Maand: augustus 2018

28 aug 2018

Open dag 2de verdieping gebouw CWZ waalsprong

Op 8 september 2018 vind de officiële open dag van de tweede verdieping van het CWZ waalsprong gebouw plaats.

Op deze verdieping hebben verschillende (para) medische zorgverleners zich gevestigd, waaronder verloskundigen en fysiotherapeuten. Zij nodigen u uit om kennis te komen maken en gebruik te maken van de gratis behandelingen die, die dag, worden aangeboden. Er is ook gedacht aan de kinderen!

Adres: Carbatinastraat 3, 6515GM Nijmegen

Datum/tijd: 8-9-2018, 10:00 uur – 14:00 uur

27 aug 2018

Open repetitie Con Amore 14 september

Open repetitie voor muzikanten

Speel je een muziekinstrument* of heb je in het verleden gespeeld maar ligt je instrument al jaren in de kast te verstoffen? Lijkt het je leuk om (weer) eens een avondje samen met anderen te spelen?
Kom dan op vrijdagavond 14 september naar de open repetitievan muziekvereniging Con Amore in Oosterhout!
Meld je uiterlijk 6 september aan via info@conamore-oosterhout.nlen we sturen je bladmuziek toe. Vermeld dan meteen even welk instrument je speelt en of je een eigen instrument hebt.

Je bent van harte welkom!
Van 18.45-19.45 repeteert Opleidingsorkest Wit Lof.
Vereist niveau: A of 1 a 2 jaar les/ervaring in een orkest;

Van 20.00-22.15 (incl. pauze) repeteert Con Amore.
Vereist niveau: B of minstens 5 jaar les/ervaring in een orkest.

Wat langer meespelen?
We vinden het leuk om op 14 september ons orkest eenmalig open te stellen voor iedereen die eens mee wil spelen. Mocht je de smaak te pakken hebben gekregen dan is het na overleg mogelijk om meteen in te stromen en mee te doen aan de voorbereidingen van ons Winterconcert op 15 en 16 december. Het thema is ‘Top 2000’ .

Liever eerst luisteren?
Dat kan natuurlijk ook. Gezellig als je komt!

* bij onze muziekvereniging kun je terecht met een blaasinstrument (hout of koper) of slagwerk.
De leeftijd van onze muzikanten varieert van 8 -71 jaar.

22 aug 2018

Info-avond omgevingsfonds windpark Nijmegen-Betuwe

donderdag 23 augustus

inloop 19.30, aanvang 19.45 uur

bezoekerscentrum windpark Nijmegen-Betuwe, Griftdijk 244, Nijmegen

 

Eind vorig jaar is het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe opgericht. Uit dit fonds kunnen projecten subsidies ontvangen in de woongebieden rondom het windpark: buurtschap Reeth, het dorp Oosterhout, de wijk Nijmegen-Oosterhout en het grondgebied Ressen. Subsidies kunnen worden aangevraagd van 15 september t/m 15 oktober. Op de info-avond vertellen we meer over het omgevingsfonds, over criteria waar projectaanvragen aan moet voldoen en kunnen vragen daarover worden beantwoord.

De vier windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe draaien sinds november 2016. Afgesproken is dat voor elke megawattuur (MWh) die het windpark opwekt 1 euro beschikbaar komt voor het fonds. Per jaar levert dat naar verwachting gemiddeld zo’n € 24.000 op. Het omgevingsfonds kan hieruit subsidies verstrekken voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen.

Omdat Reeth en Ressen dichter bij het windpark liggen, maar in Nijmegen-Oosterhout en Oosterhout veel meer mensen wonen, is in het reglement vastgelegd dat elk van deze woongebieden over twintig jaar gerekend in aanmerking komt voor ¼ deel van de fondsgelden.

Meer info: www.windparknijmegenbetuwe.nl/omgevingsfonds

19 aug 2018

Informatieavond Zonnepark de Grift en de rol van burgers,

Donderdag 23 augustus 2018 – 20.00 uur – Energiecircus – Kelfkensbos Nijmegen

Het energiecircus van Burgers Geven Energie strijkt donderdag 23 augustus neer op Kelfkensbos in Nijmegen. Iedereen met belangstelling voor lokaal opgewekte duurzame energie is welkom voor een avondvullend programma met weervrouw Margot Ribberink over energietransitie en de rol van burgers in Nijmegen en omgeving.

Centraal deze avond staat Zonnepark de Grift. Dit project van coöperatie WindpowerNijmegen krijgt steeds meer vorm. Het plan is om op de locatie van Windpark-Nijmegen-Betuwe een zonnepark met 17.000 panelen te maken. Dit komt, net als het windpark, in handen van burgers.

Energie-opgave

Voordat wordt ingezoomd op het zonnepark, krijgen bezoekers een indruk van de energie-opgave waar Nijmegen en omgeving voor staan. Wethouder Harriët Tiemens licht de lokale klimaat- en energieplannen toe. Met de Energietafel onderzoeken we wat nodig is om deze ambities waar te maken en hoe burgers kunnen bijdragen. De Energietafel is een nieuwe methode die het effect van duurzame energie in je omgeving laat zien.

Aanpak zonproject

Leden van WindpowerNijmegen vertellen over het plan voor Zonnepark de Grift en de rol van de coöperatie. Deskundigen geven een toelichting over de techniek van cablepooling (combinatie wind- en zonne-energie), de financieringsmogelijkheden en burgerparticipatie. Er is volop ruimte om van gedachten te wisselen en vragen te stellen.

Brouwerij Oersoep zorgt voor een smakelijke afsluiting. De Nijmeegse brouwer heeft speciaal voor Burgers Geven Energie een bier gemaakt dat deze avond is te proeven.

Burgers Geven Energie

Burgers Geven Energie is een platform waar iedereen in de regio Arnhem-Nijmegen terecht kan om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van energietransitie. Een plek -on- en offline- waar je mensen treft die zich inzetten om samen lokale duurzame energieprojecten van de grond te krijgen. Burgers Geven Energie trekt dit najaar door de regio met het Energiecircus.

De bijeenkomst op 23 augustus is van 20-22 uur. Toegang gratis

burgersgevenenergie.nl.

10 aug 2018

Plan centrumgebied Hof van Holland geselecteerd

De gemeente Nijmegen heeft in een Europese aanbesteding het plan van ontwikkelingscombinatie AM/VanWonen geselecteerd als beste invulling van het centrumgebied Hof van Holland in de Waalsprong. Het consortium wil in Hof van Holland circa 11.500 m2 aan commerciële ruimte (winkels, horeca, dienstverlening), circa 450 woningen en het bijbehorende parkeren realiseren. Voor de woningcorporaties Talis en Portaal worden gezamenlijk 100 woningen in het gebied gebouwd.

Wethouder Noël Vergunst: “Hof van Holland wordt het functionele én sociale hart van de Waalsprong, waar winkels, maatschappelijke voorzieningen, wonen, werken en een mooie openbare ruimte worden gecombineerd. Het wordt een plek waar je niet alleen je boodschappen kunt doen, maar waar het ook prettig verblijven is en mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Het afgelopen jaar waren in een Europese aanbesteding twee plannen in de race als invulling voor het gebied. Het plan van AM en VanWonen, getiteld ‘Hart van de Waalsprong’, kwam uiteindelijk als beste uit de bus en heeft de voorlopige gunning gekregen. De beoordelingscommissie is erg te spreken over de opzet van het plan, de architectuur en de inpassing in de omgeving. Ook de slimme parkeeroplossingen, de inrichting van de openbare ruimte en de duurzaamheid van het plan scoren hoog. Vergunst: “Voor zover bekend wordt dit het eerste volledig energieneutrale winkelcentrum van Nederland.”

Het consortium verwacht begin 2020 te kunnen starten met de bouw. In 2021 zal de eerste fase van het winkelcentrum gereed zijn, in 2024 is naar verwachting het hele plan gereed. Het is de bedoeling dat er een tijdelijke supermarkt wordt gerealiseerd totdat de eerste fase van het winkelcentrum geopend is.

Raymon van Miltenburg, directeur AM en Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen: “Wij zijn blij dat de visie die wij uitdragen op het gebied van de inclusieve stad en gedurfde duurzaamheid door de gemeente is omarmd. Hart van de Waalsprong wordt een duurzame, bruisende stadswijk met een uitgesproken eigentijds karakter. Met grondgebonden (stads)woningen, koop- en huurappartementen en sociale huurwoningen is er genoeg diversiteit. De wijk wordt een ‘gemengd stadje’ voor iedereen en krijgt het eerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland.”

Voorlopige gunning

Er is sprake van een voorlopige gunning. De partij die is afgevallen heeft 20 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing. Daarna wordt de gunning definitief en kan de ontwikkelingscombinatie de grond kopen, de plannen verder uitwerken en de vergunningen gaan aanvragen. Na de zomer wordt een informatieavond voor de bewoners van de Waalsprong georganiseerd waarbij de plannen uitgebreid worden toegelicht.

Geïnteresseerden en pers kunnen de ontwikkelingen volgen op www.hartvandewaalsprong.nl

 

10 aug 2018

Kom naar het kinderfestival KION in de Zon!

Gezellig festival voor het hele gezin op 16 september in Openluchttheater de Goffert

Alle jonge gezinnen uit Nijmegen en omstreken zijn van harte welkom op het kinderfestival KION in de Zon. Een gezellige dag voor families met kinderen tot dertien jaar. Er zijn diverse activiteiten voor alle leeftijden, foodtrucks, theater en muziek. KION in de Zon vindt plaats op zondag 16 september 2018 van 10.00 tot 18.00 uur in Openluchttheater De Goffert. Entree is gratis. Kijk voor meer informatie op kion.nl/kionindezon.

Cadeau voor Nijmegen

KION bestaat dit jaar 25 jaar en viert dat het hele jaar door met leuke en interessante activiteiten voor kinderen, ouders, partners en medewerkers. Het kinderfestival KION in de Zon is het cadeau van KION aan de stad Nijmegen. Hiermee wil KION alle inwoners bedanken voor het vertrouwen dat zij de organisatie de afgelopen 25 jaar hebben gegeven. Tienduizenden kinderen hebben de locaties van KION bezocht. Dé KION is uitgegroeid tot een begrip in Nijmegen en de wijde omgeving.

25 jaar KION

Op 1 juli 1993 is KION op initiatief van de gemeente Nijmegen ontstaan uit een samenvoeging van verschillende kinderopvangorganisaties. Sindsdien is KION flink gegroeid en uitgebreid naar omliggende gemeentes, met recentelijk een uitbreiding in Beuningen. Landelijk loopt KION voorop met haar doorlopende pedagogische kwaliteitsverbeteringen en innovaties. Daarbij staat ze constant in verbinding met scholen en andere kind-gerelateerde organisaties. KION wil bijdragen aan het geluk van kinderen en jonge gezinnen. Wekelijks biedt KION opvang aan ruim 9.000 kinderen bij ruim 150 locaties.

 

10 aug 2018

Uitnodiging bijeenkomst spelen Grote Boel

Dinsdag 28 augustus 2018 om 19:30 uur

in de theaterzaal van het wijkcentrum De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen.

Aan de Heinrich Böllstraat en de Brink in de wijk de Grote Boel worden in het najaar speelplekken ingericht.

Op basis van de inbreng van bewoners tot nu toe, beleid en stedenbouwkundige visie, zijn ontwerpen gemaakt. Deze willen wij u graag presenteren en zal de basis zijn voor de uiteindelijk aan te leggen speelplaatsen.

De keuze voor bepaalde details, zoals de keuze voor een speeltoestel of groen, wordt bepaald door het draagvlak onder bewoners en gebruikers. Op deze bijeenkomst inventariseren we graag uw meningen en ideeën.

U bent van harte welkom! Tot dan!

10 aug 2018

Voorrang voor auto’s bij fietsoversteek Oude Groenestraat per 20 augustus

Op 20 augustus is de voorrangssituatie bij de fietsoversteek over de Oude Groenestraat gewijzigd: vanaf die dag hebben automobilisten voorrang. De gemeente Nijmegen heeft dit in overleg met de klankbordgroep besloten. Om de fietsers te attenderen op de gewijzigde situatie zijn er de eerste schoolweek verkeersbegeleiders en plaatst de gemeente waarschuwingsborden. Ook komt er een ‘slinger’ in het fietspad, waardoor de fietsers vaart moeten minderen.

De gemeente had al verschillende aanpassingen gedaan naar aanleiding van eerdere meldingen over de fietsoversteek aan de Oude Groenestraat. Toch bleek uit signalen van buurtbewoners dat het gevoel van onveiligheid is gebleven, doordat automobilisten er laat remmen en onvoldoende uitkijken. Om die reden is afgelopen jaar een klankbordgroep gevormd met vertegenwoordigers van de buurt, wijkraad, school en voetbalclub. Naast het wijzigen van de voorrangssituatie, zijn ook andere maatregelen zoals verkeerslichten onderzocht met de klankbordgroep, maar deze hadden niet het gewenste of onvoldoende effect.

Daarom heeft de gemeente besloten om de automobilist voorrang te geven. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de fietser en voetganger, zoals dit bij de meeste oversteken het geval is. Verkeersbegeleiders attenderen fietsers in de eerste week aan het begin en eind van de schooldag op de nieuwe voorrangssituatie. De snelheidslimiet op de Oude Groenestraat ter hoogte van de oversteek blijft overigens 30 km/uur en ook de verkeersdrempels blijven liggen.

X