Informatie over de Landschap Zone


Informatie over de Landschap Zone

Op 11 januari zijn een aantal leden van de wijkraad naar de klankbordgroep Landschapszone geweest en hier is de volgende informatie gedeeld.

Zandwinning:

De zandwinning in de Zandse plas is bijna klaar. In de zomer wordt de zandzuiger verplaatst naar de Oosterhoutse plas. De Zandse plas wordt daarna afgewerkt .

Er is begonnen met klei afgraving in Oosterhoutse plas. Na de zomer wordt begonnen met het ontzanden van de Oosterhoutse plas.

Verondieping

Er zal worden verondiept met maximaal 1,5 miljoen kuub grond klasse B. Het waterschap heeft zijn goedkeuring gegeven en er zijn geen zienswijzen ingediend op nota bodembeheer. Op dit moment is er nog geen concreet plan voor het verondiepen. Als eerste zal er een overeenstemming moeten komen met marktpartijen over oa de prijs. De prijs voor de grond is nog verder gezakt sinds 2012 toen het plan voor verondiepen gemaakt werd. Wanneer er duidelijkheid is over wanneer en hoe er wordt verondiept zal er een informatie avond zijn.

Woningbouw

 O.a. de grond voor de villa‚Äôs achter de van Boetzelaerstraat wordt bouwrijp gemaakt. Vanaf de zomer kan er gebouwd worden. De maximaal 85 (afhankelijk van de markt kunnen het er ook minder worden ) appartementen komen wat later.

X
%d bloggers liken dit: