Vrachtwagenverbod Griftdijk Noord


Vrachtwagenverbod Griftdijk Noord

Vanaf maandag 9 oktober wordt een deel van de Griftdijk Noord afgesloten voor vrachtwagens. Deze ‘geslotenverklaring voor vrachtwagens’ is een onderdeel van het raadsbesluit van juli 2016 waarin de realisatie van een bewonersvriendelijke knip op de Griftdijk Noord is vastgelegd. Doel van dit raadsbesluit is het verminderen van doorgaand verkeer op deze weg.  

Het vrachtwagenverbod wordt maandag 9 oktober met verkeersborden ingesteld op de Griftdijk Noord, circa 120 meter ten noorden van de aansluiting met de Italiëstraat. Dit is dezelfde locatie waar de knip komt, naar verwachting in het voorjaar van 2018. Het vrachtwagenverbod geldt voor beide richtingen.

Vrachtwagens kunnen wel alle  woningen en bedrijven bereiken, maar mogen de ‘knip’ niet passeren. Vrachtwagenchauffeurs die hun bestemming op de Griftdijk of aangrenzende wijken hebben, moeten hierdoor vooraf bepalen of zij vanuit het zuiden of vanuit het noorden de Griftdijk oprijden.

Doorgaand vrachtverkeer kan via de Prins Mauritssingel of  de Margaretha van Mechelenweg rijden.  

Het vrachtwagenverbod werd op verzoek van bewoners van de Griftdijk opgenomen in het raadsbesluit. Sinds de komst van de nieuwe brug De Oversteek ervaren zij meer overlast van geluid en trillingen van de vrachtwagens.

Meer informatie over het raadsbesluit: https://nijmegennoordonline.nl/verkeersbesluit-griftdijk-griftdijk-noord-verbod-vrachtwagens/

 

One comment

  1. Fijn dat er eindelijk een heel klein beetje word gedaan, aan het verkeersoverlast. Veroorzaak door niet aanwoonde. Maar het feit blijft, dat er verkeersoverlast niet weg gaat,dat er tijdens schooltijd zo’n 8 min nodig om ubberhoud de griffijk op te komen met de auto vanaf de terracottastraat. En hierdoor mijn dus verplicht voel om met de fiets te gaan. Of veel eerder uit bed moet. Als ik toen wist wat voor verkeerd ongemakken er nu zijn, was ik hier nooit komen wonen. Dus blijft ik hopen dat de gemeente een keer zijn verantwoording neemt en hier nu snel echt iets aan gaat doen.

Comments are closed.

X
%d bloggers liken dit: