inloopavond Skaeve Huse Noord 29 augustus 2017

Uitgelicht_skaeve huse noord_concept

inloopavond Skaeve Huse Noord 29 augustus 2017

Op dinsdag 29 augustus vond de tweede inloopavond  plaats. Door de aanwezigen werden vragen gesteld als:

 • Hoe gaan we het terrein inrichten en ontsluiten?
 • Hoe worden de bewoners begeleid?
 • Hoe te handelen bij overlast?

 

De gemeente, zorgpartijen, politie en woningcorporatie hebben de vragen beantwoord en opmerkingen genoteerd.

Waar is men nu mee bezig?

Maken inrichtingsschets en voorbereiden aanvragen omgevingsvergunning:

 • Ruimtelijke inpassing
 • Verrichten diverse onderzoeken (denk aan o.a. archeologie, bodem)
 • Rekening houdend met diverse regelgevingen
 • Rekening houdend met wooneisen bewoners Skaeve Huse
 • Keuze leverancier woningen en begeleidersunit

Wat gaan men verder nu doen?

Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning (naar verwachting oktober 2017):

 • Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan:
  • ruimtelijke onderbouwing
 • Bouwen van bouwwerken en realiseren in- en uitrit:
  • bouwkundige en civiel technische tekeningen

 

De proceduretijd is max. 8 weken, 6 weken bezwaarperiode

Vóór de aanvraag omgevingsvergunning wordt wederom een inloopavond georganiseerd

VOORSTEL INRICHTINGSPLAN SKAEVE HUSE NOORD

Omgevingsplan_skaeve huse noord_conceptContext_skaeve huse noord_concept

 

Hebt u meer vragen en/of suggesties:

U kunt mailen naar skaevehusenoord@nijmegen.nl of j.debie@nijmegen.nl.

X
%d bloggers liken dit: