Maand: augustus 2020

31 aug 2020

Wijkraadvergadering (WPO) 2 september 2020 – AGENDA

AGENDA

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar.

Locatie: Voorzieningenhart De Klif, vergaderruimte op de 1e etage rechts van de grote trap, zaal C.16/C.17 (grotere ruimte).

De Klif werkt met de geldende RIVM maatregelen. Bij de bekende verschijnselen thuis blijven, er staan desinfecterende middelen en er vindt registratie plaats voor evt contactonderzoek.
Mocht je aanschuiven laat het weten (mail@wijkraad-oosterhout.nl). In principe is de ruimte beschikbaar voor maximaal 15 personen.

1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Opknapbeurt sportpark Balveren
6) Status actiepunten:
a) Sociale thema’s
b) Groen schoolplein
c) Veilig verkeer
d) Windturbines Engie
e) Knoop38
f) Afsluiting dijk -overlast motor en autoverkeer
g) e-hubs bij de Klif
h) AED’s
i) parkeerbeleid
7) Rondvraag, mededelingen
8) Sluiting

Het verslag van de vorige vergadering vindt u hier: https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-24-juni-2020/

30 aug 2020

Notulen wijkraadvergadering 24 juni 2020

Aanwezig: Ben Bloemendal, Oscar Papenhoven, Lisette, Arjan
Afwezig: Geurt van Renselaar, Anja Lucassen, Martin, Imogen

1) Welkom

2) Korte voorstelronde (indien nodig)
Ben, Oscar, Arjan, Lisette

3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
• Lisette: verkeershinder doodlopend paaltje Grote Boel, staat niet in navigatie, veel verkeer wordt verkeerd gestuurd. Geen bordje doodlopende straat. Ben neemt contact op met gemeente. Lisette wilt wel aansluiten. Arjan wilt graag een paaltje erbij op het trottoir tegen sluipverkeer.
• Judith van Dam: fietsers en brommers door het park, voornamelijk om van de Annabellastraat naar de Weefgewichtstraat te komen, mogelijkheid aanbrengen voorziening
• Oublies: gemeente niet akkoord met bestemmingsplanwijziging, gesprek met gemeente over andere mogelijkheden (tegemoetkoming), nu alleen detailhandel mogelijk, geen terras. Gemeente geeft geen toestemming voor horeca. Arjan heeft wel interesse in de locatie. Ben speelt dit door aan Oublies.
• Tika (mail): groenonderhoud Grote Boel loopt achter, Lisette bevestigd dit.
• Animo voor klaar-overs oversteek Griftdijk? Rond het oversteekpunt wordt vaak te hard gereden, opnemen met politieke partijen? Ben > zou bliksemschicht aangebracht worden. Arjan zegt dat er wel klaar-overs te vinden zijn.
• Bij De Klif drijft al tijden verkeersbord in vijver, actie Ben.

4) Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd

5) AED’s
Plein De Brink als centraal punt, zijn actief aan het collecteren (Hartstichting). Ben neemt contact op met Peter Saras.

6) Opknapbeurt sportpark Balveren
2 kunstgrasvelden vervangen voor gras. Vervangen sportattributen, looppad wordt hersteld.

7) Terugkoppeling voortgang
a) Sociale thema’s
• Hangjongeren mee in gesprek. Navragen waar precies, er zijn maar een paar echte probleemjongeren.
• Idee oprichting noodfonds corona voor de wijk. Voor eenzamen Stichting Saam. Artikel in Ben.

b) Groen schoolplein
Tom blijft dit volgen.

c) Veilig verkeer
Zie ook ingekomen stukken.

d) Windturbines Engie
Plaatsing definitief. Start bouw dit jaar, volgend jaar in bedrijf.

e) Knoop38/railterminal
MER volgende maand, dan inpassingsplan railterminal, 350 vrachtwagens per etmaal. Planning tunnel voor fietsers. Bij doortrekking A15 kan stikstofuitstoot te hoog worden.

f) Afsluiting dijk – overlast motor en autoverkeer
Geen nieuws

g) e-hubs bij de Klif
Is geplaatst naast de Klif, zijde busbaan.

8) Toedeling onderwerpen
• Arjan en Oscar, overleg omzetten website Nijmegen Noord. Arjan wilt bestuurslid worden en neemt beheer website over.
• Janet 8 juli 20.00 naar plein De Brink, gesprek inrichten plein met bewoners, formeel/informeel.

9) Rondvraag, mededelingen
Grote Boel: een witte Mercedes rijdt vrij hard door de wijk, aso gedrag. Hiervoor is er een hufterlijn, bij voldoende meldingen gaan ze met hem in gesprek.

10) Sluiting

X