Notulen Wijkraad Oosterhout 20 december 2017


Notulen Wijkraad Oosterhout 20 december 2017

Aanwezig:

Wijkraad: Robert, Peter, Gerry en Vanessa

2 wijkbewoners;

voor presentatie Pump Track: Robbert Crommetuyn en Dzintra Cibulska

Afwezig:

Wijkraad: Anja en Marlous

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Terugkoppeling overige overleggen:

Het vervolg overleg over de Oversteekplaats Oude Groenestraat zal na 10 januari 2018 worden ingepland, zodra er terugkoppeling is vanuit de afdeling mobiliteit van de gemeente die ook naar de mogelijke verbetervoorstellen willen kijken. Verder geen updates over de andere overleggen.  

4 Presentatie Pump Track

Robbert en Dzintra geven een presentatie over de pump track die waarschijnlijk op de BMX baan naast OSC zal worden gerealiseerd. Verwachte opleverdatum is medio 2018. Wellicht zal de baan nadat de Grote Boel voltooid is, worden verplaatst of een tweede baan daar worden gerealiseerd. De baan zal openbaar toegankelijk worden voor de buurt. Naast BMX fietsen kan er met loop- en gewone fietsen over worden gereden en ook met skateborden. Kinderen kunnen hun skills oefenen op de baan. Qua bescherming is een helm verplicht, maar worden arm- en been beschermers aanbevolen. Dat zal via borden onder de aandacht van de gebruikers worden gebracht. Robbert en Dzintra zijn nu bezig met de subsidieaanvraag via de provincie en de Oversteek, de kinderopvang KION en het OSC hebben al toegezegd dat zij als partij mee willen doen. De gemeente zal de grond gaan egaliseren. De baan zal 10×20 meter groot worden, afhankelijk van het eindontwerp. De kosten bedragen zo’n € 45.000,-. Het ontwerp is modern en duurzaam.

Gevraagd wordt of de Wijkraad steun wil geven aan het project, niet financieel, en of via de Wijkraad communicatie kan worden gedaan. Dat kan via de website nijmegennoordonline.nl en via de BEN er weer. De Wijkraad zegt de gevraagde steun toe.

5 Rondvraag:

Een bewoner van de Grote Boel geeft aan dat het daar een grote modderpoel is en dat het steeds erger lijkt te worden. Ook zitten er grote gaten in de weg die leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. De bewoner vraagt of de gemeente vaker kan borstelen, liefst op vrijdag na 16.00u als de vrachtwagens weer zijn vertrokken zodat in het weekend de weg begaanbaar is. Probleem is dat er nu zowel in de Grote Boel als op Zuiderveld wordt gewerkt. De secretaris van de Wijkraad zal contact opnemen met de wijkbeheerder en het contact terugkoppelen aan de bewoner.

Ook vertelt de bewoner over de inrichting van de speeltuin in de Grote Boel. Het overleg met de gemeente verloopt goed. Brink is aangewezen als locatie voor bewonersinitiatieven. Peter licht het beleid van de gemeente hieromtrent toe. Subsidie zit in de voorzieningen en niet in eten/drinken. Eenmalige initiatieven ontvangen € 200 subsidie (aanvraag bij de gemeente), voor grotere initiatieven kan meer subsidie worden verkregen maar dat gaat het om substantieel grotere aantallen en niet om een buurtBBQ. Om hiervoor aandacht te krijgen, kan de bewoner met de BEN contact opnemen. Ook met Paul Reuling van Tandem welzijn (binnenkort Bindkracht10). De secretaris van de Wijkraad zal zijn contactgegevens aan de bewoner doorgeven.

6 Sluiting. 

X
%d bloggers liken dit: