Maand: mei 2022

30 mei 2022

Ben er weer 2022-02

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• nog niet beroemd? redactie op zoek naar muziekmakers in de wijk
• ecodorp Zuiderveld trekt bekijks
• werkzaamheden aan de Griftdijk
• park Waaijenstein en de Waaijensteinkolk: waar komen die namen vandaan?
• raadsverkiezingen vertaald naar de wijk
• Nijmegen-Noord Run

Lees de BEN er weer online: klik hier

30 mei 2022

Ben er weer 2022-01

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• prins Roy d’n Eerste: wijkgenoot Nijmeegse prins carnaval
• kledingbeurs 12 maart
• kledingbank Nijmegen
• hoe gebruik ik een AED?
• straatnamen: Grote en Kleine Boel
• dingen die ik niet snap (column Hans Radenborg) 

Lees de BEN er weer online: klik hier

10 mei 2022

Ben er weer 2021-06

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• column: het meisje met de zwavelstokjes
• 20 jaar BEN: 2011-2021
• Ligulastraat
• huisartsen Oosterhout
• ontsluiting ark Waaijenstein
• Bindkracht10 

Lees de BEN er weer online: klik hier

09 mei 2022

Ben er weer 2021-05

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• een Brink met allure
• werkzaamheden dijkversterking
• column: feestje bij huize Gielen
• terugkijken naar geslaagde kunstroute 
• burendag
• informatiekaart sociaal

Lees de BEN er weer online: klik hier

09 mei 2022

AGENDA wijkraadvergadering (WPO) 11 mei 2022

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling park Waaijenstein
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

02 mei 2022

Ben er weer 2021-04

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• vakantiekwaaltjes: bericht van de huisarts
• geplande afsluiting Oosterhoutsedijk
• Halloween
• adressen en deelnemers kunstroute
• ‘dingen die ik niet snap’
• seniorenkampioen

Lees de BEN er weer online: klik hier

X