Tag: Vrachtwagenverbod

03 okt 2017

Vrachtwagenverbod Griftdijk Noord

Vanaf maandag 9 oktober wordt een deel van de Griftdijk Noord afgesloten voor vrachtwagens. Deze ‘geslotenverklaring voor vrachtwagens’ is een onderdeel van het raadsbesluit van juli 2016 waarin de realisatie van een bewonersvriendelijke knip op de Griftdijk Noord is vastgelegd. Doel van dit raadsbesluit is het verminderen van doorgaand verkeer op deze weg.  

Het vrachtwagenverbod wordt maandag 9 oktober met verkeersborden ingesteld op de Griftdijk Noord, circa 120 meter ten noorden van de aansluiting met de Italiëstraat. Dit is dezelfde locatie waar de knip komt, naar verwachting in het voorjaar van 2018. Het vrachtwagenverbod geldt voor beide richtingen.

Vrachtwagens kunnen wel alle  woningen en bedrijven bereiken, maar mogen de ‘knip’ niet passeren. Vrachtwagenchauffeurs die hun bestemming op de Griftdijk of aangrenzende wijken hebben, moeten hierdoor vooraf bepalen of zij vanuit het zuiden of vanuit het noorden de Griftdijk oprijden.

Doorgaand vrachtverkeer kan via de Prins Mauritssingel of  de Margaretha van Mechelenweg rijden.  

Het vrachtwagenverbod werd op verzoek van bewoners van de Griftdijk opgenomen in het raadsbesluit. Sinds de komst van de nieuwe brug De Oversteek ervaren zij meer overlast van geluid en trillingen van de vrachtwagens.

Meer informatie over het raadsbesluit: https://nijmegennoordonline.nl/verkeersbesluit-griftdijk-griftdijk-noord-verbod-vrachtwagens/

 

X