Vergadering Wijkraad woensdag 20 december 2017


Vergadering Wijkraad woensdag 20 december 2017

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap

 

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Terugkoppeling andere overleggen (knoop38, wijkplan, Griftdijk, e.d.) van leden van wijkraadsleden
  4. Presentatie aanleg BMX-baan (Pump Track)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

Agendapunten dienen uiterlijk twee weken van tevoren te worden aangeleverd 

via mail@wijkraad-oosterhout.nl.  

X
%d bloggers liken dit: