Handige links

Links

De wijkraad houdt zich bezig met alles wat in en om de wijk gebeurt. Ontwikkelingen in de regio kunnen van invloed zijn op onze leefomgeving. Wij volgen deze ontwikkelingen en zo nodig sluiten wij aan bij de diverse overleggen om te kijken wat de impact is op onze wijk en welke rol wij daarin kunnen spelen.

Hieronder staan diverse links die voor u als inwoner van ons stadsdeel interessant kunnen zijn:

Link
Onderwerp
Samen voor een prettige buurt / Opbouwwerkers / Stip-lijn (zie ook de expertises in Noord)
Herontwikkeling van het terrein van de voormalige kolencentrale
Activiteiten en ontmoetingsplaatsen in Nijmegen Noord
Ontwikkeling railterminal en herinrichting Knoop 38 (af-/oprit 38 Elst)
Ontwikkelingen en actualiteiten in stadsdeel Nijmegen Noord

 

Dorps-/wijkraden rondom onze wijk
Onderwerp
Webpagina van de Vereniging Dorpsraad Oosterhout (gemeente Overbetuwe)
Webpagina van Stichting Wijkraad Lent op de Lentse Lucht
Wijkwebsite voor Lent om bewoners in Lent met elkaar in contact te brengen
Wijkkrant voor Lent

X