Tag: Nijmegen

09 feb 2020

Ontwikkelingen Zuiderveld

De woningbouw in Zuiderveld is in volle gang. Binnenkort wordt ook gestart met het definitief inrichten van de wijk. De bijgevoegde nieuwsbrief bevat de laatste ontwikkelingen in de directe woonomgeving.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

10 dec 2019

Skaeve Huse – update december 2019

De gemeente Nijmegen wil Skaeve Huse realiseren aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord en de
Stadbroekseweg in Dukenburg. Skaeve Huse (afkomstig uit Denemarken) zijn eenvoudige huisjes
met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van Skaeve Huse zijn mensen met een
psychiatrische aandoening die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van
onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg
(instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen).
De ambitie is om de zorgwoningen eind 2020 op beide locaties te plaatsen.

Zie onderstaand pdf-bericht voor meer informatie:

Skaeve Huse stand van zaken december 2019

22 okt 2019

Gezocht: Nijmeegse superhelden (4-12 jaar)

Kent u het kinderlintje? Dit speciale lintje is een officiële beloning voor een kind dat iets bijzonders heeft gedaan. Dat kan van alles zijn: van een zieke buurvrouw helpen tot geld inzamelen voor een goed doel, van opruimen in de wijk tot een belangrijke sportprijs winnen.

De gemeente zoekt weer Nijmeegse superhelden (4-12 jaar). Wees er snel bij, nomineren kan tot 1 november via nijmegen.nl, zoek op kinderlintjes. Draagt u een kind voor? Let er dan op dat deze held van niets weet, zodat de onderscheiding een verrassing blijft!

Op woensdag 20 november reikt burgemeester Bruls de kinderlintjes uit op het stadhuis.

Voor het gemak hier de link voor het aanvragen van het kinderlintje: https://www.nijmegen.nl/diensten/onderscheidingen/kinderlintje-aanvragen/

19 okt 2017

Nieuwe Meld & Herstel app

Iets kapot, vuil of niet in orde in de wijk? Terugkerende overlast van foutparkeren, geluid, stank of gedrag van anderen? Vanaf nu kunnen Nijmegenaren in de verbeterde Meld&Herstel app bij de gemeente melden wat er mis is in hun omgeving. 

De vernieuwde app maakt melden eenvoudiger en sneller. Wethouder Renske Helmer-Englebert (openbare ruimte): “Onze medewerkers komen overal in de stad, maar bewoners zijn natuurlijk de eersten die zien wat er beter kan in hun wijk. Met de vernieuwde app kun je 24 uur per dag snel en simpel doorgeven wat er mis is. Wij houden de melder dan op de hoogte van de afhandeling.” Binnen 5 werkdagen ontvangt de melder een reactie en in de app is de voortgang te volgen. 

Melden 
Melden kan in de vernieuwde Meld&Herstel app heel eenvoudig in drie stappen: 

 1. Maak een foto (maximaal 3, bij voorkeur terplekke gemaakt zodat de GPS-locatie direct kan worden opgeslagen)
 2. Kies de categorie waarover de melding gaat
 3. Beschrijf wat er aan de hand is

De app vraagt eenmalig om naam en mailadres (of telefoonnummer). Daarmee houdt de gemeente de melder op de hoogte van de afhandeling, eventueel via e-mailnotificatie of pushberichten. 
Wie geen smartphone heeft, kan ook het meldingsformulier invullen op www.nijmegen.nl/meld&herstel. De app is de opvolger van de Bel & Herstel app. De voormalige Bel & Herstellijn (een telefoonnummer) is een tijd terug al opgegaan in het centrale telefoonnummer van het klantencontactcentrum van de gemeente, 14 024. 

Welke meldingen? 

In de Meld&Herstel app kunnen onder meer de volgende zaken worden gemeld: 

 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Niet werkende verkeerslichten of straatverlichting
 • Rondslingerend afval, graffiti, volle containers, vervuiling of hondenpoep
 • Kapot verkeersbord, vernieling van straatmeubilair of scheefstaand paaltje
 • Onkruid, wildgroei, uitstekende wortels of problemen met struiken, gras of bomen
 • Kapotte speeltoestellen
 • Verzakte putdeksels of verstopt riool in de grond van de gemeente
 • Fiets- en autowrakken, overlast van geparkeerde aanhangers of grote voertuigen
 • Terugkerende overlast door bedrijven of personen (bijvoorbeeld lawaai, stank of gedrag)
 • Hindernissen op straat bij een lichamelijke beperking

Meldingen over situaties die direct gevaar opleveren, verneemt de gemeente graag telefonisch via tel. 14 024. 
In het najaar volgt nog een publiekscampagne om de app breder onder de aandacht te brengen in de stad. 
De app is in de afgelopen periode door inwoners getest. Achter de schermen is het afhandelproces ook onder de loep genomen en gestroomlijnd. Ook met externe partners zoals Dar en Ziut (openbare verlichting) zijn nieuwe werkafspraken gemaakt over afhandeling en terugkoppeling.

Linkjes op apps te downloaden

05 jul 2017

Walk of Waste

‘Plastic soup’, het klinkt onschuldig maar is een enorm probleem dat het leven in de oceanen bedreigt. Plastic afval dat in rivieren, zeeën en oceanen terecht komt, is dodelijk voor plant en dier. Uit onderzoeken blijkt dat de hoeveelheid plastic en daarmee de desastreuze schade blijft groeien.

“Plastic soup lijkt een ‘ver van mijn bed-show’ als je in Nijmegen woont, maar ook wij dragen bij aan die vervuiling”, spreekt wethouder Harriët Tiemens haar zorg uit. “Afval in de Waal komt uiteindelijk ook in zee terecht. Zo draagt een achteloos weggegooid flesje op een Waalstrandje bij aan een heel groot probleem.”

Kunstroute
In dat perspectief omarmt Green Capital Challenges het project de ‘Walk of Waste’. Er zijn van 25 prullenbakken langs de Waalkade unieke ‘bin art’ kunstobjecten gemaakt. Zo ontstaat een kunstroute van afvalbakken die meteen opvallen. Tiemens: “Afval op straat of in het water gooien is echt ‘not done’! Daar vraagt de Walk of Waste aandacht voor; iedereen kan helpen om de afvalvervuiling tegen te gaan.” 

Vrijdag 30 juni zijn de ‘bin-art’ kunstobjecten onthuld. Gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland was erbij. 

Nijmegen is in 2018 European Green Capital. De Walk of Waste is een van de 13 bijdragen aan de Green Capital Challenges. 

Lees meer over Plastic Soup Nijmegen: een Nijmeegs recept voor levensgevaarlijke soep.

21 mei 2017

Initiatievenfonds Armoede en Schulden

Heeft u een  plan  ter preventie of bestrijding van armoede in Nijmegen ? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente Nijmegen. De gemeente wil vooral creatieve of innovatieve ideeën  ter voorkoming of bestrijding van armoede en schulden stimuleren en samenwerkingen bevorderen.

In 2016 zijn bijvoorbeeld subsidies toegekend voor: 

 • de organisatie van de Dag voor de Minima
 • een digitaal platform voor het verbinden van gulle gevers met mensen in armoede
 • fietsen voor kinderen die in armoede leven
 • een kerstattentie voor kinderen die in armoede leven
 • bewustwording van mensen die in armoede leven door digitale verbinding via een app met de formulierenbrigade
 • activiteit om armoede hoger op de maatschappelijke agenda te zetten

Per subsidieaanvraag kan tot maximaal € 5.000,– worden aangevraagd. Ook in 2017 is er in totaal € 30.000,- beschikbaar vanuit het fonds. Als dit bedrag op is, worden subsidieaanvragen die dan nog binnenkomen afgewezen.  Een adviescommissie adviseert de wethouder over de aanvraag. Op dit moment bestaat de adviescommissie uit Tisanja Abali, Anja Adriaans, Saïd Bouharrou, Margje Lubbers, Joska v.d. Meer en  Petra Verschoor. Uiteraard is er ook een aantal formele voorwaarden, o.a. een projectplan met begroting,  uw plan mag nog niet gestart zijn en de subsidie moet gebruikt worden binnen 1 jaar. U kunt subsidie aanvragen via het digitaal loket van de gemeente – Aanvraag

Als u vragen heeft, dan kunt u die stellen via de mail initiatievenfonds@nijmegen.nl

X