Voorrang voor auto’s bij fietsoversteek Oude Groenestraat per 20 augustus


Voorrang voor auto’s bij fietsoversteek Oude Groenestraat per 20 augustus

Op 20 augustus is de voorrangssituatie bij de fietsoversteek over de Oude Groenestraat gewijzigd: vanaf die dag hebben automobilisten voorrang. De gemeente Nijmegen heeft dit in overleg met de klankbordgroep besloten. Om de fietsers te attenderen op de gewijzigde situatie zijn er de eerste schoolweek verkeersbegeleiders en plaatst de gemeente waarschuwingsborden. Ook komt er een ‘slinger’ in het fietspad, waardoor de fietsers vaart moeten minderen.

De gemeente had al verschillende aanpassingen gedaan naar aanleiding van eerdere meldingen over de fietsoversteek aan de Oude Groenestraat. Toch bleek uit signalen van buurtbewoners dat het gevoel van onveiligheid is gebleven, doordat automobilisten er laat remmen en onvoldoende uitkijken. Om die reden is afgelopen jaar een klankbordgroep gevormd met vertegenwoordigers van de buurt, wijkraad, school en voetbalclub. Naast het wijzigen van de voorrangssituatie, zijn ook andere maatregelen zoals verkeerslichten onderzocht met de klankbordgroep, maar deze hadden niet het gewenste of onvoldoende effect.

Daarom heeft de gemeente besloten om de automobilist voorrang te geven. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de fietser en voetganger, zoals dit bij de meeste oversteken het geval is. Verkeersbegeleiders attenderen fietsers in de eerste week aan het begin en eind van de schooldag op de nieuwe voorrangssituatie. De snelheidslimiet op de Oude Groenestraat ter hoogte van de oversteek blijft overigens 30 km/uur en ook de verkeersdrempels blijven liggen.

X
%d bloggers liken dit: