Handige links

Links

De wijkraad houdt zich bezig met alles wat in en om de wijk gebeurt. Ontwikkelingen in de regio kunnen van invloed zijn op onze leefomgeving. Wij volgen deze ontwikkelingen en zo nodig sluiten wij aan bij de diverse overleggen om te kijken wat de impact is op onze wijk en welke rol wij daarin kunnen spelen.

Hieronder staan diverse links die voor u als inwoner van ons stadsdeel interessant kunnen zijn:

LINKS
ONDERWERP
Samen voor een prettige buurt / Opbouwwerkers / Stip-lijn (zie ook de expertises in Noord)
Herontwikkeling van het terrein van de voormalige kolencentrale
Dijkversterkingsproject voor delen van de Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) tot aan Sprok (Lent)
Website van de Gemeente Nijmegen
Activiteiten en ontmoetingsplaatsen in Nijmegen Noord
Officiële bezoekerswebsite van Nijmegen
Ontdek de mooiste plekjes van Nijmegen door een stadswandeling of ommetje te maken
Wijkbudget voor omvormingen, vervanging en extra onderhoud voor de openbare ruimte in Oosterhout
Logistics/business van een nieuwe generatie duurzame bedrijvenparken
Website van de Provincie Gelderland
Ontwikkeling railterminal en herinrichting Knoop 38 (af-/oprit 38 Elst)
Nieuwsbrief over project ViA15: het 12 km doortrekken van de A15 en aansluiten op de A12
Ontwikkelingen en actualiteiten in stadsdeel Nijmegen Noord
Een online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterken
Energiecoöperatie (WPN) door en voor inwoners van Nijmegen en omgeving
Energiecoöperatie (WPN) door en voor inwoners van Nijmegen en omgeving
 
 
RONDOM ONZE WIJK
TOELICHTING
Webpagina van Stichting Wijkraad Lent op de Lentse Lucht
Wijkwebsite voor Lent om bewoners in Lent met elkaar in contact te brengen
Wijkkrant voor Lent
Webpagina van de Vereniging Dorpsraad Oosterhout (gemeente Overbetuwe)
Het nieuws- en mededelingenblad voor Oosterhout, Slijk-Ewijk en Loenen
Webpagina van Vereniging Dorpsbelangen Ressen op Ressen Online
Website voor kerkdorp Ressen gemeente Lingewaard en deels liggend in Nijmegen en Overbetuwe

X