Notulen Wijkplatformoverleg Oosterhout 27-06-2018


Notulen Wijkplatformoverleg Oosterhout 27-06-2018

Aanwezig:

Robert, Vanessa, Gerry, Anja, Peter, Marlous (wijkraad),

Hans Radenborg (Benerweer)

Amar Hemai (kandidaat wijkraadslid)

Babette Smit (wijkagent)

Jeannette Stevens (wijkregisseur)

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Terugkoppeling overige overleggen: Gerry meldt uit de Klankbordgroep Landschapzone: er komen op termijn 30 kavels voor zg waterwoningen aan de Oosterhoutse plas. Lentse en Zandse Plas zijn nu onder beheer van de gemeente Nijmegen. Bewoners uit de omliggende wijk Lentse plas ondervinden overlast van strandgangers en vragen om extra voetpad langs de wijk.

Vanessa meldt uit het Gebruikersoverleg: bebording in de Klif wordt verbeterd.

4 Bindkracht10: nieuwe naam nav fusie Tandem/het Interlokaal.

5 Kennismaking Jeannette Stevens: zij is sinds 1 juni wijkregisseur voor Nijmegen Noord.

6 Aanleg rotonde Griftdijk: Babette meldt dat er regelmatig bekeurt is nav het inrijverbod. Vanf 2 juli is de weg volledig afgesloten.

7 Stavaza oversteekplaats Oude Groenestraat: nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten. Jeannette zoekt het uit.

8 Rondvraag : geen opmerkingen

9 Afscheid Robert: namens de wijkraad bedankt Vanessa Robert voor zijn inzet voor de wijkraad.

10 Sluiting.

X
%d bloggers liken dit: