Auteur: root_4bj16l9a

27 jun 2022

NOTULEN wijkraadvergadering 11 mei 2022

Aanwezig: Martin, Ben, Anja, Henry (wijkraad), Jeffrey, (gemeente), Marike, Hans (Ben er weer), Paul (Bindkracht10), Sjaco, Koen, en nog 2 buurtbewoners (namen onbekend)

Afwezig: Oscar (Secretaris Wijkraad)

Welkom

  • De Secretaris (Oscar) is afwezig vanwege ziekte zodat de notulen worden gemaakt door Henry;
  • De aanwezigen stellen zich kort voor;
  • Notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen. Er zijn geen op-/aanmerkingen;
  • Bereikbaarheid van de Wijkraad is op dit moment slecht, de nieuwe systemen werken niet goed.

Idee: Voor Non-Profit organisaties is “Google for Business” beschikbaar.

1/2. Bedrijventerrein de Grift/Griftdijk
Bestemmingsplan ligt ter inzage, beginnend met het legaliseren van bestaande bedrijven.
Tweede deel gaat over de uitbreiding, dat volgt Augustus/September.
16 Mei is er een inloop avond. (17.15 – 21.00), info op de gemeentesite.
Er zullen meer vervoersbewegingen en ontsluitingen komen. Dit is ook niet los te zien van de railterminal en Knoop 38. Het begint bij de Provincie en daalt vervolgens neer naar de Gemeente. De Griftdijk wordt steeds drukker, meer mensen bij betrekken.
De Grifdijk is nu knip en plakwerk, een lange termijn project. Gestreefd wordt naar een totaalvisie voor drukte en inrichting. Twee omgevingsmanagers zijn er mee bezig.

3. Groene Plein
Dit is een langlopend issue. Er is een plan geweest, maar toen kwamen er meer wensen.
Met de school wordt ook gesproken, want de speeltoestellen zijn op.
Verder worden de fietsbewegingen bekeken.
De PL Diana gaat sessies plannen, Jeffrey vraagt na wanneer de presentatie avond wordt gegeven. Nieuw plan is aanwezig en de budgetten zijn bijna rond.

4. Rondleiding College
Henry doet verslag van de rondleiding van het college.
Punt waar langer bij stil is gestaan in de wijkvergadering is de aandacht voor de ouderen. (Omnibesturen). Hoe kan doorverwezen worden naar bestaande clubjes, wat is de behoefte? Verhouding is 1/3 jongere op 2/3 oudere.

5. AED
De verdeling van de AED’s binnen de wijk zijn in de fruitbuurt, kruidenbuurt en de Elten goed, op wat hoeken na. Bij de Grote Boel is het echt minimaal en in het zuiderveld is de dekking slecht.
Eerste uitbreidingen zal bij Brass en bij de Tandarts zijn.
30-31 mei is er bij OSC een AED Cursus, voorstel is om dat vaker te doen, wordt vervolgd.

6. Sociaal mededelingen
Stip gaat verhuizen per september naar het Hof van Holland bij het medisch Cluster. Stip levert brede hulp van brief invullen tot bustijden. In de BenErWeer kan beeld vorming worden gegeven wie wat doet.
Er zijn nieuwe coördinatoren bij Stip, twee nieuwe jongerenwerkers.
Paul verzorgt ook een matching van vrijwilligers, zowel vraag als aanbod.
Project “Gezond in Noord”, zie facebook pagina. Fietsen in Noord is iets wat hieruit is ontstaan.

7. Busbaan
In 2018 is een onderzoek geweest naar alle scenario’s voor ontsluitingen van de villa’s, ontsluiting via de busbaan kwam hieruit als één van de slechtste. Nu is er een motie geweest om dit opnieuw te onderzoeken. De Bewoners van de van Boetzelaerstraat hebben bezwaar gemaakt en weten de politiek goed te vinden.

8. Waaldijk
De dijk is van het Waterschap, Paul Rooswinkel is omgevingsmanager Waterschap.
Na de dijkverzwaring wordt het weer teruggebracht naar de staat van er voor. De wens is om het fiets en wandel vriendelijker te maken.
Het wegdek op de dijk is van de Provincie.
Voor de inrichting zijn er veel partijen van belang.

9. Groen in de wijk
Ontwikkelaars maken de plannen, wat opvalt is dat er weinig groen is in het hof van Holland.

10. Sluiting

27 jun 2022

AGENDA wijkraadvergadering 29 juni 2022

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling park Waaijenstein
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

16 jun 2022

Ben nr. 3 van dit jaar valt rond 24 juni in uw bus, met….

Een voorproefje van de inhoud?
*bericht van de voorzitter van de wijkraad Nijmegen-Oosterhout, Ben Bloemendaal
*nieuwe subsidieronde omgevingsfonds windpark
*item op de wijkraadsvergadering: seniorenbeleid voor onze wijk – al nodig?
*columns: deze keer Hans Radenborg & Hans Garritsen
*uitbreiding bedrijventerrein De Grift
*foto’s van de avondvierdaagse: sta jij er ook op?
*Yosiera Bakx: een opkomend talent in onze wijk
*voorzieningenhart de Klif: beheerder aan het woord
*(straat)namen: De Grift en de Rietgraaf: waar komen ze vandaan?
*en nog heel veel andere berichten, advertenties en artikelen!
Veel leesplezier!

14 jun 2022

Move-Nijmegen: sportweek 15 t/m 19 augustus

Move@Nijmegen sportweek– 15 tm 19 AUGUSTUS
Voor het 10e jaar op rij is deze zomer Move@Nijmegen weer van de partij voor een gezellige sport- en spelweek.
Net als de afgelopen 9 jaar organiseren we een week vol ontmoeting, spel, sport en gezelligheid voor alle kinderen in Nijmegen-Oosterhout en Oosterhout. Dit jaar zal de sportweek plaatsvinden van 15 t/m 19
augustus in park de Rietgraaf aan de Annabellastraat,
tegenover De Klif.
’s Middags zullen we zoals altijd van 14.00. tot 16.00 uur een
programma hebben voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met
sportclinics, veel (water)spelletjes en een knutseltent. In de
pauze zullen we een toneelstukje opvoeren met een snoepje
en verfrissend drankje.
’s Avonds (van 19.00 – 21.00 uur) zijn we er voor de jongeren
(13-18 jaar) waarin we gaan voetballen, volleyballen, en
allerlei andere leuke activiteiten (wat precies… blijft nog een
verrassing!).Op de vrijdagmiddag organiseren we een buurt-BBQ,
waarvoor iedereen uitgenodigd is! Opgeven is niet nodig, wel
vragen we een vrijwillige bijdrage van €2,50.
Wij zetten ons er voor in een gezellige en sportieve week
neer te zetten en we hopen dat jij er ook bij bent. Wij kijken er
al heel erg naar uit!
Op de site www.move-nijmegen.nl en Instagram (@Move@
Noord) zullen de nieuwste updates geplaatst worden.
Door: Rogier Simons

30 mei 2022

Ben er weer 2022-02

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• nog niet beroemd? redactie op zoek naar muziekmakers in de wijk
• ecodorp Zuiderveld trekt bekijks
• werkzaamheden aan de Griftdijk
• park Waaijenstein en de Waaijensteinkolk: waar komen die namen vandaan?
• raadsverkiezingen vertaald naar de wijk
• Nijmegen-Noord Run

Lees de BEN er weer online: klik hier

30 mei 2022

Ben er weer 2022-01

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• prins Roy d’n Eerste: wijkgenoot Nijmeegse prins carnaval
• kledingbeurs 12 maart
• kledingbank Nijmegen
• hoe gebruik ik een AED?
• straatnamen: Grote en Kleine Boel
• dingen die ik niet snap (column Hans Radenborg) 

Lees de BEN er weer online: klik hier

10 mei 2022

Ben er weer 2021-06

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• column: het meisje met de zwavelstokjes
• 20 jaar BEN: 2011-2021
• Ligulastraat
• huisartsen Oosterhout
• ontsluiting ark Waaijenstein
• Bindkracht10 

Lees de BEN er weer online: klik hier

09 mei 2022

Ben er weer 2021-05

Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
• een Brink met allure
• werkzaamheden dijkversterking
• column: feestje bij huize Gielen
• terugkijken naar geslaagde kunstroute 
• burendag
• informatiekaart sociaal

Lees de BEN er weer online: klik hier

X