Maand: maart 2024

26 mrt 2024

VERVALLEN!! (AGENDA wijkraadvergadering 28 maart 2024)

ATTENTIE:
De wijkraadvergadering voor vanavond komt helaas te vervallen in verband met het niet kunnen melden van relevante ontwikkelingen op de diverse agendapunten (we beschikken nog niet over de meest actuele informatie).

Wij zien u graag bij de eerstvolgende vergadering!

=====

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen.
De vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.19.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Koningsdag
6. Theater De Klif
7. Actiepunten:
a. Ontwikkeling Griftdijk
b. Verlichting Griftdijk
c. Knoop 38
d. Fietsroutes
e. Voorziening Jongeren
f. Vergroening
8. Rondvraag, mededelingen
9. Sluiting

14 mrt 2024

Ben er weer 2024-01

 • Met deze keer in ons wijkblad o.a.:
  • Nieuw opgericht: Stichting Ben er weer
  • Bijzondere hobby’s: trailruns. Maak kennis met Thomas Dunkerbeck!
  • wie gaf de Renate Rubinsteinstraat haar naam?
  • Ben goed bezig
  • Talenten uit onze wijk in musical Titanic

Lees de BEN er weer online: klik hier

X