Agenda Wijkraadsvergadering 24 oktober 2018


Agenda Wijkraadsvergadering 24 oktober 2018

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap (A.14)

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Terugkoppeling andere overleggen van wijkraadsleden
  4. Project VVN: vervolg naar aanleiding van buurtenquête
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

Agendapunten dienen uiterlijk twee weken van tevoren te worden aangeleverd via mail@wijkraad-oosterhout.nl.  

X
%d bloggers liken dit: