Nieuwe Meld & Herstel app


Nieuwe Meld & Herstel app

Iets kapot, vuil of niet in orde in de wijk? Terugkerende overlast van foutparkeren, geluid, stank of gedrag van anderen? Vanaf nu kunnen Nijmegenaren in de verbeterde Meld&Herstel app bij de gemeente melden wat er mis is in hun omgeving. 

De vernieuwde app maakt melden eenvoudiger en sneller. Wethouder Renske Helmer-Englebert (openbare ruimte): “Onze medewerkers komen overal in de stad, maar bewoners zijn natuurlijk de eersten die zien wat er beter kan in hun wijk. Met de vernieuwde app kun je 24 uur per dag snel en simpel doorgeven wat er mis is. Wij houden de melder dan op de hoogte van de afhandeling.” Binnen 5 werkdagen ontvangt de melder een reactie en in de app is de voortgang te volgen. 

Melden 
Melden kan in de vernieuwde Meld&Herstel app heel eenvoudig in drie stappen: 

 1. Maak een foto (maximaal 3, bij voorkeur terplekke gemaakt zodat de GPS-locatie direct kan worden opgeslagen)
 2. Kies de categorie waarover de melding gaat
 3. Beschrijf wat er aan de hand is

De app vraagt eenmalig om naam en mailadres (of telefoonnummer). Daarmee houdt de gemeente de melder op de hoogte van de afhandeling, eventueel via e-mailnotificatie of pushberichten. 
Wie geen smartphone heeft, kan ook het meldingsformulier invullen op www.nijmegen.nl/meld&herstel. De app is de opvolger van de Bel & Herstel app. De voormalige Bel & Herstellijn (een telefoonnummer) is een tijd terug al opgegaan in het centrale telefoonnummer van het klantencontactcentrum van de gemeente, 14 024. 

Welke meldingen? 

In de Meld&Herstel app kunnen onder meer de volgende zaken worden gemeld: 

 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Niet werkende verkeerslichten of straatverlichting
 • Rondslingerend afval, graffiti, volle containers, vervuiling of hondenpoep
 • Kapot verkeersbord, vernieling van straatmeubilair of scheefstaand paaltje
 • Onkruid, wildgroei, uitstekende wortels of problemen met struiken, gras of bomen
 • Kapotte speeltoestellen
 • Verzakte putdeksels of verstopt riool in de grond van de gemeente
 • Fiets- en autowrakken, overlast van geparkeerde aanhangers of grote voertuigen
 • Terugkerende overlast door bedrijven of personen (bijvoorbeeld lawaai, stank of gedrag)
 • Hindernissen op straat bij een lichamelijke beperking

Meldingen over situaties die direct gevaar opleveren, verneemt de gemeente graag telefonisch via tel. 14 024. 
In het najaar volgt nog een publiekscampagne om de app breder onder de aandacht te brengen in de stad. 
De app is in de afgelopen periode door inwoners getest. Achter de schermen is het afhandelproces ook onder de loep genomen en gestroomlijnd. Ook met externe partners zoals Dar en Ziut (openbare verlichting) zijn nieuwe werkafspraken gemaakt over afhandeling en terugkoppeling.

Linkjes op apps te downloaden

X
%d bloggers liken dit: