Nijmeegs windpark start fonds voor buurtprojecten


Nijmeegs windpark start fonds voor buurtprojecten

Windpark Nijmegen-Betuwe wil een goede buur zijn. Al enkele jaren geleden is het plan ontwikkeld voor een Omgevingsfonds. Eind vorig jaar was de officiële oprichting van het fonds een feit. De komende maanden voert het bestuur een campagne om omwonenden te informeren en te stimuleren om goede projectvoorstellen in te dienen.

De vier windmolens langs de A15 in Nijmegen-noord zijn met een tiphoogte van 150 meter prominent aanwezig. De molens zijn via de coöperatie WindpowerNijmegen gezamenlijk eigendom van meer dan 1000 burgers uit de regio. Prachtig, maar de omwonenden kijken er tegenaan en ervaren soms overlast van geluid en slagschaduw. Het omgevingsfonds is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de woongebieden rondom het windpark. Het betreft het buurtschap Reeth, het dorp Oosterhout, de wijk Nijmegen-Oosterhout en het grondgebied Ressen.

Het bestuur van het omgevingsfonds bestaat uit vijf leden waarvan er vier elk een van deze woongebieden vertegenwoordigen. Odilia Kortsmit, vertegenwoordiger vanuit Nijmegen-Oosterhout en voorzitter van het bestuur: “De weerstand tegen het windpark valt reuze mee in onze wijk, we hebben eigenlijk geen overlast, maar dichterbij de molens kan dat natuurlijk anders zijn. Bij ons zijn veel mensen lid van de coöperatie, maar het is geweldig als straks álle mensen kunnen meeprofiteren.”

Zo’n € 24.000 per jaar

De vier windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe draaien sinds november 2016. Afgesproken is dat voor elke megawattuur (MWh) die het windpark opwekt 1 euro beschikbaar komt voor het fonds: twee keer zoveel als bij de meeste andere windparken! Per jaar levert dat naar verwachting gemiddeld zo’n € 24.000 op. Het omgevingsfonds kan hieruit volgens zijn statuten subsidies verstrekken voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen.

Omdat Reeth en Ressen dichter bij het windpark liggen, maar in Nijmegen-Oosterhout en Oosterhout veel meer mensen wonen, is in het reglement vastgelegd dat elk van deze woongebieden over twintig jaar gerekend in aanmerking komt voor ¼ deel van de fondsgelden.

Projecten indienen

Het plan is om elke twee jaar uit te keren aan projecten. De eerste keer in januari 2019, vanuit de opbrengst van 2016 t/m 2018. Odilia: “Nog voor de zomer starten we een campagne om bekendheid te geven aan het fonds. Daarin laten we met voorbeelden zien dat je zelf kunt helpen om je buurt sterker te maken. Ikzelf ben ervan overtuigd dat iedereen iets kan bijdragen in zijn eigen omgeving, iedereen mag meedoen. Dit fonds nodigt daartoe uit.”

Mensen kunnen zich nu al melden met projectideeën, een adviesgesprek is dan mogelijk. De formele inschrijving voor projecten loopt van 15 september t/m 15 oktober. Elke inwoner, groep inwoners of organisatie met een goed idee kan zich dan melden. Het omgevingsfonds laat veel ruimte voor maatwerk. Er is géén financiële onder- of bovengrens gesteld voor de in te dienen projecten. Zo kunnen vele kleine projecten worden gefinancierd, maar ook een of enkele grote projecten. Zelfs zou in overleg besloten kunnen worden om voor een breed gesteund plan een subsidie voor méér dan 2 jaar of een voorschot te verstrekken. Het reglement houdt de opties open van het instellen van een jury en het betrekken van het publiek d.m.v. een stemming.

Deze flexibele invulling van het omgevingsfonds past bij de nieuwe tijd, met ruimte voor experimenten en zeggenschap van bewoners over het voor hun omgeving beschikbare budget. We zullen dit najaar zien hoe een en ander uitpakt. Na de eerste subsidieronde zal het bestuur evalueren of alles goed werkt en of de regels wat moeten worden aangepast.

omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl

www.windparknijmegenbetuwe.nl/omgevingsfonds

Write a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

X