Maand: november 2019

24 nov 2019

Wintermarkt in de Schakel

Wintermarkt in de Schakel

In de Schakel in Oosterhout wordt op zaterdagavond 30 november de Wintermarkt gehouden. Het moment om nog even wat cadeautjes te kopen of een nieuwe hobby of winkel te ontdekken.

Op de markt staan ondernemers en hobbyisten van alle leeftijden en allemaal uit Oosterhout of  omgeving. Bij de kramen kunt u terecht voor leuke originele cadeautjes. Van stempels tot jam, van bloemwerkjes tot kleding, van sieraden tot gedecoreerd porselein, sommige in een winterse of heerlijke kerstsfeer. Ook is er een workshop-plein. Daar kunt u zelf aan de slag of het cadeau naar uw smaak laten maken. Voor je het weet kom je niet alleen met een cadeau maar ook met een nieuwe hobby thuis. Ook voor de kinderen is er iets leuks.

Nog een voordeel, het is binnen in de Schakel, dus lekker warm. Schuif gezellig aan bij een van de zitjes met een lekker kop koffie, thee en een ander drankje.

De Wintermarkt is op zaterdagavond 30 november van 19.00 tot 22.00 uur. De entree is gratis.

Locatie: dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2, 6678 BT Oosterhout GLD

Snuif de sfeer van de winter en december op en laat je inspireren. We maken er een gezellige avond van!

24 nov 2019

Inloopbijeenkomst over parkeren van de auto en fiets

Inloopbijeenkomst over parkeren van de auto en fiets

Het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. De afgelopen jaren is de mobiliteitswereld verandert. Ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit en vaststelling van het Ambitiedocument Mobiliteit (sept 2019) zijn aanleiding om de parkeervisie te actualiseren. De nieuwe parkeervisie gaat in op thema’s als parkeerregulering (waar, wanneer en in welke vorm), parkeren op afstand, het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen et cetera. Dit met als doel dat de parkeervisie weer aansluit bij de huidige tijdgeest met nieuwe mobiliteitsvormen (deelmobiliteit, smart mobility, etc.).

 

Wij willen ook bewoners graag de gelegenheid geven om mee te denken met het parkeerbeleid. Heeft u ideeën over parkeren in Nijmegen? Of heeft u wensen op dit gebied?

Kom dan naar de inloopbijeenkomst over parkeren!

 

We gaan met u in gesprek over parkeren in de gemeente. U kunt komen

Op: donderdag 28 november 2019 & maandag 2 december 2019
Tussen: 19:00 – 21:00
Waar: Gemeentehuis Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen

U kunt langskomen wanneer het u uitkomt, er is geen plenaire uitleg of toelichting.

 

Opgeven

We willen u vragen uzelf op te geven via onderstaand digitaal formulier zodat we rekening kunnen houden met het aantal mensen dat komt.

U kunt uzelf opgeven via www.nijmegen.nl/parkeervisie

 

Met vriendelijke groet,

Ruud Gasthuis

Parkeervisie en parkeernormen

06 1051 6433

15 nov 2019

Waar kan ik terecht met mijn opvoedvragen?

Opvoeden houdt in dat ouders hun kind begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling tot een zelfstandig persoon. Een persoon die kan meedoen aan de samenleving.

Als ouder/opvoeder van een baby, kind of puber heb je vast wel eens een opvoedvraag. En heb je jezelf afgevraagd bij wie kan ik aankloppen met deze vraag… Vaak stel je die vraag aan familie, vrienden of je ouders. Maar soms stel je de vraag aan de huisarts of zoek je het antwoord online op.

 

Met dit overzicht laten we zien bij wie je met je opvoedvraag in de wijk terecht kan. Sommige van deze partijen organiseren zelf ook bijeenkomsten waar diverse thema’s over opvoeden worden besproken.

Natuurlijk zijn er nog veel meer partijen die zich met opvoeden bezighouden. Partijen waarvoor een doorverwijzing nodig is, hebben we niet opgenomen in dit overzicht.

Voor het stadsdeel Nijmegen-Noord zijn dit de meest voor de hand liggende partijen.

 

Je vindt dit overzicht bij de Stip Noord en op de wijkwebsites van Nijmegen-Noord.

Dit overzicht is gemaakt door: Stip-Noord, GGD Gelderland-Zuid, Sociaal Wijkteam Noord en Bindkracht10.


10 nov 2019

Het Lokaal Compliment – Het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen

Save the date!

Het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen

Nu de herfst is begonnen, zijn ook de voorbereidingen voor het Lokaal Compliment weer in volle gang! Het Lokaal Compliment wordt dit jaar georganiseerd op zaterdagavond 7 december, in de Lindenberg.

Vrijwilligers maken het verschil voor burgerinitiatieven, sport-, zang- en toneelverenigingen, stadstuinen, zorginstellingen, buurtbussen en allerlei andere organisaties. Al die inzet en dat enthousiasme worden gewaardeerd! Of je nu één keer per jaar een handje helpt op de basisschool, of je wekelijks actief bent voor je sportclub: iedereen die zich wel eens vrijwillig inzet in Nijmegen, is welkom op het Lokaal Compliment.

Ook dit jaar belooft het weer een spectaculaire avond te worden. Vol met popcorn, bingo in een ander jasje, een snufje wetenschap en een swingende DJ. Een paar hoogtepunten:
– Go Short presenteert korte films. Laat je verrassen op het grote doek!
– een zinderende Top-2000 bingo. Herken alle hits en win toffe prijzen!
– colleges in de Steigerzaal. Een half uurtje met gespitste oren op het puntje van je stoel…
– lekkere muziek. Kom maar op met die dansmoves!

Verspreid dit bericht ook in uw eigen organisatie! Vertel het verder, en vraag andere vrijwilligers mee!

>>> Aanmelden via www.vwc-nijmegen.nl <<<

Wanneer: zaterdag 7 december 2019
Welke tijd: 19:30 tot 23:00 uur (deuren open om 19.00 uur)
Plaats: De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen
Entree: Gratis

 

10 nov 2019

Notulen wijkraadvergadering 23 oktober 2019

1) Welkom

2) Korte kennismakingsronde
Aanwezigen allen bekend bij de wijkraad. Ten behoeve van de aanwezigheid van de nieuwe voorzitter wordt een uitgebreide kennismakingsronde gedaan.
● Ben – voorzitter wijkraad, advocaat arbeidsrecht en bestuursrecht
● Hans – Ben er weer. Samenwerking wijkraad, BEN er weer belangrijk
● Ronald vd Steen – rijksambtenaar inspecteur archiefwet. Wil graag meer betrokken worden bij ontwikkelingen in de wijk in de toekomst. Mogelijk toekomst kandideren voor raad SP
● Xander Berkhagen – fotograaf. Heeft betrokkenheid bij ontwikkelingen wijk
● Anja – lid wijkraad, trainer/docent taal
● Geurt – penningmeester wijkraad, financiële functie bij Radboud Universiteit
● Tom – secretaris wijkraad, consultant verbinden leefwereld – systeemwereld, veel duurzaamheid

Afwezig: Ed (wijkmanager), Paul (Bindkracht10), Marlies (wijkagent), Arjan (afgemeld inwoner), Imogen (lid wijkraad), Martin (lid wijkraad)

3) Vaststellen agenda
Groen op schoolplein en stand van zaken Afscheidshuys worden toegevoegd.

4. Verslag vorige vergadering
Verslag goed verwoord. Met name Afscheidshuys duidelijk en neutraal.

5) Veilig verkeer in de wijk – w.o. oversteekplaats Griftdijk
Wijkraad heeft gesprek gehad met de wijkregisseur over de Griftdijk. Toen belofte gedaan snel een bord te plaatsen. Tevens heeft de gemeente wat langere termijn acties in gang gezet om naar de situatie te kijken en oplossingen te bekijken. Het bord is door de gemeente binnen een week neergezet. De wijkraad heeft tevens contact gehad met directrice van de school de uitdaging.
Mede naar aanleiding van deze gesprekken heeft de wijkraad een brief verzonden naar de wethouder waarin zorg wordt uitgesproken over veiligheid Dick Brunastraat, Terracottastraat, Hella Haasestraat. Dit is nu in behandeling bij de gemeente. Nu Dick Brunastraat is afgerond, is de bewegwijzering duidelijker en iets veiliger. Maar de oversteekplaats over de Griftdijk blijft onvoldoende. Actie richting gemeente blijft nodig.
Wijkraad blijft dit volgen.

Actie gericht op 30km stickers en verf (afspoelbaar) is nog niet doorgegaan. Inwoners en wijkraad nog wel bezig om actie te plannen. Actiemoment in de wijk komt dus nog. Belang is er wel. Als iedereen zich aan de verkeersregels houdt, is de wijk (over het algemeen) veilig. Laten we zorgen dat we zelf de wijk veilig houden. Actiemoment is belangrijk en daar aandacht voor vragen in de media. Communicatie kan bijvoorbeeld met een kaartje van gevaarlijke plekken in de wijk die we zelf creëren. Wijkraad blijft dit oppakken.

Discussie gevoerd over ‘overal zijn gevaarlijke punten in de wijk en de gemeente moet er iets aan doen’ versus ‘we zijn zelf de wijk en creëren met elkaar deze gevaarlijke plekken: Focus op gedrag’. Voor beide kanten is aandacht nodig.

Veilig verkeer komt weer op de volgende wijkraad agenda.

6) Wijkraad – sociaal thema
We gaan een avond organiseren voor sociaal thema met inwoners en dan kijken waar de energie zit en welke onderwerpen als urgent ervaren zijn. Hierbij wordt STIP, gemeente, Bindkracht10, etc. uitgenodigd. Nu eerst oproep plaatsen op Nextdoor, BEN er weer en Facebook om inwoners te betrekken. De aanwezigheid vanuit de BEN er weer zorgt ervoor dat we nu nog snel een bericht in de BEN er weer kunnen plaatsen. Vanwege spoedige publicatie, morgen tekst aanleveren van maximaal 100 woorden. 24 oktober ochtend stuurt Tom een bericht richting Marike (BEN er weer) – wijkraad.

Uitwerken van volgende voorstel: De wijkraad wil graag met inwoners uit de wijk met sociale thema’s in de wijk aan de slag. We zijn zelf de wijk …… We denken nu aan het oppakken van een of meerdere van de volgende thema’s:

1. Onveiligheidsgevoel, politie heeft peiling gedaan zien we op facebook. 99% van de inwoners voelt zich in de wijk veilig.
2. Eenzaamheid
3. De invloed van ruzies, conflicten en scheidingen op de vele kinderen en jongeren in onze wijk
4. Verruwing jongeren. Palen op busbaan gelegd.

We zoeken graag inwoners die hieraan mee wil werken. Meld je aan bij mail@wijkraad-oosterhout.nl

7) Groen op schoolplein – De Klif
Nijmegen wil vergroenen, maar schoolplein bij de Klif blijft ‘grijs’. School is er al een paar jaar mee bezig geweest, komt er niet door bij gemeente. Wijkraad gaat dit oppakken bij volgende vergadering. Verzoek om hierover in gesprek te gaan wordt vooraf bij de gemeente neergelegd.

8) Binnen gekomen berichten
1. Kinderlintje: we plaatsen bericht op Nextdoor een bericht met de oproep om aan te melden.
2. SLIMspitsen: volgende keer vragen aan gemeente wat budget is en wat de mogelijkheden zijn om de middelen in te zetten.

9) Afscheidshuys, stand van zaken
Na vorige wijkraadvergadering nog twee bijeenkomsten van omwonenden geweest met goede opkomst. Er was veel verontwaardiging. Actiecomité opgericht, website in de lucht (doel juridische duiding), oproep gedaan aan aanwezigen om ondernemer te benaderen. Ook op Nextdoor zijn veel berichten geplaatst. Actiecomité heeft ook flyeractie/poster rondgebracht. Tevens is persbericht opgesteld, dit is niet opgepakt door de media. Bezwaar is door diversen ingediend.

Afscheidshuys gaat niet door omdat de koop van de woning is ontbonden. Verzoek aan de gemeente gedaan om vergunning in te trekken. Procedure Afscheidshuys heeft veel emotie opgeroepen terwijl het een formele bezwaarprocedure betrof. Wijkraad vindt het belangrijk dat we goed met elkaar om blijven gaan. We leven samen in de wijk, gaan samen met elkaar om en moeten het prettig maken met elkaar. De wijkraad zal in een volgende BEN er weer een bericht plaatsen over hoe we met elkaar omgaan in de wijk. De wijkraad neemt geen standpunt in bij eventuele juridische procedures.

10) Rondvraag, mededelingen
Gedurende de bespreking bij eerdere onderwerpen zijn de volgende mededelingen gedaan:
– Kennismaking tussen voorzitter wijkraad en wijkagent staat gepland.
– Railterminal, exacte proces wat de overheid nu gaat lopen is onbekend. Wel wordt het plan aangepast op basis van zienswijzen.

Er worden geen onderwerpen ingebracht bij de rondvraag.

11) Sluiting

X