Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk)


Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 -2 (rotonde Griftdijk) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

De huidige T-aansluitingen van de Terralaan (busbaan) en de Grote Boel op de Griftdijk krijgen de vorm van een rotonde. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het besluit van de gemeenteraad om als uitvloeisel van het project afronding hoofdwegenstructuur Waalsprong (west), naast andere verkeersmaatregelen, een rotonde te realiseren voor de aansluiting van auto- fiets en voetgangersverkeer vanuit de aanliggende wijk Grote Boel op de Griftdijk.

Inzage
Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP28002-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP28002-/NL.IMRO.0268.BP28002-ON01

Zienswijze
In de periode van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl onder ‘Digitaal Loket’, ‘Zienswijze indienen’. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met Eherkenning is hierbij verplicht.

 
  • Collegevoorstel (1.999 kb)
  • Verbeelding ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) (129 kb)
  • Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) (1.766 kb)
  • Ontwerpbesluit Hogere Waarde en akoestisch onderzoek (1.464 kb)
  • Verkennend onderzoek asbest Griftdijk 24 (4.769 kb)
  • Saneringsevaluatie Griftdijk 24 (9.956 kb)
  • Verkennend bodemonderzoek Waalsprong (deel 1) (13.874 kb)
  • Verkennend bodemonderzoek Waalsprong (deel 2) (13.535 kb)

X
%d bloggers liken dit: