Maand: januari 2024

22 jan 2024

AGENDA wijkraadvergadering WPO 25 januari 2024

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen.
De vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.19.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Invoering 24-uursknip Griftdijk
6. Fietsroutes door de wijk
7. Nieuw onderzoek auto’s op busbaan tussen Volsellastraat en rotonde
8. Straatverlichting algemeen
9. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
– Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat
– Ontwikkeling railterminal
9. Rondvraag, mededelingen
10. Sluiting

Dit betreft een WijkPlatformOverleg waarin ook organisaties als de gemeente Nijmegen, Bindkracht 10 en soms ook de wijkagent bij aansluiten.

14 jan 2024

NOTULEN wijkraadvergadering 23 Nov 2023

Aanwezig:

Marc – Buurtbewoner

Michelle – Koningsdag

Nathalie – Koningsdag

Oscar – Wijkraad

Henry – Wijkraad

Arjan – Webbeheerder

Afgemeld:

Anja, Ben, Julietee, Jeffrey

Ingekomen stukken

Wijkbewoner Ernie met zorgen over het fietspad vanuit Waaijenstein richting Imbrexstraat. Vanuit de fietsersbond is er een voorstel om langs de Margaretha van Mechelen laan een fietspad aan te leggen. ⇒ Fietspaden als agendapunt met de Gemeente. (ism Lent)

Gerard: Melding over de slechte verlichting Griftdijk, Meld en Herstellijn helpt niet. Bij het project Griftdijk staat op de planning om er een éénheid van te maken. griftdijk@nijmegen.nl

Een aantal mensen die net in Lent wonen willen de BenErWeer ontvangen.

Mail over fietsen door het park.

Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

Status actiepunten

Koningsdag

Voorgaande jaren onder de vlag van de wijkraad. Nu de bedoeling dat de werkgroep het nu zelf zoveel mogelijk oppakt. Correspondentie gaat via de wijkraad. Kleedjesmarkt en spelen organiseren. Zijn nu met 5 mensen. Verzekering (WA) voor een dag, mogelijk via de Rabobank. ⇒ Vragen aan Juliette.

AED

11-13-15-18 dec Cursussen

Ontwikkeling Griftdijk

Gemeente heeft op mijnwijkplan, verslag gemaakt en op de site gezet. Gesproken met het Citadel college, er kwamen dezelfde punten uit als uit de bewoners participatie. Nu is het doorgaande route van Elst naar Nijmegen. VVN heeft samen met buurtbewoners een voorstel gemaakt: vanaf de afslag A15 50km zone, vanaf bebouwing 30km, vanaf Italiëstraat fietsstraat.

De knip moet permanent worden, bij de Gemeente harder aankaarten.

Ze zijn bezig met een plan.

Ontwikkeling De Grift

Bestemmingsplan goedgekeurd, het wordt wel een dozen park, groot langs de A15 en steeds kleiner richting Nijmegen. Verkeersontsluiting is nog erg gericht op auto’s. Fietsers krijgen met extra verkeerslichten en langere route.

Ontsluiting Park Waaijenstein

Park inrichting voorstel is overwegend positief. Alleen hondenuitlaat is een discussiepunt.

Gemeente wil een andere ontsluiting, omleiden via Volsellastraat. Er is bezwaar gemaakt, wachten op uitspraak Gemeente.

Volsellastraat

Niet veilig, gemeente geeft dit nu toe. 160 reacties op de enquete. Aansluiting met de Griftdijk is het slechtst. Oversteek met de Busbaan als één na slechtste. Staat op de website. In december komt de Gemeente met een voorstel. Daarna komt een bijeenkomst. Bewoners park Waaijenstein mochten niet meedoen met de enquete.

Collegebezoek 10 oktober

Voornemen van het College om alle wijken te bezoeken. Op 10 oktober was dit voor Noord. Begon met ruimtelijke ontwikkeling. Geen wijk achter de dijk, maar een stad achter de rivier. Achter Zuiderveld wordt binnenkort ontgonnen. STOP principe is belangrijk ook voor de Wethouder. Marc heeft geadviseerd om voetpaden plan te maken. Er is een bureau ingehuurd, voor 5 plannen waarvan er één in Noord.

Verder teruggekoppeld dat er dingen te lang duren.

Verkeersveiligheid is een groter thema. Meer handhaving nodig.

Gesproken met Jongerenwerkers. Jongeren willen graag naar buiten. Er is een kaart van de Gemeente waar meer plekken moeten komen. Jongeren melden dat er al een lage tolerantie is, zelfs als ze weinig geluid maken. Er is wat budget om een aantal plekken te realiseren. Klacht is dat op bestaande plekken veel hondenpoep ligt, bijvoorbeeld Woenderskamp. Rietgraaf gaat binnenkort opgeknapt worden.

Er staat een verslag in Lentse Lucht. (Link: Lentse Lucht)

Rondvraag, mededelingen

Oosterhoutse plas wordt ook gebruikt voor recreatie. Wat moet het worden? Het loopt steil af. ⇒ Op de agenda zetten.

Ons gezondheidserf is vandaag afgesloten. Als de wijkraad het ook niet meer gebruikt, kan de kosten gedrukt worden.

Nieuwe flats, Hof van Holland, kunnen niet bewoond worden, particulieren moeten aangesloten worden maar Centrale voorzieningen vallen daar niet onder, zoals liften. Dus van de brandweer geeft geen toestemming om er te gaan wonen.

De drie bedrijfsgebouwen mogen niet kantoorgehouden worden. Alleen een sportschool heeft een bestemmingsplan wijziging kunnen krijgen.

BasicFit is op zoek naar een locatie in Noord.

 

Sluiting

 

 

X