Vergadering Wijkraad Oosterhout 2017-2018


Vergadering Wijkraad Oosterhout 2017-2018

Het bestuur van de Wijkraad Oosterhout vergadert in het openbaar, tenzij anders staat aangegeven op de agenda. De vergaderingen vinden altijd plaats in de Klif aan de Pijlpuntstraat. 

Vergaderdata (de inloop is om 20.00 uur en de vergadering start om 20.15 uur)

  • Woensdag 13 september 2017. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 25 oktober 2017. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 15 november 2017. Vergadering in aanwezigheid van de gemeente, politie en welzijn.
  • Woensdag 20 december 2017. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 7 februari 2018. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 7 maart 2018. Vergadering in aanwezigheid van de gemeente, politie en welzijn.
  • Woensdag 11 april 2018. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 6 juni 2018. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 27 juni 2018. Vergadering in aanwezigheid van de gemeente, politie en welzijn.

Aanmelden

Wijkbewoners en andere belangstellenden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen na aanmelding via mail@wijkraad-oosterhout.nl. Bij de vergaderingen worden afhankelijk van de behoefte eventueel externe gesprekspartners uitgenodigd.

Agenda

De agenda wordt ongeveer een week van tevoren gepubliceerd via de website, Facebook, en Twitter.

Het bestuur nodigt van harte belangstellenden uit om eigen agendapunten aan te dragen (uiterlijk twee weken voor de vergaderdata) via mail@wijkraad-oosterhout.nl

X
%d bloggers liken dit: