Initiatievenfonds Armoede en Schulden


Initiatievenfonds Armoede en Schulden

Heeft u een  plan  ter preventie of bestrijding van armoede in Nijmegen ? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente Nijmegen. De gemeente wil vooral creatieve of innovatieve ideeën  ter voorkoming of bestrijding van armoede en schulden stimuleren en samenwerkingen bevorderen.

In 2016 zijn bijvoorbeeld subsidies toegekend voor: 

  • de organisatie van de Dag voor de Minima
  • een digitaal platform voor het verbinden van gulle gevers met mensen in armoede
  • fietsen voor kinderen die in armoede leven
  • een kerstattentie voor kinderen die in armoede leven
  • bewustwording van mensen die in armoede leven door digitale verbinding via een app met de formulierenbrigade
  • activiteit om armoede hoger op de maatschappelijke agenda te zetten

Per subsidieaanvraag kan tot maximaal € 5.000,– worden aangevraagd. Ook in 2017 is er in totaal € 30.000,- beschikbaar vanuit het fonds. Als dit bedrag op is, worden subsidieaanvragen die dan nog binnenkomen afgewezen.  Een adviescommissie adviseert de wethouder over de aanvraag. Op dit moment bestaat de adviescommissie uit Tisanja Abali, Anja Adriaans, Saïd Bouharrou, Margje Lubbers, Joska v.d. Meer en  Petra Verschoor. Uiteraard is er ook een aantal formele voorwaarden, o.a. een projectplan met begroting,  uw plan mag nog niet gestart zijn en de subsidie moet gebruikt worden binnen 1 jaar. U kunt subsidie aanvragen via het digitaal loket van de gemeente – Aanvraag

Als u vragen heeft, dan kunt u die stellen via de mail initiatievenfonds@nijmegen.nl

X
%d bloggers liken dit: