Informatiekaart

Informatiekaart Nijmegen-Noord

De informatiekaart Nijmegen-Noord geeft een overzicht van en een toelichting op een aantal welzijns- en zorgprofessionals in dit stadsdeel, die je makkelijk persoonlijk kan benaderen. Naast deze professionals uit zorg en welzijn staan de contactgegevens van de wijkagent, wijkraden, wijkwebsites en wijkkrantjes vermeld.

Ben je op zoek naar een organisatie of persoon die niet vermeld staan op deze informatiekaart, neem dan contact op met de Stip: noord@stipnijmegen.nl

2020-05-19 Informatiekaart Nijmegen Noord

X