Agenda Wijkraad vergadering 7 Juni


Agenda Wijkraad vergadering 7 Juni

Inloop vanaf 20:00
Aanvang vergadering 20:15
Locatie: de Klif

1.    Opening en welkom
2.    Vaststellen agenda
3.    Kennismaking wethouder Renske Helmer en nieuwe wijkmanager Ed van Dael
4.    Gesprek Wethouder Helmer

Gesprek met de wethouder over zaken in de wijk die bewoners bezighouden. Onder andere oversteek Oude Groenestraat nabij dependance, definitieve locatie moestuinen, wijze van digitaal communiceren gemeente, andere punten…..

5.    Windmolenfonds – Bespreken of en op welke manier de wijkraad kan participeren
6.    Terugkoppeling andere overleggen (knoop38, wijkplan, Griftdijk, e.d.)
7.    Rondvraag
8.    Sluiting

X
%d bloggers liken dit: