Inloopbijeenkomst Rotonde Griftdijk en Kruising Terracottastraat

Gemeente Nijmegen

Inloopbijeenkomst Rotonde Griftdijk en Kruising Terracottastraat

De gemeente Nijmegen bereidt de realisatie van de rotonde en aanpassing van de kruising Griftdijk/Terracottastraat voor. Deze aanpassingen zijn onderdeel van het pakket aan maatregelen uit de bewonersbijeenkomsten en het raadsbesluit Afronding hoofdwegenstructuur Waalsprong westflank uit 2016.

Wij nodigen u van harte uit voor een inloopavond over deze aanpassingen. De inloopavond vindt plaats op woensdag 14 maart bij voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een korte toelichting op het ontwerp en de landelijke inpassing. Ook vragen wij uw mening over de aansluiting aan bestaande voorzieningen zoals bijvoorbeeld het speelveld en het groen naast de rotonde. Na de toelichting is er gelegenheid voor het stellen van vragen over de aanpassingen.

Direct omwonenden ontvangen deze uitnodiging thuis.

Verkeersmaatregelen Griftdijk

X
%d bloggers liken dit: