Maand: juli 2018

19 jul 2018

Infokaart Nijmegen-Noord

De informatiekaart Nijmegen-Noord is weer up to date. Zo zijn de nieuwe jongerenwerkers en de wijkregisseur van de gemeente toegevoegd.

De papieren versie van de infokaart kunt u krijgen bij de Stip in het Thermion.

2018-07-18 Def Infokaart Noord.pdf

  

 

13 jul 2018

Afsluiting A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord richting Utrecht

Meerdaagse afsluiting van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus

Rijkswaterstaat voert in de zomer van 2018 Groot Onderhoud uit op de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht. Van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus is de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht volledig afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Arnhem.
De A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg in de richting Arnhem/Duitsland blijft open.

Over de werkzaamheden

De A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord is in de richting Utrecht afgesloten vanwege Groot Onderhoud. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden. Tien dagen ernstige hinder om langdurige hinder te voorkomen. In afstemming met de regionale partners heeft Rijkswaterstaat vanwege het grote verkeersaanbod op reguliere (werk)dagen op de A12/A50, gekozen om het Groot Onderhoud uit te voeren tijdens de zomervakantie. Zo is de hinder hevig en de periode korter.

Wat kunt u doen?

 • Werk eventueel thuis.
 • Reis met het openbaar vervoer.
 • Gebruik voor kortere ritten de fiets.

Reist u wel met de auto:

 • Houd rekening met extra reistijd vanwege een langere (omleidings)route én kans op file(s) en pas uw vertrektijd aan.
 • Als het even kan, maak gebruik van bovenregionale omleidingsroutes:
  • Doorgaand verkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland rijdt via Utrecht (via de A28/A27/A2).
  • Verkeer vanuit Duitsland naar West-Nederland rijdt via de A57 (D), A77, A73 en A50 of rijdt via de A1.
  • Verkeer vanuit het westen met bestemming Arnhem kiest, komende vanaf de A12, de afrit Oosterbeek of, komend vanaf de A15, de A325 (Pleyroute).
 • Raadpleeg rijkswaterstaat.nl voor gedetailleerde informatie.
 • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie.
 • Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl
Twitter @Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002.

11 jul 2018

Plan centrumgebied Hof van Holland geselecteerd

De gemeente Nijmegen heeft in een Europese aanbesteding het plan van ontwikkelingscombinatie AM/VanWonen geselecteerd als beste invulling van het centrumgebied Hof van Holland in de Waalsprong. Het consortium wil in Hof van Holland circa 11.500 m2 aan commerciële ruimte (winkels, horeca, dienstverlening), circa 450 woningen en het bijbehorende parkeren realiseren. Voor de woningcorporaties Talis en Portaal worden gezamenlijk 100 woningen in het gebied gebouwd.

Wethouder Noël Vergunst: “Hof van Holland wordt het functionele én sociale hart van de Waalsprong, waar winkels, maatschappelijke voorzieningen, wonen, werken en een mooie openbare ruimte worden gecombineerd. Het wordt een plek waar je niet alleen je boodschappen kunt doen, maar waar het ook prettig verblijven is en mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Het afgelopen jaar waren in een Europese aanbesteding twee plannen in de race als invulling voor het gebied. Het plan van AM en VanWonen, getiteld ‘Hart van de Waalsprong’, kwam uiteindelijk als beste uit de bus en heeft de voorlopige gunning gekregen. De beoordelingscommissie is erg te spreken over de opzet van het plan, de architectuur en de inpassing in de omgeving. Ook de slimme parkeeroplossingen, de inrichting van de openbare ruimte en de duurzaamheid van het plan scoren hoog. Vergunst: “Voor zover bekend wordt dit het eerste volledig energieneutrale winkelcentrum van Nederland.”

Het consortium verwacht begin 2020 te kunnen starten met de bouw. In 2021 zal de eerste fase van het winkelcentrum gereed zijn, in 2024 is naar verwachting het hele plan gereed. Het is de bedoeling dat er een tijdelijke supermarkt wordt gerealiseerd totdat de eerste fase van het winkelcentrum geopend is.

Raymon van Miltenburg, directeur AM en Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen: “Wij zijn blij dat de visie die wij uitdragen op het gebied van de inclusieve stad en gedurfde duurzaamheid door de gemeente is omarmd. Hart van de Waalsprong wordt een duurzame, bruisende stadswijk met een uitgesproken eigentijds karakter. Met grondgebonden (stads)woningen, koop- en huurappartementen en sociale huurwoningen is er genoeg diversiteit. De wijk wordt een ‘gemengd stadje’ voor iedereen en krijgt het eerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland.”

Voorlopige gunning

Er is sprake van een voorlopige gunning. De partij die is afgevallen heeft 20 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing. Daarna wordt de gunning definitief en kan de ontwikkelingscombinatie de grond kopen, de plannen verder uitwerken en de vergunningen gaan aanvragen. Na de zomer wordt een informatieavond voor de bewoners van de Waalsprong georganiseerd waarbij de plannen uitgebreid worden toegelicht.

Geïnteresseerden en pers kunnen de ontwikkelingen volgen op www.hartvandewaalsprong.nl

X