Agenda Wijkraadsvergadering 19 september 2018


Agenda Wijkraadsvergadering 19 september 2018

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Terugkoppeling andere overleggen van leden van wijkraadsleden
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

Agendapunten dienen uiterlijk twee weken van tevoren te worden aangeleverd 

via mail@wijkraad-oosterhout.nl.  

X
%d bloggers liken dit: