg voor knoop 38.

 

Sluiting

 

 

21 nov 2023

AGENDA wijkraadvergadering 23 november 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen.
De vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.19.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten:
a. AED
b. Ontwikkeling Griftdijk
c. Ontwikkeling De Grift
d. Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

11 okt 2023

Ben er weer 2023-05

 • Met deze keer in ons wijkblad o.a.:
  • Terugblik Kunstroute Nijmegen Oosterhout 2023
  • ‘Dingen die ik niet snap’: column Hans Radenborg
  • Informatiekaart sociale basis voor onze wijk
  • Programma Herfstkleuren 2023
  • Jongerencentrum Het Nest

Lees de BEN er weer online: klik hier

02 okt 2023

Oprichting nieuwe vrijeschool in Nijmegen Noord

Oprichting nieuwe vrijeschool in Nijmegen Noord
ouderverklaringen nodig voor 30 oktober

 
Sara en Esther wonen allebei met hun gezin in Nijmegen Noord.
De kinderen van Sara gaan naar vrijeschool Meander in Nijmegen Oost. Het is een bewuste keuze voor dit type onderwijs met dagelijks heel wat kilometers op de fiets. Ze zijn erg blij dat de kinderen daar een plekje hebben gekregen, want Meander is al jaren vol en de vraag naar vrijeschoolonderwijs groeit enorm. De afstand is voor Esther en haar gezin helaas niet te combineren, zij gaan naar een school in de buurt. Het zou voor haar gezin een uitkomst zijn als er een vrijeschool in Nijmegen Noord zou komen. En met hen voor velen denken wij: het zou een verrijking zijn van het basisonderwijs aanbod in de regio. Om dit te kunnen realiseren, hebben wij jouw steun nodig! Lees hieronder hoe precies.

 
Ouderverklaringen
Pallas, stichting voor vrijeschoolonderwijs in Midden en Zuid Nederland gaat in Nijmegen een tweede vrijeschool oprichten, namelijk in stadsdeel Nijmegen Noord.
Om dit te kunnen realiseren zijn er binnen korte tijd nog een aantal ouderverklaringen nodig (van gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar), die dit initiatief steunen.
Het betreft dus geen inschrijving voor de nieuwe school, alleen een belangstellenden peiling/ steunbetuiging.

 
Zo geef je de verklaring:
Ga naar: https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/219
Kies ons initiatief: Vrijeschool Vacalis Nijmegen.
Log in bij DUO: gebruik je DigiD en het BSN-nummer van je kind.
Bevestig je verklaring.
Bedankt voor je steun!
(zie ook bijlage voor flyer met QR-code)

 
Wat is vrijeschoolonderwijs?
Het vrijeschoolonderwijs biedt een breed onderwijspakket dat aansluit bij de natuurlijke leerprocessen van het kind, door te werken met het hoofd, hart en de handen. Er is naast het leren lezen en rekenen ook aandacht voor kunstzinnig onderwijs. De ontwikkeling van het kind staat centraal, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. Beleving en beweging nemen een belangrijke plek in. Groeien en bloeien als totale mens, is in het vrijeschoolonderwijs essentieel.
Bron: https://www.stichtingpallas.nl/ en https://www.vrijeschoolmeander.nl/.

27 sep 2023

AGENDA wijkraadvergadering WPO 28 september 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen.
De vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.19.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Wijziging boekhouding van de Stichting: terug naar de basis (voor alle betrokken organisaties)
6. Fietsers Park De Rietgraaf (situatie op voetpaden: handhaving)
7. Verkeerssituatie Imbrexstraat (doorgaande route geworden voor veel fietsers/scooters)
8. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
– Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat
9. Rondvraag, mededelingen
10. Sluiting

Dit betreft een WijkPlatformOverleg waarin ook organisaties als de gemeente Nijmegen, Bindkracht 10 en soms ook de wijkagent bij aansluiten.

07 sep 2023

NOTULEN wijkraadvergadering 5 Juli 2023

Aanwezig.

Ben – Voorzitter Wijkraad

Anja – Wijkraad

Marc – Buurtbewoner

Oscar – Wijkraad

Martin – Wijkraad

Henry – Wijkraad

 

Dit was een heel korte vergadering, de laatste voor de zomervakantie.

Volsellastraat:

Wachten al 2 jaar op collectief bezwaar ontsluiting waaijenstein. Inmiddels is er al een 5e omgevingsmanager, Manja Buien. De Gemeente is aan zet.

 

Bijeenkomst Griftdijk:

Op 4 juli heeft de tweede bijeenkomst over de mogelijke herinrichting van de Griftdijk (Noord) plaatsgevonden.
Het doel van de avond was om belanghebbenden te raadplegen over mogelijke scenario’s en om hen mee te
nemen in het proces. De avond bestond uit een twee delen: een presentatie en een
meedenksessie. De presentatie is te vinden op MijnWijkplan (Inrichting Griftdijk (Noord) – MijnWijkplan).

Tijdens de meedenksessie hebben we in drie groepen van ongeveer acht personen nagedacht over verschillende
vragen die komen kijken bij een mogelijke herinrichting van de Griftdijk. De vragen die we hebben besproken zijn:

1. Hoe verdelen we de ruimte tussen voetgangers, fietsers en groen?
2. Welke maximumsnelheid past goed bij de Griftdijk, rekening houdend met o.a. hoogwaardig openbaar
vervoer?
3. Hoe verbeteren we de oversteekbaarheid en aansluitingen van zijwegen op de Griftdijk?

1: Hier zijn de Knelpunten, Fietsers en voetgangers prioriteren boven snelverkeer, Fietspaden verbeteren, Voetpaden aanleggen, Ruimte voor groen besproken.

2: Hier kwam uit dat de voorkeur 30 km/u is. Het grootste bezwaar is van Breng voor het HOV, maar misschien door andere voordelen zijn ze over te halen. En de algemene verkeersdrukte moet omlaag.

3: Verlagen van de snelheid zal de oversteekbaarheid verbeteren, de te hoge snelheid zit niet alleen bij auto’s maar ook bij fietsers. Ook de 24-uurs knip kan bij de verkeersdruk helpen evenals het verkleinen van het ontheffingsgebied. Verder is het hoger liggen van de Grifdijk een probleem. (Dit zal niet veranderen.

 

Fietstocht met de Wethouder Daemen:

Donderdag 1 juni stapte een delegatie van onze wijk op de fiets voor een rondje door de wijk met wethouder Cilia Daemen (welzijn, gezondheid, inclusie, klimaatadaptie en stadsvergroening, mobiliteit). Het doel van de fietstocht was om de fietsknelpunten binnen de wijk het onder de aandacht brengen bij de gemeente.

Het gezelschap bestond uit Ben Bloemendal, voorzitter wijkraad; Henry de Bruijn, wijkraad; Norbert Mol, klankbordgroep Verkeersveiligheid basisschool de Uitdaging en Marike Elmendorp van de BEN.  Namens de gemeente waren naast de wethouder aanwezig: Arie de Bie, verkeersdeskundige; Stijn Altena, planoloog en Jeffrey Leeuwenhaag, wijkregisseur Fysiek.

Uitgebreid verslag staat in de Ben er Weer 2023-04

 

Nieuwe data nodig, voorstel net als Lent op de donderdag zodat de politiek aan kan sluiten.

 

Website voor Nijmegen-Noord.

07 sep 2023

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 10 Mei 2023

Aanwezig.

Anja – Wijkraad

Marike – Ben er Weer

Harriet – Moestuin de Pompoen

Rienke – Initiatiefnemer de Pompoen

Mark – Ooit lid groen commitee van de Wijkraad

Jeffrey – Wijkregiseur

Paul – Bindkracht 10

Martin – Wijkraad

Oscar – Wijkraad

Henry – Wijkraad

Ben – Wijkraad

Joep – Stadsecoloog

Welkom.

Korte Voorstel ronde indien nodig

Ingekomen stukken

 

Verslag vorige vergadering.

 

Stadsecoloog Joep van Belkom.

Sinds 1 oktober aan de slag als stadsecoloog.

Joep is zelf ook in Nijmegen woonachtig, ook in de vrije tijd veel bezig met Natuur.

De functie Stadsecoloog is vastgesteld door de raad in 2021, primair is hij bezig met communicatie, de werkgroepen zijn nog in de opbouwfase. Vrijwilligers worden erbij betrokken.

De intentie is om de Natuur mee te nemen in de ontwikkelingsplannen en daarna dit ook verder naar de bestaande bebouwing uit te breiden. Het worden de bouwstenen voor de omgevingsvisie.

Ecologisch beheer, “kleur keur” is voornamelijk op flora (planten) gericht, dit wordt uitgebreid naar fauna (dieren).

Het is:

Balanceren tussen beleid en praktijk, soms bijt dit elkaar.

Balanceren tussen Fysiek en Mentaal, we willen meer natuur, maar wel hoe de mens het wil, controle hebben. Er zijn verschillen tussen wat de mensen willen. Bijvoorbeeld: Steenmarters zijn beschermd maar niet gewild dit in tegenstelling tot een egel die geliefd is. Er is nog geen beleid op ongewenste dieren, er komt wel een gesprek over.

Budget voor natuurbeleving is aanwezig.

Het Bos van de Baron wordt beheerd op een ecologische manier, gekapt hout blijft liggen om zo ruimte voor insecten te krijgen. In Nijmegen-Noord staat het biodiversiteits beheer nog in de kinderschoenen. Via de Ben er Weer communiceren over het beheer van het bos.

Natuur moet meer als basis genomen worden. Groene daken kan beter, hierbij wordt niet alleen sedum daken bedoeld. Voor bedrijven op de Grift is de wens dat dit meer gaat gebeuren, achteraf vergroenen kost veel meer dan tijdens de bouw meenemen. Vaak wordt het niet geëist worden vanuit de regelgeving. Veel ontwikkelingen gaan snel.

Doel is naar een gezonde stad toe te werken. Behoud en versterking van stedelijke biodiversiteit. Informeren.

Uitvoeringsagenda Groen en Natuur:

     • Totstandkoming Biodiversiteitsagenda + uitwerking Hoofdgroenstructuur.
     • Toolbox Natuur inclusief Bouwen
     • Communicatie/natuurbeleving
     • Ecologisch Beheer
     • Vergroeningsprojecten t.b.v. ecologie
     • Natuur aan huis
     • Monitoring

Issues en beheersdingen kunnen aangemeld worden via Meld en Herstel, vragen mogen naar: Stadsecoloog@nijmegen.nl

 

Status actiepunten.

Status AED:

Morgen wordt de AED stichting opgericht onder de vlag van Hartslag Nijmegen.

Ontwikkeling park Waaijenstein:
Ontwikkeling Griftdijk:

Eind deze maand komt de notie beschikbaar, Juni/Juli komt weer een voorlichting.

Ontwikkeling De Grift:

Rail terminal, een aantal bezwaren zijn gegrond verklaard en een aantal zaken moeten aangepast worden

Verkeersveiligheid:

Met een verkeerskundige kan altijd een rondje gemaakt worden.

Fietstocht met de Wethouder Daemen is gepland op 1 juni.

Moestuin de Pompoen:

De moestuin is opgeleverd. Officiële opening komt binnenkort.

Verlichting:

Bel en Herstel meld het vaak als klaar wanneer het naar de aannemer is doorgezet, daar blijft het wel eens liggen. Het kan ook gemaild worden naar wijkregisseur Nijmegen Noord.

Volsellastraat:

Hoorzitting geweest, bezwaar weer aangegeven, uitspraak is van belang. Rondleiding met Wethouder Daemen is er geweest.

 

Rondvraag, mededelingen.

Anja: Preventie platform kinderen 0-12, is uitgesteld. 15-Mei is er een ouderbijeenkomst.

Voor 12-25 jaar loopt een ander plan.

Oscar: klankbord groep centrale gelderland, volgende fase gaat van start, inrichting van het terrein.

 

Sluiting.

X