Maand: januari 2019

12 jan 2019

Burgemeester Bruls opent voorleesproject in Lent

Op woensdag 23 januari om 10.15 uur opent de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls het project ‘Boekstart in de kinderopvang’ bij kinderdagverblijf Bij Ons in Lent. Aansluitend leest de burgemeester het prentenboek van het jaar ‘Een huis voor Harry’ voor als aftrap van de Nationale Voorleesdagen. In samenwerking met de Bibliotheek Gelderland Zuid wil het kinderdagverblijf voorlezen aan jonge kinderen stimuleren.

Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Het vergroot hun woordenschat, versterkt hun taalgevoel en prikkelt hun fantasie. Daarom gaat kinderdagverblijf Bij Ons in Lent van start met het project ‘Boekstart in de kinderopvang’. De Bibliotheek Gelderland Zuid stelt recente boeken beschikbaar om aan de kinderen voor te lezen. Ook krijgen de pedagogisch medewerkers een training interactief voorlezen en is er extra aandacht voor kinderen die wat meer moeite hebben met taal.

De burgemeester leest voor

Burgemeester Bruls opent op 23 januari om 10.15 uur officieel het project bij kinderdagverblijf Bij ons. Aansluitend leest hij voor uit ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers, dat verkozen is tot prentenboek van het jaar 2019. Hij opent hiermee tegelijkertijd de Nationale Voorleesdagen, die duren van 23 januari tot en met 2 februari. Tijdens de Nationale Voorleesdagen is er op scholen, in kinderopvangcentra en in bibliotheken extra aandacht voor voorlezen.

Voorstellingen voor peuters en kleuters

Tijdens de Nationale Voorleesdagen vinden in verschillende vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid leuke voorstellingen plaats voor peuter en kleuters. Zeker zijn van een plaatsje? Koop vooraf een kaartje in de bibliotheek of via www.obgz.nl/agenda.

11 jan 2019

Wijkraadsvergadering 23 januari 2019

agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda en verslag:
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
  a. Ontheffing knip
  b. Knoop38
  c. Energiekosten stadsverwarming
  d. Openbaar Vervoer 331/14
 5. Terugkoppeling andere overleggen van wijkraadsleden
  a. VVN
  b. Ontmoeten, inclusief verzoek geldstroom
  c. Groene vrijdag
 6. Bijzonderheden aanstellen/overdracht nieuwe bestuurders, verdeling taken
 7. BEN er weer
  a. Foto nieuw bestuur en ontmoeten
  b. Aanleveren informatie VVN en Groene Vrijdag
  c. Wijkmedia subsidie gemeente Nijmegen
  d. 2018
 8. Sluiting

 

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur ) en is openbaar. N.B. Deze vergadering duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap (zaal A.14)

X