Verslag bestuursoverleg wijkraad Oosterhout 25-04-2017


Verslag bestuursoverleg wijkraad Oosterhout 25-04-2017

Aanpassingen Griftdijk: Erwin Olzheim geeft uitleg over de laatste stavaza: locatie knip is bepaald. Invoering na ingebruikname rotonde Griftdijk/Aquilastraat.( Q2 2018).  Opstelruimte fietspad: bij Wetsteenstraat en Claustrum, uitvoering nog niet bekend, bij openhouden Volsellastraat eventueel ook hier opstelruimte. Fietsoversteek Terracottastraat: ontwerp is in voorbereiding, uitvoering in verlengde van woonrijp maken Grote Boel. Rotonde Griftdijk/ Aquilastraat: bestemminsplan is 25-04 gepubliceerd. ( zie website gemeente Nijmegen, zoeken op rotonde griftdijk).   Voorlopig ontwerp is in ontwikkeling, uitvoering nog niet bekend. Akoestische effecten zijn voorzien in bouwvoorschriften nieuwbouw. Eind mei gaat er een informatiebrief naar de direct aanwonenden.  Vrachtwagenverbod: locatie is verplaatst en is nu dezelfde als die vd knip. Eind april volgt publicatie verkeersbesluit.

 Wijkraad vraagt of op korte termijn een informatiebrief over de stand van zaken Griftdijk  naar de hele wijk gestuurd kan worden, eventueel zou het als agendapunt toegevoegd kunnen worden  op de informatieavond over het wijkbeheerplan ( 23 mei ). Erwin zal dit nagaan bij Carline.

Skaeve huse: Robert doet verslag van de inloopavond in ’t Citadelcollege. Belangstelling uit de wijk Oosterhout was minimaal. Meeste aanwezigen waren uit Ressen: er werd fors bezwaar geuit tegen de plaatsing van de containerwoningen. Wethouder Frings nodigt de bewoners uit mee te denken over de inrichting van de locatie en hij zal binnenkort voor belangstellenden een excursie naar een dergelijk project elders organiseren.

Rondvraag:  Erwin wordt gevraagd contact op te nemen met Francis Herbers ivm de aanpassingen van de speelplek Aquilastraat bij de aanleg van de rotonde.

Write a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

X