Agenda Wijkraadsvergadering 11 April 2018


Agenda Wijkraadsvergadering 11 April 2018

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap

Agenda:

1. Opening en welkom

2. Vaststellen agenda

3. Terugkoppeling andere overleggen van leden van wijkraadsleden

4. Parkeren in de wijk

5. Rondvraag

6. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.
Agendapunten dienen uiterlijk twee weken van tevoren te worden aangeleverd via mail@wijkraad-oosterhout.nl.

X
%d bloggers liken dit: