Vergaderingen Wijkraad


Vergaderingen Wijkraad

n de afgelopen periode heeft het bestuur van Wijkraad Oosterhout twee openbare vergaderingen gehouden en ook in 2017 zullen wij dit blijven doen.

Vergaderdata

De volgende vergaderdata zijn reeds bekend:

  • Woensdag 1 februari 2017, inloop om 20 uur. Start vergadering om 20.15 uur. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 8 maart 2017, inloop om 20 uur. Start vergadering om 20.15 uur in aanwezigheid van de gemeente, politie en welzijn.
  • Woensdag 19 april 2017, inloop om 20 uur. Start vergadering om 20.15 uur. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 7 juni 2017, inloop om 20 uur. Start vergadering om 20.15 uur. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 5 juli 2017, inloop om 20 uur. Start vergadering om 20.15 uur in aanwezigheid van de gemeente, politie en welzijn.

Aanmelden

Wijkbewoners en andere belangstellenden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen na aanmelding via mail@wijkraad-oosterhout.nl. Bij de vergaderingen wordt afhankelijk van de behoefte eventueel externe gesprekspartners uitgenodigd.

Agenda

De agenda wordt ongeveer een week van te voren gepubliceerd via de website, Facebook, en Twitter.

Het bestuur nodigt van harte belangstellenden uit om eigen agendapunten aan te dragen (uiterlijk twee weken voor de vergaderdata) via mail@wijkraad-oosterhout.nl

X
%d bloggers liken dit: