Maand: november 2022

20 nov 2022

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 28 september 2022

Aanwezig: Mandy en Marc (buurtbewoners), Geurt en Mariken (BEN Er Weer), Odilia (Omgevingsfonds Windmolens), Paul (Bindkracht 10), Ben, Oscar, Imogen, Martin, Anja en Henry (allen Wijkraad)

1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
Aankomende vrijdag gaat de Dijk open.
Centrale Gelderland omgevingsfonds, niet omgevingsfonds windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn twee verschillende omgevingsfondsen, voluit schrijven om verwarring te voorkomen.
5) Status actiepunten
• Status AED
Henry heeft contact gehad met AEDDukenburg. AEDDukenburg valt onder HartslagNijmegen, de intentie is dat er vijf stichtingen onder HartslagNijmegen gaan vallen. Nijmegen-Noord is één van de gebieden die een eigen stichting moet krijgen. AEDDukenburg heeft op dit moment een aantal AED’s in beheer in Nijmegen-Noord in beheer, dit zijn bijvoorbeeld de AED bij de Klif en bij de Albert Heijn.
Via Hartslag Nijmegen heeft Tandarts Arlo een AED met Buitenkast besteld, deze zal dan ook in beheer komen van de stichting.
• Ontwikkeling park Waaijenstein
Morgen is er ambtelijk overleg met de Wethouder, voorkeur is ontsluiting via de Volsellastraat. Er is bezwaar gemaakt vanuit bewoners Gladiusstraat, 14 Kavels, Appartementen, vrije huizen. Via de WOO is opgevraagd wat er allemaal is gedaan. Ze hebben allerlei uitwerkingen gedaan zonder overleg met de bewoners. Vanuit de Wijkraad zou het verzoek voor Co-creatie kunnen doen aan de gemeente.
• Ontwikkeling Griftdijk
Binnenkort inloopavond
Oversteek Dick Brunastraat, waarom zo gemaakt? Ruimte had een beperking, dit was het meest haalbare en veilige. Volgens ouders is het een stuk beter.
Terracottastraat oversteek is nog steeds niet optimaal.
Griftdijk zou een wijkweg moeten worden in plaats van een doorgaande weg.
Alternatief Margaretha van Mechelen straat zou een goede alternatieve weg moeten worden.
Veiligheid zou voorop moeten staan. STOP (Stappen Trappen OV Personenauto) is de volgorde van belangrijkheid. Griftdijk wordt onderdeel van snelfietsroute Nijmegen-Arnhem. Wegprofiel aanpassen is gewenst. Officieel is het nog steeds een dijk, dit zou misschien beter kunnen vervallen. Duurzaam veilig is een goed woord om te gebruiken in de communicatie. Er is een kenniscentrum CROW, gemeente heeft toegang daartoe. Er komt een startnotitie, 12 oktober is de inloopavond.
Gedragsverandering kan ook helpen om de drukte te verlagen.
Het opstelpunt op het fietspad Griftdijk-Noord voor de afslag richting de Dijkstraat is erg smal.
Vanaf het groentje staat bij de Margaretha van Mechelen het verkeerslicht altijd op rood. Dit is tegen de het STOP principe.
Een voetpaden visie is ook gewenst. (Hoofd wandel structuur)
• Ontwikkeling De Grift
Verkeersveiligheid
• Omgevingsfond Windmolens
Eens in de twee jaar is er een subsidieronde, morgen is er een informatieronde. Tot 1 November kunnen er aanvragen gedaan worden. De subsidie wordt dan in januari toegekend. Voorwaarde is dat er binnen twee jaar het besteed wordt anders vervalt deze. Verlenging aanvragen is mogelijk.
Op de website staat welke projecten er geweest zijn. Vergroening van het plein de klif heeft ook subsidie toegekend gehad.
Een commissie beslist over de toekenning, er wordt evenredig verdeeld over Reeth, Ressen, Oosterhout en Nijmegen Oosterhout.
• Vergroening plein de Klif
• Fietsroute door het park, verlengde Annabellastraat, Weefgewichtstraat. Daar komt een visie op.
6) Rondvraag, mededelingen
Oscar: Omgevingsfond Centrale Gelderland gaat binnenkort een ronde houden, nog niet precies duidelijk wanneer. A.s. Zaterdag is er burendag bij de Centrale, iedereen is daar welkom.
Odilia: Website bijhouden gebeurt door Oscar. En BEN Er Weer zet zelf de bladen erop. Arjen verzorgt de serverruimte van de Server. Facebook moet de informatie nog aangepast worden.
Mailadressen zijn nu via Gmail.
Anja: Getoeter afgelopen zaterdag. Dat was de truckrun Gendt
Paul: Bindkracht is verhuisd naar de Boog, nummer 4. Dus weg uit het Thermion gebouw.
Startbijeenkomst naar Jongeren in de Ster. Jongerenwerkers hebben korte lijntjes met politie en toezicht. Onderzoek naar de behoeftes in Hof van Holland en Woenderskamp. Van jong tot oud.
Koningsdag, er is een oproep geplaatst om mensen te krijgen voor de organisatie.
7) Sluiting

20 nov 2022

AGENDA wijkraadvergadering 23 november 2022

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling park Waaijenstein
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

09 nov 2022

Ben er weer 2022-05

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• club van draadje
• dingen die ik niet snap
• rubriek van de huisarts: deze keer: Han Beekwilder
• Halloween in de wijk: fotoreportage
• ruimte voor jongeren

Lees de BEN er weer online: klik hier

09 nov 2022

Ben er weer 2022-04

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• vaste rubriek: nieuws uit de wijkraad
• de redactie van Ben er weer stelt zich voor
• Floor: jonge ondernemer in onze wijk
• gezondheidsplein De Boog
•waar komen de namen van straten en pleinen in onze wijk vandaan?

Lees de BEN er weer online: klik hier

08 nov 2022

Ben er weer 2022-03

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• Wendy Marechal, coordinator Stip Nijmegen-Noord, stelt zich voor
• seniorenbeleid Nijmegen-Oosterhout?
• foto’s avondvierdaagse juni 2022
• Yosiera Bakx, creatieve duizendpoot
• gezond in Noord

Lees de BEN er weer online: klik hier

X